Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Vanaf 1 mei 2019 zorgt Azure Traffic Manager automatisch niet meer voor het inschakelen, uitschakelen en verwijderen van eindpunten voor Azure Cloud Services

Publicatiedatum: 18 april, 2019

Op dit moment kan Azure Traffic Manager automatisch eindpunten inschakelen, uitschakelen en verwijderen bij het starten, stoppen of verwijderen van de bijbehoren de cloudservice. Deze optie wordt op 1 mei 2019 echter buiten gebruik gesteld. U moet eindpunten dan handmatig inschakelen, uitschakelen of verwijderen in Traffic Manager wanneer u een cloudservice start, stopt of verwijdert. Er worden kosten voor eindpunten doorberekend totdat u ze handmatig hebt uitgeschakeld of verwijderd.

Deze wijziging is niet van invloed op andere Azure Traffic Manager-functies en -functionaliteit. Azure Traffic Manager blijft zoals gebruikelijk de Azure Cloud Services-eindpunten testen en verkeer routeren op basis van de status van de eindpunten. Afgezien van de hierboven beschreven wijzigingen kunt u Azure Traffic Manager normaal blijven gebruiken in combinatie met Azure Cloud Services. 

Deze wijziging is alleen van invloed op profieleindpunten van het type 'Azure-eindpunt' als de doelresource een cloudservice is. Alle andere typen eindpunten blijven normaal functioneren. Een voorbeeld van een beïnvloed eindpunt, weergegeven in Traffic Manager:

Aanbevolen actie

Er hoeft niet direct actie te worden ondernomen. Als u echter na 1 mei 2019 een cloudservice stopt of permanent verwijdert, moet u ervoor zorgen dat u de bijbehorende eindpunten in de Traffic Manager-profielen ook uitschakelt of verwijdert. U moet de eindpunten handmatig uitschakelen of verwijderen om te voorkomen dat er kosten voor niet-gebruikte eindpunten worden doorberekend nadat een cloudservice is gestopt of verwijderd. Als u niets doet met deze aanbeveling, leidt dat niet tot uitval van uw cloudservices en zijn er geen gevolgen voor de verdeling van verkeer naar uw cloudservice-eindpunten.

Meer informatie over Azure-eindpunten en het beheren van eindpunten in Traffic Manager. Als best practice kunt u overwegen waarschuwingen in te stellen over de status van Traffic Manager-eindpunten.

  • Traffic Manager
  • Cloud Services
  • Services
  • Retirements