Navigatie overslaan
IN PREVIEW

Linux-ondersteuning als preview-versie van aangepaste virtuele netwerken in Azure Container Instances

Publicatiedatum: 25 september, 2018

U kunt nu Linux-containers opnemen in nieuwe of bestaande virtuele netwerken met Azure Container Instances. Deze ondersteuning is nu beschikbaar als preview-versie voor Linux in twee regio's: US - west en Europa - west.

Voorheen was het niet mogelijk om Azure Container Instances uit te voeren in een aangepast virtueel netwerk en privé IP-adressen toe te wijzen aan containergroepen. De ondersteuning was beperkt tot het toewijzen van een openbaar IP-adres met optionele DNS-namen of het beperken van inkomende verbindingen naar uw container.

U kunt nu Azure Container Instances toevoegen aan uw bestaande netwerkinfrastructuur door een subnet toe te wijzen aan de resource ContainerGroups. Op deze manier kan Azure Container Instances privé IP-adressen ontvangen, uitgaande internetverbindingen onderhouden, communiceren met andere beveiligde resources in hetzelfde virtuele netwerk, communiceren met service-eindpunten en communiceren met on-premises resources die zijn verbonden via Azure ExpressRoute.

U kunt dit realiseren door één az container create-opdracht uit te voeren met gegevens over het virtuele netwerk en het subnet, waaraan u Azure Container Instances wilt toevoegen.

az container create –resource-group myRG –name myContainer –location westus –vnet mynetwork –subnet mysubnet –image Microsoft/aci-helloworld

Azure Resource Manager-sjablonen en SDK's worden ook ondersteund. Maak eenvoudigweg een verwijzing naar de resource Netwerkprofiel in uw implementatieconfiguratie voor containergroepen.

Lees de documentatie over de integratie van virtuele netwerken voor meer informatie over het gebruik van virtuele netwerken met Azure Container Instances. 

Ga naar onze UserVoice om feedback te geven en functies aan te vragen.

  • Container Instances
  • Virtual Network
  • Features