Navigatie overslaan
NU BESCHIKBAAR

Azure Service Fabric 6.5 Second Refresh Release is nu beschikbaar

Publicatiedatum: 14 augustus, 2019

Azure Service Fabric 6.5 Second Refresh Release omvat belangrijke aankondigingen over functies, opgeloste fouten en prestatieverbeteringen. De updates voor de .NET SDK-, Java SDK- en Service Fabric-runtimes kunnen over 7-10 werkdagen binnen alle regio's worden verkregen via het webplatforminstallatieprogramma, NuGet-pakketten en Maven-archieven.

 • Service Fabric Runtime
  • Windows - 6.5.658.9590
  • Ubuntu - 6.5.460.1
  • Individueel installatieprogrammapakket voor Service Fabric voor Windows Server Service Fabric - 6.5.658.9590
 • .NET SDK
  • Windows .NET SDK -  3.4.658
  • Microsoft.ServiceFabric - 6.5.658
  • Reliable Services en Reliable Actors - 3.4.658
  • ASP.NET Core Service Fabric-integratie - 3.4.658
 • Java SDK - 1.0.5

Belangrijkste aankondigingen

 • Openbare preview van beheerde identiteiten voor Azure Service Fabric-toepassingen: Azure Service Fabric-toepassingen bieden nu ondersteuning voor aan gebruikers en systemen toegewezen beheerde identiteiten. Hierdoor kan er toegang worden verkregen tot andere Azure-resources die ondersteuning bieden voor Azure AD-verificatie (met onder andere Key Vault), zonder dat de service-principalreferenties hoeven te worden beheerd. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie over het werken met Managed Service Identity in Azure Service Fabric.
 • Algemene beschikbaarheid (GA) van het model voor toepassingsresources: de functie voor het via Azure Resource Manager implementeren van Service Fabric-toepassingen als resources is nu algemeen beschikbaar. Dit is de aanbevolen methode voor het implementeren van Service Fabric-toepassingen in een Azure Service Fabric-cluster. Dankzij deze update is het mogelijk om toepassingen en services in JSON te beschrijven en ze in dezelfde Resource Manager-sjabloon te implementeren als uw cluster. Het proces van toepassingsregistratie, -inrichting en -implementatie kan in één stap worden uitgevoerd. Dit is de best practice voor het beheren van de levenscyclus van toepassingen in uw cluster. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

Aankondigingen over wijzigingen die fouten veroorzaakten

 • Vanaf deze versie wordt er een statuswaarschuwing gegeven als u een vaste poort opgeeft en deze toewijst binnen het toepassingspoortbereik, maar er een conflict optreedt. Het implementeren van toepassingen verloopt hetzelfde als bij de huidige versie, 6.5. In toekomstige belangrijke versies wordt het implementeren van toepassingen echter beperkt. Zie de sectie Waarschuwing in de documentatie voor meer informatie.

Lees de opmerkingen bij de release voor meer informatie.

 • Service Fabric
 • Features
 • SDK and Tools
 • Services

Verwante producten