Preview-functies

Voor het verkrijgen van uw feedback biedt Azure u de volgende preview-functies voor evaluatiedoeleinden. Bij een preview kunnen preview-functies, bèta-functies of andere voorlopige functies, services, software of regio's zijn inbegrepen. Voor previews gelden beperkte of andere servicevoorwaarden, zoals beschreven in uw serviceovereenkomst en de aanvullende voorwaarden voor preview-versies. Previews worden aan u beschikbaar gesteld op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, die een aanvulling zijn op uw overeenkomst, waaraan het gebruik van Azure is onderworpen.

Azure Location Based Services

Voeg kaarten, zoekfuncties voor locaties, routes en verkeersfuncties aan uw toepassingen toe met Azure Location Based Services, een portfolio met georuimtelijke service-API's die naadloos integreren met andere Azure-hulpprogramma's en -services. Breid uw IoT-, mobiliteits- en traceringsoplossingen en logistieke oplossingen uit met georuimtelijke services die gebruikmaken van bekende REST API's en waarmee u beschikt over JavaScript Map Controls.

Meer informatie

IoT Edge

IoT Edge breidt de intelligentie van de cloud uit naar edge-apparaten. Hiermee kunnen cloudservices lokaal worden uitgevoerd op uw Windows- Linux IoT-apparaten. Ontwikkel en test workloads in de cloud, implementeer vervolgens probleemloos naar de rand via Docker–compatibele containers om intelligentie te distribueren over uw edge-apparaten. Integreer Microsoft Azure-services en services van derden, of verbeter bestaande services om een aangepaste IoT-toepassing te maken met uw eigen bedrijfslogica.

Meer informatie

Azure-containerservice (AKS)

Maak een einde aan complexe implementatie, installatie, onderhoud en beveiliging van Kubernetes. Als u de Azure Container Service gebruikt om uw gehoste Kubernetes-omgeving te beheren, hebt u geen kennis over organisatie van containers nodig om in containers geplaatste toepassingen te kunnen implementeren, te beheren en op te schalen. U betaalt uitsluitend voor de bronnen die u verbruikt. Er worden geen kosten per cluster in rekening gebracht.

Meer informatie

Azure Database Migration Service

Versnel uw overstap naar de cloud. Verminder de complexiteit van uw cloudmigratie door een uitgebreid, maar eenvoudig migratieproces te gebruiken dat zichzelf stuurt. Waarmee u uw on-premises SQL Server en Oracle-databases eenvoudig en veiliger naar de cloud kunt verplaatsen.

Meer informatie

Azure Cosmos DB Apache® Cassandra-API

Apache® Cassandra-API levert Cassandra as-a-service via de kracht van Azure Cosmos DB. Ontwikkelaars kunnen bekende Cassandra SDK's en hulpprogramma’s gebruiken om bestaande toepassingen probleemloos over te zetten en nieuwe toepassingen te bouwen met de Cassandra-API voor een zeer schaalbare, wereldwijde, gedistribueerde multi-model databaseservice.

Meer informatie

DevOps-projecten

Voer uw toepassing uit op een Azure-service in slechts drie stappen met DevOps Projects: selecteer een toepassingstaal, een runtime en een Azure-service.

Azure Databricks

Versnel gegevensgestuurde innovatie met een op Apache Spark gebaseerd analyseplatform dat is geoptimaliseerd voor Azure. Azure Databricks, dat is ontworpen bij de grondleggers van Apache Spark, biedt een installatie via eenmaal klikken, stroomlijnt workflows en voorziet in een interactieve werkruimte, waarin samenwerking mogelijk is tussen datawetenschappers, data-engineers en bedrijfsanalisten.

Meer informatie

Batch AI

Batch AI is een nieuwe platformservice voor het trainen en testen van deep learning en andere AI- of machine learning-modellen met de schaal en flexibiliteit die door de data scientists van Microsoft worden gebruikt. Met beheerde clusters GPU's en CPU's kunt u grotere netwerken ontwerpen, experimenten tegelijkertijd en op schaal uitvoeren voor een kortere ontwikkelingstijd en de ontwikkeling eenvoudiger en productiever maken. Met Batch AI betaalt u uitsluitend voor de computerfaciliteiten en opslagruimte die u voor uw training hebt gebruikt. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor clusterbeheer en taakplanning.

Azure Data Box

Azure Data Box is een veilig, robuust en fraudebestendig apparaat van Microsoft waarmee klanten grote hoeveelheden gegevens naar Azure Storage kunnen overbrengen. Klanten kunnen Data Box bestellen via Azure Portal en op locatie laten bezorgen, zodat ze snel gegevens naar het apparaat te kunnen kopiëren met een standaard NAS-protocol (SMB/CIFS). De informatie op Data Box is beveiligd met 256-bits AES-versleuteling om de privacy te garanderen. Wanneer de worden geretourneerd naar Microsoft, worden ze rechtstreeks geüpload naar Azure Blob of File Storage. Het apparaat wordt vervolgens veilig gewist. Oplossingen van partners kunnen ook worden geïntegreerd in de Azure Data Box, zodat ze hun klanten kunnen helpen bij grootschalige projecten voor de overdracht van gegevens naar Azure Data. De preview-versie is alleen beschikbaar in de regio's in de VS, maar we adviseren alle geïnteresseerde klanten om zich te registreren.

Meer informatie

Azure Policy

U kunt met Azure Policy de ingebouwde beleidsregels inschakelen of aangepaste beleidsregels maken om de Azure-resources op schaal te beveiligen en te beheren. Maak beleidsregels in Azure Portal met het volledige IntelliSense en pas het beleid toe op een resourcegroep of abonnement. U kunt zelfs beleid toepassen op een beheergroep die de hele organisatie omvat. Kies ervoor om de beleidsregels of naleving van controlebeleid te toetsen aan best practices.

Meer informatie

PowerShell in Cloud Shell

Cloud Shell is uw met Microsoft beheerde administratorcomputer in de cloud waarmee u vrijwel overal geverifieerde shelltoegang tot Azure hebt. Hiermee beschikt u onder meer over populaire opdrachtregelprogramma's, ondersteuning voor veelgebruikte programmeertalen en gekoppelde Azure File Storage om uw gegevens voor verschillende sessies te bewaren.

Meer informatie

DDoS-beveiliging

Azure DDoS-beveiliging is een nieuwe service, die uw toepassingen beschermt tegen DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service) op OSI-lagen 3-7. Met deze service worden de openbare IP-adressen van uw resources in Azure gecontroleerd, wordt het normale verkeerspatroon van een toepassing geleerd en worden aanvallen direct opgelost wanneer ze worden gedetecteerd. Wanneer u zich abonneert op deze service, ontvangt u ook geavanceerde telemetrie en waarschuwingen met betrekking tot de aanvallen die zijn uitgevoerd op uw toepassing. Tijdens de preview-periode worden er geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de service.

Meer informatie

Azure Migrate

Voer een migratie-evaluatie uit om uw on-premises resources naar de Azure-cloud te kunnen migreren met de Azure Migrate-service. De service helpt u de geschiktheid voor migratie, de benodigde grootte en de kosten te evalueren.

Meer informatie

Machine Learning Experimentation-service

Sneller experimenteren. Maak snel een prototype op uw desktop en schaal vervolgens eenvoudig omhoog op virtuele machines via Docker-containers of schaal uit met Apache Spark-clusters. Beheer de modelprestaties proactief, identificeer het beste model en ga werk verder aan het beste model met gegevens. Werk samen en deel oplossingen met krachtige, industriestandaard GIT-opslagplaatsen.

Meer informatie

Machine Learning-modelbeheer

Implementeer en beheer uw modellen overal. Gebruik Docker-containers om snel modellen te implementeren naar productie in de cloud, on-premises of aan de rand. Neem uw best presterende modellen in productie en train ze opnieuw wanneer de prestaties minder worden. Implementeer als realtime services of batchservices met hoge doorvoer.

Meer informatie

Machine Learning Workbench

Breng alles samen met een downloadbare desktoptoepassing en opdrachtregelprogramma met geïntegreerde gegevensvoorbereiding waarmee u de stappen voor gegevensvoorbereiding leert terwijl u ze uitvoert. Vergroot uw productiviteit met projectbeheer, uitvoeringsgeschiedenis en integratie van notitieblokken. Gebruik populaire open source-frameworks, zoals TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML en scikit-learn.

Meer informatie

Machine Learning Visual Studio Code-extensie

Bouw eenvoudiger deep learning-modellen met geïntegreerde Azure Machine Learning-services. Gebruik onze Visual Studio Code-extensie voor een naadloze ontwikkelaarservaring op desktops, in de cloud en aan de rand. Ontwikkel deep learning-modellen en aanroepservices rechtstreeks vanuit de gewenste geïntegreerde ontwikkelomgeving.

Meer informatie

Machine Learning MMLSpark

Maak snel krachtige, zeer schaalbare voorspelbare en analytische modellen voor grote gegevenssets met afbeeldingen en tekst met hulpprogramma's voor deep learning en data science voor Apache Spark.

Meer informatie

Azure Beschikbaarheidszones

Beschikbaarheidszones zijn foutgeïsoleerde locaties binnen een Azure-regio met redundante voeding, koeling en netwerken. U kunt met beschikbaarheidszones missiekritieke toepassingen uitvoeren met hoge beschikbaarheid en fouttolerantie bij storingen van het gehele datacenter. Azure levert met beschikbaarheidszones de meest uitgebreide set mogelijkheden voor hoge beschikbaarheid en herstel na noodgevallen om aan uw meest veeleisende behoeften ten aanzien van bedrijfscontinuïteit te voldoen.

Meer informatie

Web Apps in Linux

Azure App Service biedt standaardcontainers voor versies van node.js en php waardoor u heel eenvoudig snel aan de slag kunt met de service. Met onze nieuwe ondersteuning voor containers kunnen ontwikkelaars een aangepaste container maken gebaseerd op de standaardversies. Zo kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld een container maken met specifieke builds van node.js en php, die afwijken van de standaardversies die door de service worden aangeboden. Dit stelt ontwikkelaars in staat om nieuwe of experimentele frameworkversies te gebruiken die niet beschikbaar zijn in de standaardcontainers.

Meer informatie

Analysis Services

Azure Analysis Services is ontwikkeld op basis van de bewezen analytische engine in Microsoft SQL Server Analysis Services en voorziet in hoogwaardige BI-functionaliteit voor semantische modellering met de schaal, flexibiliteit en beheervoordelen van de cloud. Gebruik Azure Analysis Services om complexe gegevens te transformeren tot inzichten waarvoor acties kunnen worden uitgevoerd. Gebruik de huidige vaardigheden, hulpprogramma's en gegevens van uw team om eerdere investeringen optimaal te laten renderen.

Meer informatie

Service voor facturatiemeldingen

Gebruik de service voor facturatiemeldingen van Azure om snel en eenvoudig aangepaste facturatiemeldingen te maken waarmee u de facturatieactiviteit voor uw Azure-accounts kunt bewaken en beheren.

Meer informatie

Cognitive Services

Een portefeuille met API's en SDK's waarmee ontwikkelaars gemakkelijk intelligente services aan hun oplossingen kunnen toevoegen, zoals beeld, spraak, taal, kennis en zoekmogelijkheden.

Meer informatie

Azure Container Instances

Voer containers gemakkelijk uit, met slechts één opdracht. Met Azure Container Instances kunt u in een paar seconden aan de slag en vermindert u uw infrastructuurkosten door te profiteren van facturering per seconde. Er zijn geen hulpprogramma’s voor containerindeling die u hoeft te leren; alleen uw toepassing, in een container in de cloud.

Meer informatie

Custom Decision Service

Bouw intelligente systemen met een op de cloud gebaseerde, contextuele API voor besluitvorming die steeds nauwkeuriger wordt door te leren.

Meer informatie

Media Analytics

Azure Media Analytics biedt een verzameling spraak- en beeldcomponenten waarmee organisaties en ondernemingen eenvoudig praktische informatie kunnen afleiden uit hun videobestanden door middel van geavanceerde Machine Learning-technologie. Azure Media Analytics-services worden gehost op het Azure Media Services-platform, de mediaoplossing voor de cloud van Azure voor het coderen, versleutelen en streamen van audio of video op de gewenste schaal, live of op aanvraag (VOD). Media Analytics-services worden aangeboden op ondernemingsniveau en bieden de naleving, de beveiliging en het wereldwijde bereik waar grote organisaties behoefte aan hebben.

Meer informatie

Onderwerp de web- en Mobile Apps van Azure aan een prestatietest

U kunt nu prestatie- en belastingtests uitvoeren en de prestaties onder belasting van een app controleren. Genereer duizenden virtuele gebruikers vanuit verschillende locaties over de hele wereld en simuleer zo echt verkeer in uw toepassing. Gebruik het gratis met de openbare preview van deze functie.

Meer informatie

R Server voor HDInsight

R Server voor HDInsight is een uitbreidbare implementatie van R die is geïntegreerd met Hadoop- en Spark-clusters en is gemaakt op basis van HDInsight. Dit is een volledige open source-R-implementatie die wordt uitgevoerd in de cloud.

Meer informatie

Storage Service-versleuteling

Met Storage Service Encryption voor Azure Blob Storage kunt u voldoen aan de beveiligings- en nalevingsvereisten van uw organisatie door uw Blob-opslag automatisch te versleutelen, inclusief blok-blobs, pagina-blobs en toevoeg-blobs. Azure Storage handelt alle versleuteling, ontsleuteling en sleutelbeheer volledig transparant af. Alle gegevens worden versleuteld met 256-bits AES-versleuteling, een van de krachtigste blokversleutelingsmethoden die er bestaan. U kunt deze functie inschakelen voor nieuwe ARM-opslagaccounts, zonder extra kosten.

Meer informatie

Beleid voor voorwaardelijke toegang voor Azure Active Directory

Azure Active Directory levert nu beleidsregels voor voorwaardelijke toegang zodat u toegangsregels kunt maken voor apps die zijn verbonden met Azure Active Directory, op basis van de locatie van de gebruiker en groepslidmaatschap. Aan gevoeligere apps kunnen strengere beleidsregels worden toegewezen, zoals het vereisen van Azure Multi-Factor Authentication buiten het bedrijfsnetwerk, terwijl minder gevoelige apps een meer open beleid kunnen gebruiken.

Dynamisch groepslidmaatschap voor Azure Active Directory

Met deze preview kunnen beheerders regels instellen voor een groep in Azure Active Directory, op basis van gebruikerskenmerken, zoals 'afdeling' of 'land', om groepslidmaatschap dynamisch te definiëren. Deze groepen kunnen worden gebruikt om toegang te verlenen tot toepassingen of cloudbronnen of om licenties toe te wijzen aan gebruikers.

Wachtwoordrollover voor Azure Active Directory

Met Azure Active Directory kunt u gedeelde toepassingsaccounts toewijzen aan groepen. Dit is vooral handig voor het beheer van toegang tot accounts voor sociale media die in het bezit zijn van het bedrijf, zoals Twitter, Facebook of LinkedIn. De echte wachtwoorden voor deze accounts zijn alleen bekend bij de beheerder, terwijl andere leden van de groep hun werkreferenties gebruiken voor toegang. Dit vergroot de veiligheid door u wachtwoorden te laten configureren voor automatische rollover waardoor gedeelde accounts veiliger worden gemaakt door automatisch nieuwe sterke en complexe wachtwoorden te maken met een interval dat u opgeeft. Zo wordt het risico van misbruik van accounts voor sociale media van het bedrijf geminimaliseerd.

Privileged Identity Management voor Azure Active Directory

Met Privileged Identity Management, een nieuwe functie van Azure Active Directory Premium, kunt u bevoegde identiteiten en hun toegang tot resources detecteren, beperken en controleren, en u kunt ook JIT-beheertoegang op aanvraag afdwingen wanneer dit nodig is. U kunt deze nieuwe functionaliteit, die momenteel verkrijgbaar is als openbare preview, openen via de Microsoft Azure Portal.

Meer informatie

Self-servicetoegangsaanvragen voor Azure Active Directory

Met deze preview kunnen gebruikers van Azure Active Directory kiezen uit een lijst met toepassingen die beschikbaar zijn gesteld door hun organisatie, en toegang aanvragen via een self-serviceproces. Dit proces kan direct toegang geven tot de gewenste toepassing of via een goedkeuringswerkstroom.

Azure Database voor MySQL

Azure Database voor MySQL is een beheerde databaseservice voor de ontwikkeling en implementatie van apps waarmee u in enkele minuten een MySQL-database kunt inrichten en schalen, in de cloud die u het meest vertrouwt.

De prijsmodellen zijn inclusief: alle mogelijkheden die u nodig hebt, zoals hoge beschikbaarheid, beveiliging en herstel, zijn geïntegreerd, zonder extra kosten.

Meer informatie

Azure Database voor PostgreSQL

Azure Database voor PostgreSQL is een beheerde databaseservice voor de ontwikkeling en implementatie van apps waarmee u in enkele minuten een PostgreSQL-database kunt inrichten en schalen, in de cloud die u het meest vertrouwt.

De prijsmodellen zijn inclusief: alle mogelijkheden die u nodig hebt – zoals hoge beschikbaarheid, beveiliging en herstel – zijn geïntegreerd, zonder extra kosten.

Meer informatie

Video Indexer

Haal uit video’s verkregen inzichten snel op met behulp van de kunstmatige intelligentie van Video Indexer. Detecteer woorden, herken gezichten en emoties, en bouw werkstromen.

Meer informatie

Custom Speech Service

Elimineer hindernissen bij spraakherkenning, zoals spreekstijl, vocabulaire en achtergrondgeluiden.

Meer informatie

Sprekerherkenning-API

Stel de identiteit van individuele sprekers vast of gebruik spraak als authenticatiemiddel met de Sprekerherkenning-API.

Meer informatie

Knowledge Exploration Service

Maak interactieve zoekervaringen in gestructureerde gegevens mogelijk met invoer in natuurlijke taal.

Meer informatie

QnA Maker-API

Distilleer informatie in beschrijvende, gemakkelijk te navigeren vragen en antwoorden.

Meer informatie

Recommendations-API

Voorspel wat uw klanten willen en vergroot de vindbaarheid van uw catalogus. De met behulp van Azure Machine Learning opgebouwde Recommendation-API maakt gebruik van klantgegevens om uw klanten aanbevolen artikelen aan te bieden en de conversieverhouding te verhogen.

Meer informatie

Custom Vision Service

U kunt uw eigen geavanceerde Vision-modellen aanpassen met het oog op uw specifieke situatie. Upload gewoon een paar gelabelde afbeeldingen en laat Custom Vision Service de klus voor u klaren.

Meer informatie

Bing Entity Search API

Bing Entity Search API kan u helpen uw app te verrijken met de kennis van het web. De API maakt het u mogelijk gebruik te maken van de voortdurend groeiende Bing Knowledge Graph om primaire details op te halen over miljarden werkelijk bestaande entiteiten zoals personen, plaatsen, films, boeken, dingen en lokale bedrijven.

Meer informatie