Preview-functies

Voor het verkrijgen van uw feedback biedt Azure u de volgende preview-functies voor evaluatiedoeleinden. Bij een preview kunnen preview-functies, bèta-functies of andere voorlopige functies, services, software of regio's zijn inbegrepen. Voor previews gelden beperkte of andere servicevoorwaarden, zoals beschreven in uw serviceovereenkomst en de aanvullende voorwaarden voor preview-versies. Previews worden aan u beschikbaar gesteld op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, die een aanvulling zijn op uw overeenkomst, waaraan het gebruik van Azure is onderworpen.

Azure Bot Service

Azure Bot Service maakt het snel ontwikkelen van bots mogelijk, en combineert de kracht van het Microsoft Bot Framework en Azure Functions. Ontwikkel, intelligente bots, sluit ze aan, implementeer en beheer ze, zodat ze interactief en op een natuurlijke manier reageren op wat uw gebruikers zeggen, ongeacht waar deze zich bevinden. Zorg dat uw bots kunnen schalen op basis van de vraag, en u betaalt alleen voor de bronnen die u verbruikt.

Meer informatie

Advisor

Advisor is uw aan uw persoonlijke voorkeuren aangepaste op aanbevolen procedures gebaseerde aanbevelingsengine van Azure. Hiermee worden de configuratie en gebruikstelemetriegegevens van uw Azure-bronnen geanalyseerd en aanbevelingen gedaan voor kostenbesparingen en verbeteringen van de prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid van uw toepassingen.

Meer informatie

Azure Container Registry

In Azure Container Registry kunt u containerinstallatiekopieën voor alle typen containerimplementaties opslaan (Mesosphere DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes, App Service, Service Fabric, Azure Batch). Azure Container Registry bevat functies voor zowel lokale opslag als opslag dichtbij implementaties in het netwerk. U kunt de bekende open-source-programma's van Docker-opdrachtregelinterface gebruiken om installatiekopieën te laden vanuit of naar Azure Container Registry.

Meer informatie

Web Apps in Linux

Azure App Service biedt standaardcontainers voor versies van node.js en php waardoor u heel eenvoudig snel aan de slag kunt met de service. Met onze nieuwe ondersteuning voor containers kunnen ontwikkelaars een aangepaste container maken gebaseerd op de standaardversies. Zo kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld een container maken met specifieke builds van node.js en php, die afwijken van de standaardversies die door de service worden aangeboden. Dit stelt ontwikkelaars in staat om nieuwe of experimentele frameworkversies te gebruiken die niet beschikbaar zijn in de standaardcontainers.

Meer informatie

Apache Kafka voor HDInsight

Kafka voor HDInsight is een open source-service van bedrijfskwaliteit voor het opnemen van streamgebeurtenissen. De service is voordelig geprijsd en eenvoudig in te richten, te beheren en te gebruiken. Met deze service kunt u realtime-oplossingen bouwen, zoals oplossingen voor IoT, fraudebewaking, klikstreamanalyse, financiële meldingen en voor het uitvoeren van sociale analyses.

Meer informatie

Analysis Services

Azure Analysis Services is gemaakt op basis van de bewezen analytische engine in Microsoft SQL Server Analysis Services en voorziet in hoogwaardige BI-functionaliteit voor semantische modellering met de schaal, flexibiliteit en beheervoordelen van de cloud. Gebruik Azure Analysis Services om complexe gegevens te transformeren tot inzichten waarvoor acties kunnen worden uitgevoerd. Gebruik de huidige vaardigheden, hulpprogramma's en gegevens van uw team om eerdere investeringen optimaal te laten renderen.

Meer informatie

Application Insights

Application Insights is een complete telemetrieoplossing waarmee u problemen kunt detecteren, problemen kunt oplossen en uw webtoepassingen voortdurend kunt blijven verbeteren. Het is ontworpen om een integraal onderdeel te vormen van uw ontwikkelproces en voorziet in 360°-weergaven in realtime van uw app-beschikbaarheid, -prestaties en -gebruik. Profiteer van de krachtige hulpprogramma's voor gegevensonderzoek voor snelle, proactieve en reactieve verwerking van problemen. Leer hoe uw gebruikers uw toepassing gebruiken en neem geïnformeerde beslissingen om uw investeringen te richten op de gebieden die het belangrijkst zijn.

Meer informatie

Service voor facturatiemeldingen

Gebruik de service voor facturatiemeldingen van Azure om snel en eenvoudig aangepaste facturatiemeldingen te maken waarmee u de facturatieactiviteit voor uw Azure-accounts kunt bewaken en beheren.

Meer informatie

Cognitive Services

Een portefeuille met API's en SDK's waarmee ontwikkelaars gemakkelijk intelligente services aan hun oplossingen kunnen toevoegen, zoals visie, spraak, taal, kennis en zoekmogelijkheden.

Meer informatie

Dynamics 365 voor Customer Insights

Customer Insights draagt bij aan een beter klantencontact door uw werknemers met een kant-en-klare oplossing inzichten te geven waarop ze actie kunnen ondernemen. Verbreek organisatorische silo's en breng afzonderlijke gegevenssets van klanten samen om een dynamische 360-graden weergave van de interacties, betrokkenheid en aankoopgeschiedenis van uw klanten te krijgen.

Meer informatie

Media Analytics

Azure Media Analytics, een verzameling spraak- en beeldcomponenten waarmee organisaties en ondernemingen eenvoudig praktische informatie kunnen afleiden uit hun videobestanden door middel van geavanceerde Machine Learning-technologie. Azure Media Analytics-services worden gehost op het Azure Media Services-platform, de mediaoplossing voor de cloud van Azure voor het coderen, versleutelen en streamen van audio of video op de gewenste schaal, live of op aanvraag (VOD). Media Analytics-services worden aangeboden op ondernemingsniveau en bieden de naleving, de beveiliging en het wereldwijde bereik waar grote organisaties behoefte aan hebben.

Meer informatie

Azure Monitor

Met Azure Monitor kunt u controles uitvoeren, waarschuwingen instellen en ervoor zorgen dat Azure-resources automatisch worden geschaald. U kunt ook gebruikmaken van logboeken op het niveau van resources en services om problemen te diagnosticeren. En dat alles vanaf één centrale locatie.

Meer informatie

Onderwerp de web- en Mobile Apps van Azure aan een prestatietest

U kunt nu prestatie- en belastingtests uitvoeren en de prestaties onder belasting van een app controleren. Genereer duizenden virtuele gebruikers vanuit verschillende locaties over de hele wereld en simuleer zo echt verkeer in uw toepassing. Gebruik het gratis met de openbare preview van deze functie.

Meer informatie

Azure Resource Health

Azure Resource Health is een nieuwe service die de status van de afzonderlijke Azure-resources weergeeft en praktische richtlijnen geeft om problemen op te lossen. Het doel van Resource Health is de tijd te verkorten die klanten kwijt zijn aan probleemoplossing, met name de tijd die nodig is om te bepalen of de oorzaak van het probleem in de toepassing ligt of bij een gebeurtenis op het Azure-platform.

Meer informatie

R Server voor HDInsight

R Server voor HDInsight is een uitbreidbare implementatie van R die is geïntegreerd met Hadoop- en Spark-clusters en is gemaakt op basis van HDInsight. Dit is een volledige open source-R-implementatie die wordt uitgevoerd in de cloud.

Meer informatie

Storage Service-versleuteling

Met Storage Service Encryption voor Azure Blob Storage kunt u voldoen aan de beveiligings- en compliancevereisten van uw organisatie door uw Blob-opslag automatisch te versleutelen, inclusief blok-blobs, pagina-blobs en toevoeg-blobs. Azure Storage handelt alle versleuteling, ontsleuteling en sleutelbeheer volledig transparant af. Alle gegevens worden versleuteld met 256-bits AES-versleuteling, een van de krachtigste blokversleutelingsmethoden die er bestaan. U kunt deze functie inschakelen op nieuwe ARM-opslagaccounts, zonder extra kosten.

Meer informatie

StorSimple Virtual Array

De StorSimple Virtual Array biedt u de voordelen van StorSimple-apparatuur: primaire opslag, momentopnamen en gegevensbeveiliging op een externe locatie via een hybride integratie met Azure, maar dan in de vorm van een virtuele machine. StorSimple Virtual Array ondersteunt zowel VMware en Hyper-V als hostplatform en levert systeemeigen iSCSI- en SMB-protocollen, waardoor het een ongelofelijke flexibiliteit in de implementatie biedt.

Meer informatie

Beleid voor voorwaardelijke toegang voor Azure Active Directory

Azure Active Directory levert nu beleidsregels voor voorwaardelijke toegang zodat u toegangsregels kunt maken voor apps die zijn verbonden met Azure Active Directory, op basis van de locatie van de gebruiker en groepslidmaatschap. Aan gevoeligere apps kunnen strengere beleidsregels worden toegewezen, zoals het vereisen van Azure Multi-Factor Authentication buiten het bedrijfsnetwerk, terwijl minder gevoelige apps een meer open beleid kunnen gebruiken.

Dynamisch groepslidmaatschap voor Azure Active Directory

Met deze preview kunnen beheerders regels instellen voor een groep in Azure Active Directory, op basis van gebruikerskenmerken, zoals 'afdeling' of 'land', om groepslidmaatschap dynamisch te definiëren. Deze groepen kunnen worden gebruikt om toegang te verlenen tot toepassingen of cloudbronnen of om licenties toe te wijzen aan gebruikers.

Wachtwoordrollover voor Azure Active Directory

Met Azure Active Directory kunt u gedeelde toepassingsaccounts toewijzen aan groepen. Dit is vooral handig voor het beheer van toegang tot accounts voor sociale media die in het bezit zijn van het bedrijf, zoals Twitter, Facebook of LinkedIn. De echte wachtwoorden voor deze accounts zijn alleen bekend bij de beheerder, terwijl andere leden van de groep hun werkreferenties gebruiken voor toegang. Dit vergroot de veiligheid door u wachtwoorden te laten configureren voor automatische rollover waardoor gedeelde accounts veiliger worden gemaakt door automatisch nieuwe sterke en complexe wachtwoorden te maken met een interval dat u opgeeft. Zo wordt het risico van misbruik van accounts voor sociale media van het bedrijf geminimaliseerd.

Privileged Identity Management voor Azure Active Directory

Met Privileged Identity Management, een nieuwe functie van Azure Active Directory Premium, kunt u bevoegde identiteiten en hun toegang tot bronnen detecteren, beperken en controleren, en u kunt ook JIT-beheertoegang op aanvraag afdwingen wanneer dit nodig is. U kunt deze nieuwe functionaliteit, die momenteel verkrijgbaar is als openbare preview, openen via de Microsoft Azure Portal.

Meer informatie

Self-servicetoegangsaanvragen voor Azure Active Directory

Met deze preview kunnen gebruikers van Azure Active Directory kiezen uit een lijst met toepassingen die beschikbaar zijn gesteld door hun organisatie, en toegang aanvragen via een self-serviceproces. Dit proces kan direct toegang geven tot de gewenste toepassing of via een goedkeuringswerkstroom.