Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Update van december voor Azure Kubernetes Service

Publicatiedatum: 26 december, 2018

De volgende belangrijke updates zijn recent doorgevoerd voor Azure Kubernetes Service (AKS):

Gebruik van Moby als containerruntime

Met het doel om frequenter upstreampatches en verbeteringen aan de containerruntime te leveren, is Moby ingebouwd in AKS. Moby is het open-sourceproject waarop Docker is gebaseerd. Alle nieuwe AKS-knooppunten zijn nu ingericht met Moby als containerruntime (met uitzondering van op GPU gebaseerde VM's). Dit geldt ook voor nieuwe knooppunten in bestaande clusters die zijn toegevoegd met schaal- of upgradeopdrachten.

Omdat bij het Moby-upstreamproject momenteel geen versiereleases worden gepubliceerd, ziet u een door Microsoft gedefinieerde versie (op dit moment 3.0.1) staan voor de containerruntime, als Moby wordt gebruikt. Microsoft valideert en bouwt periodiek nieuwe versies van Moby en stelt deze dan ook beschikbaar in AKS.

Kortere clusterinrichtingsduur

AKS is nu zodanig verbeterd dat het inrichten van clusters aanzienlijk korter duurt. De gemiddelde aanmaaktijd ligt nu in alle regio's tussen de vijf en zes minuten. Er zijn aanvullende verbeteringen gepland om deze tijd nog verder te verkorten.

Oplossing voor fout met Stream Watcher

De oplossing voor het probleem dat in dit GitHub-probleem wordt beschreven, is in alle regio's doorgevoerd. Alle nieuwe clusters worden van de oplossing voorzien. Voor bestaande clusters moet een schaal- of upgradebewerking worden uitgevoerd om de oplossing door te voeren.

Oplossing voor Kube/DNS-opzoekprobleem

De Linux-kernel die de oplossing voor het probleem uit dit GitHub-probleem bevat, is ingebouwd in de basisbesturingssysteeminstallatiekopie voor AKS en is nu beschikbaar in alle regio's. Nieuwe knooppunten worden automatisch voorzien van de nieuwe installatiekopie.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services