Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Updates voor Azure Lab Services: GPU-grootte, installatiekopieën opslaan en verbinding maken met on-premises resources

Publicatiedatum: 02 april, 2019

Deze maand hebben zijn enkele van de meest aangevraagde functies voor Azure Lab Services uitgebracht:

  • GPU-grootte: De bestaande grootte-SKU's zijn voorzien van een GPU-grootte. Docenten kunnen nu de GPU-grootte kiezen voor hun lab wanneer zij een nieuw lab maken. 
  • Verbinding maken met on-premises resources: Deze functie kan worden gebruikt als de virtuele machines in het lab over software beschikken waarvoor een verbinding met on-premises licentieservers nodig is om een licentie te verkrijgen, of als virtuele machines in het lab toegang moeten hebben tot gegevenssets (of andere bestanden) op de netwerkshares van de universiteit.
  • Een installatiekopie opslaan: Met behulp van deze functie kunnen docenten en labbeheerders een sjablooninstallatiekopie van een virtuele machine opslaan, zodat deze opnieuw kan worden gebruikt bij het maken van een nieuw lab. Sjablooninstallatiekopieën van virtuele machines worden in de gedeelde installatiekopiegalerie van Azure opgeslagen.
  • Een registratiekoppeling verzenden per e-mail: Met deze functie kunnen docent eenvoudig per e-mail een registratiekoppeling aan alle studenten verzenden of afzonderlijke e-mailberichten verzenden zonder een andere e-mailclient te hoeven gebruiken voor het verzenden van registratiekoppelingen. 
  • Verbinding maken met Linux-machines met behulp van Extern bureaublad: Deze functie is beschikbaar bij het maken van een lab. Wanneer u deze instelling inschakelt, wordt een Extern bureaublad-poort op de Linux-machines geopend. Docenten en studenten kunnen dan verbinding maken met hun machines met behulp van Extern bureaublad wanneer RDP- en GUI-pakketten op de labmachines zijn geïnstalleerd. 

Ga naar het feedbackforum als u feedback wilt geven of suggesties wilt doen.

Hebt u nog vragen? Ga naar Stack Overflow.

  • Azure Lab Services
  • Services

Verwante producten