Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Navigatie overslaan

Preview-functies

Voor het verkrijgen van uw feedback biedt Azure u de volgende preview-functies voor evaluatiedoeleinden. Bij een preview kunnen preview-functies, bèta-functies of andere voorlopige functies, services, software of regio's zijn inbegrepen. Voor previews gelden beperkte of andere servicevoorwaarden, zoals beschreven in uw serviceovereenkomst en de aanvullende voorwaarden voor preview-versies. Previews worden aan u beschikbaar gesteld op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, die een aanvulling zijn op uw overeenkomst, waaraan het gebruik van Azure is onderworpen.

Beleid voor voorwaardelijke toegang voor Azure Active Directory

Azure Active Directory levert nu beleidsregels voor voorwaardelijke toegang zodat u toegangsregels kunt maken voor apps die zijn verbonden met Azure Active Directory, op basis van de locatie van de gebruiker en groepslidmaatschap. Aan gevoeligere apps kunnen strengere beleidsregels worden toegewezen, zoals het vereisen van Azure Multi-Factor Authentication buiten het bedrijfsnetwerk, terwijl minder gevoelige apps een meer open beleid kunnen gebruiken.

Dynamisch groepslidmaatschap voor Azure Active Directory

Met deze preview kunnen beheerders regels instellen voor een groep in Azure Active Directory, op basis van gebruikerskenmerken, zoals 'afdeling' of 'land', om groepslidmaatschap dynamisch te definiëren. Deze groepen kunnen worden gebruikt om toegang te verlenen tot toepassingen of cloudbronnen of om licenties toe te wijzen aan gebruikers.

Wachtwoordrollover voor Azure Active Directory

Met Azure Active Directory kunt u gedeelde toepassingsaccounts toewijzen aan groepen. Dit is vooral handig voor het beheer van toegang tot accounts voor sociale media die in het bezit zijn van het bedrijf, zoals Twitter, Facebook of LinkedIn. De echte wachtwoorden voor deze accounts zijn alleen bekend bij de beheerder, terwijl andere leden van de groep hun werkreferenties gebruiken voor toegang. Dit vergroot de veiligheid door u wachtwoorden te laten configureren voor automatische rollover waardoor gedeelde accounts veiliger worden gemaakt door automatisch nieuwe sterke en complexe wachtwoorden te maken met een interval dat u opgeeft. Zo wordt het risico van misbruik van accounts voor sociale media van het bedrijf geminimaliseerd.

Privileged Identity Management voor Azure Active Directory

Met Privileged Identity Management, een nieuwe functie van Azure Active Directory Premium, kunt u bevoegde identiteiten en hun toegang tot bronnen detecteren, beperken en controleren, en u kunt ook JIT-beheertoegang op aanvraag afdwingen wanneer dit nodig is. U kunt deze nieuwe functionaliteit, die momenteel verkrijgbaar is als openbare preview, openen via de Microsoft Azure Portal.

Meer informatie

Self-servicetoegangsaanvragen voor Azure Active Directory

Met deze preview kunnen gebruikers van Azure Active Directory kiezen uit een lijst met toepassingen die beschikbaar zijn gesteld door hun organisatie, en toegang aanvragen via een self-serviceproces. Dit proces kan direct toegang geven tot de gewenste toepassing of via een goedkeuringswerkstroom.

Analysis Services

Built on the proven analytical engine in Microsoft SQL Server Analysis Services, Azure Analysis Services delivers enterprise-grade BI semantic modeling capabilities with the scale, flexibility and management benefits of the cloud. Azure Analysis Services helps you transform complex data into actionable insights. And by leveraging the skills, tools and data your team has today, you can get more from the investments you’ve already made.

Learn more

Visual Studio Application Insights

Visual Studio Application Insights is een complete telemetrieoplossing waarmee u problemen kunt detecteren, problemen kunt oplossen en uw webtoepassingen voortdurend kunt blijven verbeteren. Het is ontworpen om een integraal onderdeel te vormen van uw ontwikkelproces en voorziet in 360°-weergaven in realtime van uw app-beschikbaarheid, -prestaties en -gebruik. Profiteer van de krachtige hulpprogramma's voor gegevensonderzoek voor snelle, proactieve en reactieve verwerking van problemen. Leer hoe uw gebruikers uw toepassing gebruiken en neem geïnformeerde beslissingen om uw investeringen te richten op de gebieden die het belangrijkst zijn.

Meer informatie

Service voor facturatiemeldingen

Gebruik de service voor facturatiemeldingen van Azure om snel en eenvoudig aangepaste facturatiemeldingen te maken waarmee u de facturatieactiviteit voor uw Azure-accounts kunt bewaken en beheren.

Meer informatie

Cognitive Services

Een portefeuille met API's en SDK's waarmee ontwikkelaars gemakkelijk intelligente services aan hun oplossingen kunnen toevoegen, zoals visie, spraak, taal, kennis en zoekmogelijkheden.

Meer informatie

Azure Data Lake Analytics Service

De Data Lake Analytics-service is een nieuwe gedistribueerde analyseservice die is gebouwd op Apache YARN, die dynamisch de schaal aanpast, zodat u zich op uw bedrijfsdoelen kunt concentreren en u zich niet met de gedistribueerde infrastructuur hoeft bezig te houden. In plaats van implementeren, configureren en hardware afstemmen, schrijft u query's om uw gegevens te transformeren en er waardevolle inzichten uit te extraheren. De analyseservice kan taken van elke omvang onmiddellijk afhandelen, door eenvoudig in te stellen aan hoeveel prestatievermogen u behoefte hebt. U betaalt alleen voor uw taak wanneer die wordt uitgevoerd, waardoor de prijs zeer aantrekkelijk wordt. De analyseservice ondersteunt Azure Active Directory, waardoor u gemakkelijk de toegang en rollen kunt beheren die in uw on-premises identiteitssysteem zijn geïntegreerd. De service bevat ook U-SQL, een taal die de voordelen van SQL combineert met de expressieve kracht van gebruikerscode. De schaalbare runtime van U-SQL stelt u in staat om efficiënt gegevens te analyseren in de store en op SQL Servers in Azure, Azure SQL Database en Azure SQL Data Warehouse.

Meer informatie

Azure Data Lake Store

De Data Lake-store biedt één enkele opslagruimte waar u eenvoudig gegevens van elke grootte en elk type en met elke snelheid kunt vastleggen, zonder dat u verplicht bent wijzigingen in uw toepassing aan te brengen naarmate de schaal van de gegevens verandert. In de store kunnen gegevens worden gedeeld zodat er met anderen aan kan worden gewerkt, waarbij de gegevens op ondernemingsniveau zijn beveiligd. Het is ook ontworpen voor het leveren van hoge prestaties bij het uitvoeren van verwerkingen en analyses door HDFS-toepassingen (zoals Azure HDInsight, Data Lake analytics service, Hortonworks, Cloudera, MapR) en -hulpprogramma’s, met ondersteuning voor workloads met een lage latentie. Zo kunnen bijvoorbeeld gegevens in realtime in de store worden opgenomen vanuit sensoren en apparaten voor IoT-oplossingen, of vanaf websites van onlineshops, zonder dat er beperkingen gelden voor de grootte van accounts of bestanden, zoals het geval is bij de aanbiedingen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.

Meer informatie

Dynamische gegevensmaskering voor SQL Database

Dynamische gegevensmaskering voor Azure SQL Database helpt om gevoelige gegevens verder te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Dynamische gegevensmaskering is een op beleid gebaseerde beveiligingsfunctie die de blootstelling van gegevens in een database helpt te beperken door gemaskeerde gegevens te retourneren aan gebruikers die niet over beheerdersbevoegdheden beschikken en die query's uitvoeren met toegewezen databasevelden, zoals creditcardnummers. De werkelijke gegevens in de database worden niet gewijzigd en de gegevensmaskering wordt uitgevoerd terwijl de query's worden verwerkt.

Dynamische gegevensmaskering is beschikbaar in versie 12 van SQL Database. Meer informatie over upgraden.

Meer informatie

Azure Functions

Azure Functions biedt een op gebeurtenissen gebaseerde ervaring voor computing op aanvraag waarmee code in Azure wordt geactiveerd door gebeurtenissen in andere Azure-services, SaaS-producten en on-premises systemen. Gebruik een intuïtieve browserinterface om geplande of geactiveerde stukken code te maken in diverse programmeertalen. Uw toepassingen worden geschaald op basis van de vraag, zodat u alleen betaalt voor de resources die u gebruikt.

Meer informatie

Media Analytics

Azure Media Analytics, een verzameling spraak- en beeldcomponenten waarmee organisaties en ondernemingen eenvoudig praktische informatie kunnen afleiden uit hun videobestanden door middel van geavanceerde Machine Learning-technologie. Azure Media Analytics-services worden gehost op het Azure Media Services-platform, de mediaoplossing voor de cloud van Azure voor het coderen, versleutelen en streamen van audio of video op de gewenste schaal, live of op aanvraag (VOD). Media Analytics-services worden aangeboden op ondernemingsniveau en bieden de naleving, de beveiliging en het wereldwijde bereik waar grote organisaties behoefte aan hebben.

Meer informatie

Azure Monitor

Met Azure Monitor kunt u controles uitvoeren, waarschuwingen instellen en ervoor zorgen dat Azure-resources automatisch worden geschaald. U kunt ook gebruikmaken van logboeken op het niveau van resources en services om problemen te diagnosticeren. En dat alles vanaf één centrale locatie.

Meer informatie

Onderwerp de web- en Mobile Apps van Azure aan een prestatietest

U kunt nu prestatie- en belastingtests uitvoeren en de prestaties onder belasting van een app controleren. Genereer duizenden virtuele gebruikers vanuit verschillende locaties over de hele wereld en simuleer zo echt verkeer in uw toepassing. Gebruik het gratis met de openbare preview van deze functie.

Meer informatie

Azure Resource Health

Azure Resource Health is een nieuwe service die de status van de afzonderlijke Azure-resources weergeeft en praktische richtlijnen geeft om problemen op te lossen. Het doel van Resource Health is de tijd te verkorten die klanten kwijt zijn aan probleemoplossing, met name de tijd die nodig is om te bepalen of de oorzaak van het probleem in de toepassing ligt of bij een gebeurtenis op het Azure-platform.

Meer informatie

R Server voor HDInsight

R Server voor HDInsight is een uitbreidbare implementatie van R die is geïntegreerd met Hadoop- en Spark-clusters en is gemaakt op basis van HDInsight. Dit is een volledige open source-R-implementatie die wordt uitgevoerd in de cloud.

Meer informatie

SQL Database-update

Deze preview introduceert de volgende generatie van de Azure-service SQL Database. Deze voorziet in vrijwel volledige compatibiliteit met de SQL Server-engine en meer Premium-prestaties voor de service SQL Database. Tot de belangrijkste verbeteringen behoren ondersteuning voor grotere databases met online-indexering en parallelle query's, verbeterde ondersteuning voor Transact-SQL (T-SQL) met Common Language Runtime en XML-index en ondersteuning voor columnstore-indexering in het geheugen. Registreer voor de preview met behulp van de Microsoft Azure Portal.

Meer informatie

Storage Service-versleuteling

Met Storage Service Encryption voor Azure Blob Storage kunt u voldoen aan de beveiligings- en compliancevereisten van uw organisatie door uw Blob-opslag automatisch te versleutelen, inclusief blok-blobs, pagina-blobs en toevoeg-blobs. Azure Storage handelt alle versleuteling, ontsleuteling en sleutelbeheer volledig transparant af. Alle gegevens worden versleuteld met 256-bits AES-versleuteling, een van de krachtigste blokversleutelingsmethoden die er bestaan. U kunt deze functie inschakelen op nieuwe ARM-opslagaccounts, zonder extra kosten.

Meer informatie

StorSimple Virtual Array

De StorSimple Virtual Array biedt u de voordelen van StorSimple-apparatuur: primaire opslag, momentopnamen en gegevensbeveiliging op een externe locatie via een hybride integratie met Azure, maar dan in de vorm van een virtuele machine. StorSimple Virtual Array ondersteunt zowel VMware en Hyper-V als hostplatform en levert systeemeigen iSCSI- en SMB-protocollen, waardoor het een ongelofelijke flexibiliteit in de implementatie biedt.

Meer informatie