Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Azure Security Center: continue export van aanbevelingen en waarschuwingen voor beveiliging

Publicatiedatum: 30 maart, 2020

De functie voor continue export van Azure Security Center, die ondersteuning biedt voor het exporteren van aanbevelingen en waarschuwingen voor beveiliging, is nu algemeen beschikbaar. Gebruik deze functie om de beveiligingsgegevens van de Security Center-omgeving eenvoudig te verbinden met de bewakingshulpprogramma's die door uw organisatie worden gebruikt, door te exporteren naar Azure Event Hubs- of Azure Log Analytics-werkruimten.

Deze mogelijkheid biedt ondersteuning voor bijvoorbeeld scenario's voor grote ondernemingen via de volgende integraties:

  • Met Exporteren naar Azure Event Hubs wordt integratie met Azure Sentinel, SIEM's van derden, Azure Data Explorer en Azure Functions mogelijk gemaakt.
  • Met Exporteren naar Azure Log Analytics-werkruimten wordt integratie met Microsoft Power BI, aangepaste dashboards en Azure Monitor mogelijk gemaakt.

Lees over continue export voor meer informatie.

Als u waarschuwingen exporteert, moet u bekend zijn met het juiste schema voor beveiligingswaarschuwingen.

  • Security