Naar hoofdinhoud gaan
IN PREVIEW

Apache Kafka op HDInsight met Azure Managed Disks

Publicatiedatum: 30 juni, 2017

Het is ons een genoegen de preview-versie van Apache Kafka met Azure Managed Disks op het HDInsight-platform te kunnen aankondigen. Gebruikers kunnen nu rechtstreeks via Azure Portal Kafka-clusters met beheerde schijven implementeren, zonder dat ze zich hoeven te registreren. Het grote voordeel hiervan is de exponentieel hogere schaalbaarheid en de veel lagere kosten wanneer workloads worden geschaald.

Een paar maanden gelden hebben we een beperkte preview van Managed Kafka op Azure HDInsight aangekondigd. Met de toevoeging van Kafka aan HDInsight is het opnamegedeelte voor schaalbare open source-streaming op Azure voltooid. Naast de schaal- en prestatievoordelen van Apache Kafka, kunnen HDInsight Kafka-klanten profiteren van de volgende voordelen:

·        De belofte van een beheerde open-source Kafka gesteund door een SLA voor 99,9% uptime.

·        Beheerde herverdeling van replica's en partities naar update- en foutdomeinen van Azure. Dit zorgt voor een hoge beschikbaarheid van Kafka-partities in omgevingen met een multidimensionale weergave van een rek. De open source van dit hulpprogramma is hier beschikbaar.

·        Beveiligings- en nalevingsvoordelen van Azure en HDInsight met certificeringen zoals SOC, PCI en DSS.

  • Een geïntegreerde ervaring om binnen enkele minuten een beheerde en beveiligde streamingpijplijn (Kafka, Storm of Spark streaming) te implementeren via kant-en-klare architecturen in Azure Resource Manager-sjablonen.

Meer informatie over de voordelen van Apache Kafka met Azure Managed Disks.

  • Managed Disks
  • Features

Verwante producten