Azure Container Service wordt op 31 januari 2020 buiten gebruik gesteld

Publicatiedatum: 05 december, 2018

In 2017 hebben we Azure Kubernetes Service (AKS) geïntroduceerd om het beheer en de implementatie van en de werkzaamheden met Kubernetes te vereenvoudigen. Omdat AKS de functies van Azure Container Service voor Kubernetes volledig vervangt, wordt Azure Container Service met ingang van 31 januari 2020 als zelfstandige service buiten gebruik gesteld.

Als u de Kubernetes-orchestrator gebruikt, verzoeken we u voor 31 januari 2020 naar AKS te migreren. We raden u aan sneller over te stappen, zodat u van de volgende verbeterde functies kunt profiteren:

·     Vereenvoudigde implementatie van beheerde Kubernetes-clusters in Azure.

·     Minder complexiteit en operationele overhead bij het beheer van Kubernetes.

·     Kritieke taken zoals statuscontrole en onderhoud worden verwerkt door AKS.

Als u ACS in combinatie met Docker of DC/OS gebruikt, verzoeken wij u naar een oplossingensjabloon te migreren (zie onderstaande aanbeveling).

Wat heeft dit voor invloed op u?

Met ingang van 31 januari 2020 worden alle Azure Container Service-API's geblokkeerd. Daarnaast kunt u niet langer met de portal, CLI of Resource Manager-sjablonen nieuwe clusters maken of bestaande clusters bijwerken of schalen. U kunt echter nog wel bestaande clusters in een lijst opnemen en verwijderen met behulp van deze clienthulpmiddelen. De bestaande clusters en de toepassingen die daarop worden uitgevoerd blijven werken na 31 januari 2020, maar hiervoor zijn geen toekomstige verbeteringen of technische ondersteuning beschikbaar.

Het acs-engine-project dat werd gebruikt voor het maken van niet-beheerde containerorchestratorclusters is ook afgeschaft. Actieve ontwikkeling is niet langer zichtbaar. In plaats daarvan hebben we het Kubernetes-gedeelte van dat project naar de nieuwe opslagplaats aks-engine gemigreerd. We gaan daar verder met het open source-werk waarop Kubernetes op Azure is gebaseerd. Net zoals bij Azure Container Service zouden bestaande clusters die via acs-engine zijn geïmplementeerd, moeten blijven werken. De aks-engine biedt compatibiliteit met eerdere versies voor schaal- en upgradeactiviteiten. Voor nieuwe clusters raden we u aan over te stappen op aks-engine.

Aanbevolen actie

Migreer uiterlijk op 31 januari 2020 van ACS naar een van de volgende opties:

Als u ACS in combinatie met Kubernetes gebruikt, moet u migreren naar Azure Kubernetes Service of naar het open source-project aks-engine.

Als u ACS in combinatie met Docker gebruikt, stapt u over op de Docker Enterprise Edition for Azure-oplossingssjabloon Basic of Standard/Advanced.

Als u ACS in combinatie met DC/OS gebruikt, stapt u over op de oplossingssjabloon Mesosphere DC/OS Enterprise of Mesosphere DC/OS Open Source.

Nog vragen? Neem contact op.

  • Azure Container Service
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Retirements