Prijzen voor Time Series Insights

Verken en analyseer direct tijdseriegegevens in IoT-oplossingen

Prijsdetails

Maateenheden S1 S2
Opnamecapaciteit (per eenheid)1 Tot 1 GB of 1 miljoen gebeurtenissen per dag Tot 10 GB of 10 miljoen gebeurtenissen per dag
Totale capaciteit (per eenheid)2,3 Tot 30 GB of 30 miljoen gebeurtenissen Tot 300 GB of 300 miljoen gebeurtenissen
Gegevens bewaren4 Tot 31 dagen Tot 100 dagen
Prijs (per maand) $- per maand per eenheid $- per maand per eenheid

1Ingangs- en opslagcapaciteit wordt gemeten als aantal gebeurtenissen of gegevensomvang, afhankelijk van wat het eerste komt.
2Een gebeurtenis is een eenheid met gegevens tot 1 kB. Grotere gebeurtenissen worden geteld in veelvouden van 1 kB. Zo wordt 0,8 kB gefactureerd als één gebeurtenis, maar wordt een gebeurtenis van 2,6 kB gefactureerd als drie gebeurtenissen.
3Een omgeving kan tot 10 keer worden opgeschaald door meer eenheden toe te voegen.
4De gegevens worden in Time Series Insights opgeslagen op basis van de geselecteerde retentiedagen of limieten (S1 <= 31 dagen, S2 <= 100 dagen).

Veelgestelde vragen

  • Elke eenheid van Time Series Insights S1 SKU stelt u in staat om tot 1 GB of 1 miljoen gebeurtenissen per dag op te nemen. Deze gegevens worden opgenomen via gebeurtenissen die tot 1 kB groot kunnen zijn. Een klant kan meerdere eenheden van S1 stapelen. Als u bijvoorbeeld 2,5 GB/dag wilt opnemen, hebt u 3 eenheden van S1 nodig. Deze stellen u in staat om tot 3 GB of 3 miljoen gebeurtenissen per dag op te nemen. De gegevens worden maximaal 31 dagen bewaard op basis van het geselecteerde aantal dagen (d.w.z.: de gegevens die op dag 1 werden opgenomen, worden op dag 32 verwijderd, de gegevens die op dag 2 werden opgenomen, worden op dag 33 verwijderd, enzovoorts).
  • Elke eenheid van Time Series Insights S2 SKU stelt u in staat om tot 10 GB of 10 miljoen gebeurtenissen per dag op te nemen. Deze gegevens worden opgenomen via gebeurtenissen die tot 1 kB groot kunnen zijn. Een klant kan meerdere eenheden van S2 stapelen. Als u bijvoorbeeld 25 GB/dag wilt opnemen, hebt u 3 eenheden van S2 nodig. Deze stellen u in staat om tot 30 GB of 30 miljoen gebeurtenissen per dag op te nemen. De gegevens worden maximaal 100 dagen bewaard op basis van het geselecteerde aantal dagen (d.w.z.: de gegevens die op dag 1 werden opgenomen, worden op dag 101 verwijderd, de gegevens die op dag 2 werden opgenomen, worden op dag 102 verwijderd, enzovoorts).
  • U kunt het aantal eenheden wijzigen via de Azure Portal.
  • Time Series Insights S1 en S2 ondersteunen gebeurtenissen met een grootte tot 1 kB.
  • U wordt naar verbruik per dag gefactureerd. Voor facturatiedoeleinden begint een dag om middernacht (UTC). De factuur wordt op maandelijkse basis gegenereerd. Als een klant bijvoorbeeld in totaal 5 dagen 3 eenheden van Time Series Insights S1 gebruikt, wordt de klant aan het einde van de maand gefactureerd voor 3 eenheden x 5 dagen x ($150/31) = $72.58.

    Evenzo geldt dat als een klant in totaal 5 dagen 3 eenheden van Time Series Insights S2 gebruikt, de klant aan het einde van de maand wordt gefactureerd voor 3 eenheden x 5 dagen x ($1350/31) = $653.22.

  • We bieden op dit moment niet de mogelijkheid om te wisselen tussen verschillende SKU’s van Time Series Insights.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Time Series Insights

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account