Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Azure Traffic Manager: Fast Failover en TCP Probing

Publicatiedatum: 30 juni, 2017

Twee nieuwe functies in Azure Traffic Manager zijn nu algemeen beschikbaar: Fast Failover en TCP Probing.

Met Fast Failover kunt u ervoor kiezen gebruikers sneller om te leiden, weg van een eindpunt met een slechte status. U kunt onder meer het volgende:

·        Een korter interval van tien seconden voor Traffic Manager kiezen om de status van het eindpunt te controleren (het standaardinterval is 30 seconden).

·        Het aantal getolereerde opeenvolgende fouten configureren (van 0 tot 9) dat moet optreden voordat een eindpunt als beschadigd wordt gemarkeerd.

·        Het time-outinterval configureren voor elke testpoging (van vijf tot negen seconden voor een testinterval van tien en van vijf tot tien seconden voor testinterval van 30 seconden).

·        De TTL-reactie (Time to Live) instellen op 0.

Als u voor de statuscontrole voor het snelle interval van 10 seconden kiest, kost u dit voor het controleren van Azure-eindpunten $ 1 per eindpunt per maand extra. Voor externe eindpunten betaalt u $ 2 per eindpunt per maand extra. Ga naar de pagina Prijzen voor Traffic Manager voor meer informatie.

Met TCP Probing kunt u de status van uw eindpunten door Traffic Manager laten bepalen door naar reacties op een TCP-verbindingsaanvraag te luisteren. Vervolgens kunt profielen van eindpunten die niet op HTTP-statuscontroles reageren, toevoegen aan Traffic Manager, zoals back-enddatabases. Met deze functie kunt u het resourcegebruik in uw eindpunten verminderen omdat de overhead doorgaans lager is. Er worden geen extra kosten voor het gebruik van deze functie in rekening gebracht.

U kunt de instellingen voor Fast Failover en TCP Probing weergeven via Azure Portal, PowerShell, CLI en REST API's/SDK's.

Zie de documentatie over eindpuntcontrole voor Traffic Manager als u deze functies wilt gebruiken.

  • Traffic Manager
  • Features

Verwante producten