Sprekerherkenning-API

Stel de identiteit van individuele sprekers vast of gebruik spraak als authenticatiemiddel met de Sprekerherkenning-API

Sprekerverificatie

Gebruik uw stem voor verificatie. De API kan worden gebruikt voor het aansturen van toepassingen met behulp van een intelligente verificatietool. Als de spreker beweert een bepaalde identiteit te hebben, gebruikt u spraak om die bewering te verifiëren.

Als u wilt zien hoe dit werkt, selecteert u een controlefrase in de lijst met frasen. Gebruik die frase en neem drie audiovoorbeelden op om uw stem bij de service te registreren. Dit is de registratiestap. Nadat de registratie is voltooid, kunt u de verificatiestap starten met een andere stemopname of frase om de service te testen

Zie het in actie

"i am going to make him an offer he cannot refuse"

Lees de bovenstaande frase drie keer om uw stem te registreren.

1
2
3

Door gegevens voor deze demo te uploaden gaat u ermee akkoord dat de gegevens door Microsoft kunnen worden opgeslagen en gebruikt om Microsoft-services te verbeteren, deze API inbegrepen. Ter bescherming van uw privacy voeren we enkele stappen uit om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet meer met u in verband worden gebracht en om deze te beveiligen. Uw gegevens worden niet gepubliceerd en kunnen niet door anderen worden gebruikt.

Wilt u dit maken?

Sprekeridentificatie

Stel vast wie er spreekt. De API kan worden gebruikt om de identiteit van een onbekende spreker vast te stellen. De audio-invoer van de onbekende spreker wordt gekoppeld aan een groep geselecteerde sprekers en als er sprake is van een overeenkomst, wordt de identiteit van de spreker als resultaat gegeven.

Er zijn vijf verschillende Amerikaanse presidenten geselecteerd en bij de service geregistreerd met een van de toespraken die ze hebben gegeven. Als u wilt zien hoe de demo werkt, selecteert u een toespraak voor een van de presidenten door op de onderstaande voorbeeldaudiofragmenten te klikken of uploadt u een eigen fragment om te testen hoe u automatisch vaststelt welke president spreekt.

Zie het in actie

President Barack Obama
President George W Bush
President William J Clinton
President George H W Bush
President Ronald Reagan
President Jimmy Carter

Wilt u dit maken?

Ontdek de Cognitive Services-API's

Computer Vision-API

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

Face API

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Emotion-API PREVIEW

Gebruikerservaringen met emotieherkenning aanpassen aan persoonlijke voorkeur

Custom Vision Service PREVIEW

U kunt uw eigen geavanceerde Vision-modellen aanpassen met het oog op uw specifieke situatie

Video Indexer PREVIEW

Meer inzichten dankzij video

Taalbegrip (Language Understanding Intelligent Service)

Leer uw apps opdrachten van uw gebruikers te begrijpen

Tekstanalyse-API

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

Bing Spell Check-API

Detecteer en corrigeer spelfouten in uw app

Tekst-API van Translator

Gemakkelijk machinevertaling uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Webtaalmodel-API PREVIEW

De kracht van voorspellende taalmodellen gebruiken die zijn getraind op gegevens op webschaal

Linguïstische analyse-API PREVIEW

Vereenvoudig complexe taalconcepten en parseer tekst met de Linguïstische analyse-API

Spraak-API van Translator

Gemakkelijk realtime spraakomzetting uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Sprekerherkenning-API PREVIEW

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

Spraak-API voor Bing

Spraak naar tekst converteren en omgekeerd om de bedoeling van gebruikers te begrijpen

Custom Speech Service PREVIEW

Reken af met hindernissen bij spraakherkenning zoals spreekstijl, achtergrondgeluiden en vocabulaire

QnA Maker-API

Distilleer informatie in beschrijvende, gemakkelijk te navigeren antwoorden

Knowledge Exploration Service

Interactieve zoekervaringen in gestructureerde gegevens via invoer van natuurlijke taal inschakelen

Custom Decision Service

Een contextuele API in de cloud voor besluitvorming die door gebruik alleen maar nauwkeuriger wordt

Academic Knowledge API

Profiteer van de uitgebreide academische inhoud in de Microsoft Academic Graph

Entity Linking Intelligence Service-API

Voeg extra functionaliteit aan de gegevenskoppelingen van uw app toe met herkenning van named entity's en het oplossen van ambiguïteit

Project Gesture

Gesture based controls

Project Knowledge Exploration

Previously called Knowledge Exploration Service API

Project Event Tracking

Event associated with Wikipedia entries

Project Academic Knowledge

Previously called Academic Knowledge

Project Local Insights

Location insights

Project Entity Linking

Previously called Entity Linking Intelligence Service API

Klaar om uw app een enorme impuls te geven?