Navigatie overslaan

Algemene beschikbaarheid: Managed Service Identity voor App Service en Azure Functions

Publicatiedatum: 26 juni, 2018

Azure App Service- en Azure Functions-ondersteuning van Managed Service Identity (MSI) is nu algemeen beschikbaar. Met MSI kunt u veilig verbinding maken met beschermde resources in Azure Active Directory (Azure AD), zonder dat u geheimen hoeft te beheren of rouleren. Als u moet werken met een service die geen ondersteuning biedt voor Azure AD, vereenvoudigt MSI het gebruik van Azure Key Vault voor veilig beheer van geheimen.  

Als u de functie tijdens de preview hebt gebruikt, hebt u wellicht gezien dat het uitschakelen van MSI in de portal, de CLI of PowerShell gebeurt via een app-instelling: WEBSITE_DISABLE_MSI. Met deze app-instelling schakelt u de lokale tokenservice uit, maar wordt de identiteit zelf niet verwijderd. In de toekomst verandert met de indicatie 'uit' het identiteitstype in 'geen', waardoor de identiteit uit Azure AD wordt verwijderd. De app-instelling WEBSITE_DISABLE_MSI wordt niet meer beïnvloed door het inschakel-/uitschakelgedrag. Gebruikers wordt aangeraden deze instelling, indien mogelijk, niet meer te gebruiken. Uw site geeft MSI nu aan als 'ingeschakeld', ook als deze instelling aanwezig is. 

Zie de documentatie voor meer informatie. 

  • Azure Functions
  • App Service
  • Features