NU BESCHIKBAAR

Wat is er nieuw in Azure DNS: aliasrecords

Publicatiedatum: 25 september, 2018

Azure DNS ondersteunt nu aliasrecords voor DNS-zones. Klanten kunnen met deze functie verwijzen naar andere Azure-resources vanuit hun DNS-zones zodat de DNS-records automatisch worden bijgewerkt als er zich een levenscyclusgebeurtenis voordoet voor de Azure-resources waarnaar wordt verwezen. Bij het begin worden aliasrecordverwijzingen naar twee Azure-resources ondersteund: openbare IP en Azure Traffic Manager.  

 

Klanten kunnen met deze functie een toepassing met taakverdeling direct uitvoeren in de hoofdmap van hun DNS-zone.

 

Zie de documentatie voor meer informatie.

  • Azure DNS
  • Features

Verwante producten