Prijzen voor Security Center

Azure Security Center provides unified security management and advanced threat protection for hybrid cloud workloads

Azure Security Center is offered in two tiers: Free and Standard. The Standard tier is free for the first 60 days. Any usage beyond 60 days will be automatically charged as per the pricing scheme below.

Functies Free (Azure Resources Only) Standard (Hybrid And Azure Resources)
Beveiligingsbeleid, evaluatie en aanbevelingen
Aangesloten partneroplossingen
Security event collection and search
Just in time VM Access
Adaptive application controls
Advanced threat detection for networks, VMs/servers, and Azure services
Built-in and custom alerts
Threat intelligence
Inbegrepen gegevens Niet van toepassing 500 MB per dag1
Prijs Gratis $15 / knooppunt2 / maand

1 De dagelijkse toewijzing voor inbegrepen gegevens wordt gepoold over knooppunten. Als er bijvoorbeeld tien knooppunten met de service zijn verbonden, is de totale toewijzing van inbegrepen gegevens 5000 MB per dag. De toewijzing van 5000 MB wordt gepoold over de tien knooppunten, waardoor het mogelijk is dat een bepaald knooppunt meer dan 500 MB per dag kan uploaden zolang de totale hoeveelheid gegevens die op een dag wordt geüpload voor alle knooppunten niet meer is dan 5000 MB voor die dag. In dit voorbeeld worden aanvullende gegevenskosten alleen in rekening gebracht als de totale hoeveelheid gegevens die op een dag wordt geüpload meer is dan 5000 MB.

2 Een knooppunt is een Azure-resource die wordt bewaakt door de service. Momenteel telt elke virtuele machine als één knooppunt en elke SQL-databaseserver (logische server die mogelijk meerdere SQL-databases en/of SQL Data Warehouse-databases bevat) als één knooppunt. Wanneer er extra beveiligingsfuncties worden ingesteld voor andere servicetypen, zoals Azure Cloud Services, worden deze resources mogelijk ook als knooppunt geteld. Knooppunten worden dagelijks geteld en evenredig verdeeld.

Additional data charges

Based on observed usage to date, most deployments do not exceed the daily 'included data' limit. However, if additional data is collected that exceeds the daily limit, or if you choose to retain your security data longer than 1 month, then additional charges will apply as follows:

Overschrijdingsmeter Prijs
Extra hoeveelheid gegevens die wordt geüpload boven de inbegrepen dagelijkse hoeveelheid gegevens $2.3 per GB
Aanvullende bewaarperiode na één maand $0.1/GB/maand

Ondersteuning en SLA

  • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
  • Hebt u technische ondersteuning nodig voor preview-services? Gebruik onze forums.
  • Ga voor meer informatie over de SLA naar de pagina voor de SLA.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Security Center

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account