Sprekerherkenning

Stel de identiteit van individuele sprekers vast of gebruik spraak als verificatiemiddel met Sprekerherkenning

Sprekerverificatie

Gebruik uw stem voor verificatie. De API kan worden gebruikt voor het aansturen van toepassingen met behulp van een intelligente verificatietool. Als de spreker beweert een bepaalde identiteit te hebben, gebruikt u spraak om die bewering te verifiëren.

Als u wilt zien hoe dit werkt, selecteert u een controlefrase in de lijst met frasen. Gebruik die frase en neem drie audiovoorbeelden op om uw stem bij de service te registreren. Dit is de registratiestap. Nadat de registratie is voltooid, kunt u de verificatiestap starten met een andere stemopname of frase om de service te testen

Probeer het zelf

"i am going to make him an offer he cannot refuse"

Lees de bovenstaande frase drie keer om uw stem te registreren.

1
2
3

Wilt u dit maken?

Sprekeridentificatie

Stel vast wie er spreekt. De API kan worden gebruikt om de identiteit van een onbekende spreker vast te stellen. De audio-invoer van de onbekende spreker wordt gekoppeld aan een groep geselecteerde sprekers en als er sprake is van een overeenkomst, wordt de identiteit van de spreker als resultaat gegeven.

Er zijn vijf verschillende Amerikaanse presidenten geselecteerd en bij de service geregistreerd met een van de toespraken die ze hebben gegeven. Als u wilt zien hoe de demo werkt, selecteert u een toespraak voor een van de presidenten door op de onderstaande voorbeeldaudiofragmenten te klikken of uploadt u een eigen fragment om te testen hoe u automatisch vaststelt welke president spreekt.

Probeer het zelf

President Barack Obama
President George W Bush
President William J Clinton
President George H W Bush
President Ronald Reagan
President Jimmy Carter

Wilt u dit maken?

Ontdek de Cognitive Services-API's

Computer Vision

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

Face

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

Ink Recognizer

Een AI-service die digitale handgeschreven inhoud herkent, zoals handschriften, vormen en de opmaak van handgeschreven inhoud

Video Indexer

Meer inzichten dankzij video

Custom Vision

U kunt uw eigen geavanceerde Vision-modellen aanpassen met het oog op uw specifieke situatie

Form Recognizer

De documentextractieservice met AI die uw formulieren begrijpt

Tekstanalyse

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

Translator Text

Gemakkelijk machinevertaling uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

QnA Maker

Distilleer informatie in beschrijvende, gemakkelijk te navigeren antwoorden

Language Understanding

Leer uw apps opdrachten van uw gebruikers te begrijpen

Insluitende lezer

Gebruikers van alle leeftijden en vaardigheden in staat stellen om tekst te lezen en te begrijpen

Spraakservices

Samengevoegde spraakservices voor spraak-naar-tekst en spraakomzetting

Sprekerherkenning

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

Spraakomzetting

Realtime spraakomzetting eenvoudig integreren in uw app

Spraak naar tekst

Gesproken audio naar tekst converteren voor natuurlijkere interacties

Tekst naar spraak

Converteer tekst naar spraak om natuurlijkere, toegankelijkere interfaces te maken

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Anomaly Detector

Eenvoudig mogelijkheden voor het detecteren van afwijkingen aan uw toepassingen toevoegen.

Personalizer

Een AI-service die een gepersonaliseerde gebruikerservaring biedt

Klaar om uw app een enorme impuls te geven?