Navigatie overslaan
NU BESCHIKBAAR

Standaardretentieperiode voor back-ups voor op DTU gebaseerde Azure SQL-databases wordt binnenkort gewijzigd

Publicatiedatum: 14 juni, 2019

Om een vlotte conversie van op DTU gebaseerde naar op vCore gebaseerde databases en elastische pools mogelijk te maken, wordt de standaardretentieperiode voor back-ups voor herstellen vanaf een bepaald tijdstip voor de op DTU gebaseerde Azure SQL-databases gewijzigd van 35 dagen in 7 dagen. Vanaf 1 juli zorgt deze wijziging ervoor dat de standaardretentieperioden van de op DTUb gebaseerde en op vCore gebaseerde databases gelijk worden. De wijziging is van invloed op databases gemaakt na 1 juli. De bestaande databases worden niet gewijzigd. Klanten kunnen een andere retentieperiode instellen met Azure Portal, PowerShell of REST API

  • Azure SQL Database
  • Services