Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Azure Analysis Services-hulpprogramma voor automatisch schalen voor QPU

Publicatiedatum: 11 oktober, 2019

Dankzij dit opensource-programma in de Analysis Services Git-opslagplaats van Analysis Services kan automatische, aanpasbare schaalaanpassing worden uitgevoerd voor AAS-instanties gebaseerd op QPU-verbruik. Het kan worden gebruikt om te zorgen voor een adequate beschikbaarheid van resources door bijvoorbeeld automatisch het niveau omhoog en omlaag te schalen en door queryreplica's toe te voegen en te verwijderen, naargelang de workload dat vereist.  De parameters maken volledige aanpassing van het AutoScale-gedrag mogelijk om ervoor te zorgen dat de instantie binnen het vereiste niveau- en replicaaantalbereik werkt. 

Het PowerShell-implementatiescript is intern gedocumenteerd en is vanzelfsprekend. En in een ReadMe.txt bij het script worden het gebruik en de infrastructuur beschreven.

  • Azure Analysis Services
  • Features

Verwante producten