Prijzen voor Azure IoT Hub

Verbind, bewaak en beheer miljoenen IoT-apparaten

Verbind, bewaak en beheer miljoenen IoT-apparaten waarop verschillende besturingssystemen en protocollen zijn geïnstalleerd om uw Internet of Things-project razendsnel op de rails te zetten met IoT Hub. Verbeter de beveiliging van uw IoT-oplossingen door authenticatie per apparaat te gebruiken om te communiceren met apparaten met de juiste referenties. Maak betrouwbare bidirectionele communicatie mogelijk met deze apparaten, zelfs als deze niet continu zijn verbonden, zodat u binnenkomende telemetriegegevens kunt analyseren, werkstromen voor het beheren van apparaten kunt synchroniseren en opdrachten en meldingen kunt verzenden.

Prijzen

Basislaag

Type editie Prijs per IoT Hub-eenheid (per maand) Totale aantal berichten/dag per IoT Hub-eenheid Grootte berichtenmeter
B1 $- 400.000 4 KB
B2 $- 6.000.000 4 KB
B3 $- 300.000.000 4 KB

Standaardlaag

Type editie Prijs per IoT Hub-eenheid (per maand) Totale aantal berichten/dag per IoT Hub-eenheid Grootte berichtenmeter
Gratis Gratis 8.000 0,5 KB
S1 $- 400.000 4 KB
S2 $- 6.000.000 4 KB
S3 $- 300.000.000 4 KB

Raadpleeg how to choose the right IoT hub tier (De juiste IoT Hub-laag kiezen) voor meer informatie over de ondersteunde mogelijkheden voor de Basic- en Standard-laag.

Functie Basic Standard/Free
Apparaat-naar-cloud-telemetrie Beschikbaar Beschikbaar
Id per apparaat Beschikbaar Beschikbaar
Berichtroutering, Event Grid-integratie Beschikbaar Beschikbaar
HTTP-, AMQP-, MQTT-protocollen Beschikbaar Beschikbaar
DPS-ondersteuning Beschikbaar Beschikbaar
Controle en diagnose Beschikbaar Beschikbaar
ApparaatstromenPREVIEW Niet beschikbaar Beschikbaar
Cloud-naar-apparaat-berichten Niet beschikbaar Beschikbaar
Apparaatbeheer, apparaatdubbel, moduledubbel Niet beschikbaar Beschikbaar
IoT Edge Niet beschikbaar Beschikbaar

Azure IoT Hub Device Provisioning Service

De Azure IoT Hub Device Provisioning Service biedt zero-touch inrichting naar de juiste IoT Hub zonder menselijke tussenkomst, zodat gebruikers miljoenen apparaten op een veilige en schaalbare manier kunnen inrichten. Het biedt levenscyclusondersteuning voor het apparaat en belangrijke mogelijkheden, die er samen met het IoT Hub-apparaatbeheer voor zorgen dat klanten alle fasen van de levenscyclus van het IoT-apparaat kunnen aanpakken.

Laag Prijs
S1

Prijs algemene beschikbaarheid: $- per 1.000 bewerkingen

De bovenstaande prijzen zijn de tarieven voor algemene beschikbaarheid. Deze zijn van kracht vanaf 1 februari 2018. Gebruik voor 31 januari 2018 wordt in rekening gebracht op basis van de preview-tarieven.

Azure Security Center voor IoT

Ga voor informatie over prijzen naar depagina met prijzen voor Azure Security Centeronder resourcetype 'IoT-apparaten'.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Kies een abonnement.
 • Gegarandeerd 99,9% van de tijd verbinding. De SLA lezen.

Veelgestelde vragen

 • De IoT Hub Free Edition is bedoeld om projecten met conceptontwerpen aan te moedigen. Hiermee kunnen maximaal 8000 berichten per dag worden verzonden en maximaal 500 apparaat-id's per dag worden geregistreerd. De limiet voor apparaat-id's geldt alleen voor de Free Edition.

 • Een IoT Hub-eenheid vertegenwoordigt één IoT Hub. Het aantal eenheden is afhankelijk van het aantal berichten dat is vereist voor uw IoT-oplossing. Elke eenheid van de IoT Hub S1 of B1 kan 400.000 berichten per dag verwerken.

 • Voor elke laag is een dagelijkse berichtenlimiet ingesteld. Wanneer deze limiet is bereikt, wordt een netwerkbeperking geactiveerd. Raadpleeg de documentatie over netwerkbeperking voor meer informatie. Als u uw instellingen wilt wijzigen, kunt u de eenheden aanpassen in de IoT Hub. Het is tevens mogelijk het type eenheid in een laag te wijzigen (bijvoorbeeld van S1 naar S2) of te upgraden naar een hogere laag (bijvoorbeeld van B1 naar S2). Neem contact op met Microsoft Ondersteuning als u verwacht dat u meer dan 200 eenheden van de IoT Hub S1 S2 SKU’s en IoT Hub B1 B2 SKU’s of meer dan 10 eenheden van de IoT Hub B3 of S3 gaat gebruiken.

 • De maximale berichtgrootte voor berichten die vanuit een apparaat naar de cloud worden verzonden, is 256 kB. Deze berichten worden gemeten in blokken van 4 kB voor de betaalde lagen. Als het apparaat dus een bericht van 16 kB via de betaalde lagen verstuurt, wordt dit gefactureerd als vier berichten. De berichten die door apparaten worden verstuurd die via de gratis versie zijn verbonden, worden gemeten in blokken van 0,5 kB. Als het apparaat bijvoorbeeld een bericht van 16 kB via de gratis laag van IoT Hub verstuurt, wordt dit als 32 berichten gefactureerd.

  De maximumgrootte van een bericht dat vanuit de cloud naar een apparaat wordt verzonden is 64 kB en wordt gemeten in blokken van 4 kB voor de betaalde lagen. Zo wordt bijvoorbeeld een bericht van 8 kB, dat via de betaalde lagen wordt verzonden, als twee berichten gefactureerd. De berichten die via de gratis versie worden verzonden, worden gemeten in blokken van 0,5 kB. Zo wordt bijvoorbeeld een bericht van 8 kB dat via de gratis laag van IoT Hub wordt verstuurd, als 16 berichten gefactureerd.

 • Deze functie kan gratis worden gebruikt tijdens de previewperiode.

  De uiteindelijke prijs voor apparaatstromen wordt bekendgemaakt wanneer de functie algemeen beschikbaar is.

  Als algemene referentie: elke eenheid van S1, S2 of S3 SKU biedt voldoende streamingcapaciteit om op afstand toegang te verkrijgen tot respectievelijk 100, 1,000 en 10,000 apparaten (gedurende één uur per maand per apparaat). Deze beschikbare streamingcapaciteit kan worden gebruikt voor verschillende toepassingsscenario's, waaronder bestandsoverdracht, foutopsporing op afstand en aangepaste toepassingsprotocollen.

 • Alleen de berichten die een nieuwe upload initiëren en een melding geven van een voltooide upload tellen mee voor het dagelijks toegewezen aantal berichten. Klanten moeten hun eigen opslagaccount verstrekken en voor de opslag betalen. Er is geen aparte toeslag voor het uploaden van bestanden. Stel er zijn slechts twee berichten in een typisch scenario voor het uploaden van bestanden: het bericht dat aangeeft dat het uploaden van een bestand is geïnitieerd en het bericht dat aangeeft dat het uploaden van een bestand is voltooid. Klanten kunnen ervoor kiezen om aanvullende gegevens mee te sturen in de statusbeschrijving tijdens meldingen van een mislukte upload. Raadpleeg de documentatie van IoT Hub voor meer informatie over de functie voor het uploaden van bestanden.

 • De IoT Hub-functionaliteit voor het uploaden van bestanden volgt de uploadlimieten die gelden voor Azure Storage.

 • Apparaatdubbels bevatten informatie over de status van apparaten (metagegevens, configuraties en toestanden) en worden opgeslagen als JSON-documenten. Dubbels kunnen worden gewijzigd door uw cloud- en apparaattoepassingen, en ondersteunen een rijke querytaal. Apparaatdubbels vormen de basis van IoT Hub-apparaatbeheer, en kunnen worden benaderd met diverse bewerkingen, zoals lezen, schrijven en query's. Bovendien wordt een apparaatdubbel gedeeld tussen verschillende apparaatbeheeronderdelen, in principe zonder isolatie tussen de onderdelen. Met de introductie van een module-identiteit en moduledubbel kan een IoT-ontwikkelaar op zichzelf werken zonder dat deze anderen hoeft toe te laten tot zijn of haar dubbelinhoud. Elk onderdeel op het apparaat kan afzonderlijk functioneren.

 • Dubbele leesbewerkingen, schrijfbewerkingen en query's zijn alleen beschikbaar op de Standard-laag en worden gemeten in chunks van 0,5 kB wat betreft de grootte van de geretourneerde dubbel, de grootte van de update en de grootte van het queryresultaat. Zo wordt het lezen van een dubbel van 4 kB gefactureerd als 4 berichten, het bijwerken van een dubbel met een nettolading van 1 kB als 1 berichten, en het opvragen van gegevens bij dubbels voor een resultaat van 10 kB als 20 berichten. Alle andere berichten worden gefactureerd in chunks van 4 kB voor de betaalde lagen (S1, S2 en S3) en 0,5 kB voor de gratis laag.

 • Directe methoden zijn alleen beschikbaar op een Standard-laag en zijn aanvraag/antwoordcommunicaties die door de cloud worden geïnitieerd. De cloud ontvangt onmiddellijk antwoord van het apparaat. Zowel de aanvragen als de antwoorden kunnen maximaal 8 kB groot zijn, en worden gemeten in blokken van 4 kB voor de betaalde lagen (S1, S2 en S3). Zo wordt bijvoorbeeld een aanvraag van 8 kB die via de S1-, S2- of S3-laag wordt verzonden, in rekening gebracht als twee berichten. Aanvragen die via de gratis laag worden verzonden, worden gemeten in blokken van 0,5 kB. Zo wordt bijvoorbeeld een bericht van 8 kB dat via de gratis laag van IoT Hub wordt verstuurd, als 16 berichten gefactureerd.

 • Met taken kan de uitvoering van dubbele schrijfbewerkingen en directe methoden op grote sets apparaten worden gestart of gepland. Taakbewerkingen worden niet gefactureerd, maar de resulterende dubbele schrijfbewerkingen en methodeaanroepen worden gefactureerd zoals hierboven beschreven

 • Het gebruik van IoT Hub-eenheden wordt dagelijks gemeten en de facturering vindt elke maand plaats. Klanten worden gefactureerd op basis van het aantal IoT Hub-eenheden dat ze per maand hebben gebruikt.

 • U kunt het aantal IoT Hub-eenheden op elk gewenst moment verhogen. Als u zich halverwege de maand aanmeldt voor de service, wordt uw maandelijkse factuur pro rata vastgesteld op basis van het resterende aantal dagen van de maand. (Voor de IoT Hub-service wordt een maand gedefinieerd als 31 dagen). Als u het aantal IoT Hub-eenheden halverwege de maand verhoogt, wordt uw maandelijkse factuur vastgesteld op basis van het aantal beschikbare eenheden op elke dag van deze maand.

 • Ja, u kunt het aantal eenheden op elk gewenst moment beperken op de pagina Instellingen. De wijzigingen gaan de volgende dag in en staan aan het eind van de maand op uw factuur.

 • Nee, u kunt niet overstappen van de gratis versie op een van de betaalde versies. De gratis versie is alleen bedoeld voor het uittesten van conceptoplossingen.

 • U kunt het IoT Hub-abonnement annuleren vanuit de Azure Management Portal.

 • Functies voor apparaatbeheer maken deel uit van IoT Hub. Berichten over apparaatbeheer worden op dezelfde manier gemeten als alle andere telemetrieberichten in IoT Hub.

 • IoT Hub Device Provisioning Service wordt gefactureerd op basis van het aantal bewerkingen. Dit omvat de registratie en herregistratie van apparaten en wijzigingen aan de serverkant, zoals het toevoegen en bijwerken van inschrijvingslijsten en ophaal-/querybewerkingen. Na zes maanden van inactiviteit van een bepaalde inschrijving wordt een bewerking voor het actief houden van de inschrijving in rekening gebracht.

 • Ja, u moet expliciet overstappen van de ene betaalde versie op een andere betaalde versie. De identiteit van het apparaat en alle berichten worden overgedragen naar de nieuwe versie. Als een klant wil overstappen van een hogere naar een lagere laag, bijvoorbeeld van S2 naar S1, en de klant heeft meer berichten verbruikt dan S1 per dag toestaat, wordt de klant voor die dag gefactureerd op basis van S2 en wordt de klant vanaf de volgende dag gefactureerd op basis van het S1-tarief.

 • Ja, u moet expliciet overstappen van de ene betaalde versie op een andere betaalde versie. De identiteit van het apparaat en alle berichten worden overgedragen naar de nieuwe versie. Als een klant wil overstappen van een hogere naar een lagere laag, bijvoorbeeld van B2 naar B1, en de klant heeft meer berichten verbruikt dan B1 per dag toestaat, wordt de klant voor die dag gefactureerd op basis van B2 en wordt de klant vanaf de volgende dag gefactureerd op basis van het B1-tarief.

 • Ja, u kunt een upgraden uitvoeren van een Basic- naar een Standard-laag via Azure Portal. U kunt echter geen downgrade uitvoeren van een Standard- naar een Basic-laag. Als u van een Standard- naar een Basic-laag wilt gaan, moet u een nieuwe IoT Hub Basic-laag maken en uw apparaten opnieuw registreren bij die IoT hub.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure IoT Hub

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken