Naar hoofdinhoud gaan

Prijzen voor Event Hubs

Telemetrie ontvangen van miljoenen apparaten

Azure Event Hubs is een volledig beheerde, realtime gegevensopnameservice die eenvoudig, veilig en schaalbaar is. Met Event Hubs kunt u miljoenen gebeurtenissen per seconde streamen vanuit elke bron, zodat u dynamische gegevenspijplijnen kunt bouwen en direct kunt reageren op zakelijke uitdagingen. Beveilig gegevensopname met opties voor geo-herstel na noodgevallen en geo-replicatie.

Met Azure Event Hubs voor Apache Kafka kunt u bestaande Kafka-clients en -toepassingen zonder codewijzigingen met Event Hubs laten communiceren, zodat u een beheerde Kafka-ervaring hebt zonder dat u uw eigen clusters hoeft te beheren.

Prijsopties verkennen

Pas filters toe om de prijsopties aan te passen aan uw behoeften.

De prijzen zijn slechts schattingen en zijn niet bedoeld als werkelijke prijsopgaven. De werkelijke prijzen kunnen variëren afhankelijk van het type overeenkomst dat is afgesloten met Microsoft, de aankoopdatum en de valutakoers. De prijzen worden berekend op basis van Amerikaanse dollars en worden geconverteerd op basis van de slotspot-tarieven in Londen die zijn vastgelegd in de twee werkdagen voor de laatste werkdag van de vorige maand. Als de twee werkdagen voor het einde van de maand vallen op een feestdag in de voornaamste markten, is de dag direct voorafgaande aan de twee werkdagen de dag van de tariefvaststelling. Dit tarief is van toepassing op alle transacties gedurende de aankomende maand. Meld u zich aan bij de Azure-prijscalculator voor prijzen op basis van uw huidige programma/aanbieding bij Microsoft. Neemt u contact op met een Azure-verkoopspecialist voor meer informatie over prijzen of om een prijsopgave aan te vragen. Zie veelgestelde vragen over Azure-prijzen.

Basic Standard Premium Toegewezen*
Capaciteit $-/uur per doorvoereenheid** $-/uur per doorvoereenheid** $-/uur per verwerkingseenheid (PU) $-/uur per capaciteitseenheid (CU)
Ingangsgebeurtenissen $- per miljoen gebeurtenissen $- per miljoen gebeurtenissen Inbegrepen Inbegrepen
Capture Niet beschikbaar $-/maand per doorvoereenheid** Inbegrepen Inbegrepen
Apache Kafka Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Schemaregister Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Maximale bewaarperiode 1 dag 7 dagen 90 dagen 90 dagen
Opslagretentie 84 GB 84 GB 1 TB per PU 10 TB per CU
Verlengde retentie** Niet beschikbaar Niet beschikbaar $-/GB/maand (1 TB inbegrepen per PU) $-/GB/maand (10 TB inbegrepen per capaciteitseenheid)

*Raadpleeg onze benchmarkresultaten om te begrijpen hoeveel een CU kan bereiken. Het gebruik wordt in stappen van één uur in rekening gebracht met een minimum van vier uur gebruik. Lees voor meer informatie over dit aanbod het overzicht voor Event Hubs Dedicated. Neem voor aanvullende vragen contact op met de ondersteuning voor quotumverhoging of neem contact op met het Event Hubs-team.

**Berichtretentie boven de inbegrepen opslagquota leidt tot overschrijdingskosten.

***Doorvoereenheid biedt 1 MB/s inkomend en 2 MB/s uitgaand verkeer.

Azure-prijzen en -aankoopopties

Neem rechtstreeks contact met ons op

Bekijk een overzicht van Azure-prijzen. Krijg inzicht in prijscategorieën voor uw cloudoplossing, leer meer over kostenoptimalisatie en vraag een aangepast voorstel aan.

Praat met een verkoopspecialist

Aanschafmethoden bekijken

Koop Azure-services via de Azure-website, uw Microsoft-vertegenwoordiger of een Azure-partner.

Verken uw opties

Aanvullende bronnen

Event Hubs

Meer informatie over functies en mogelijkheden van Event Hubs.

Prijscalculator

Bereken de verwachte maandelijkse kosten voor het gebruik van een willekeurige combinatie van Azure-producten.

SLA

De Service Level Agreement voor Event Hubs bekijken.

Documentatie

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere Event Hubs-bronnen.

 • Een ingangsgebeurtenis is een eenheid gegevens van 64 kB of minder. Elke gebeurtenis wordt beschouwd als een factureerbare gebeurtenis. Grotere berichten worden gefactureerd in meervouden van 64 kB. Zo wordt een bericht van 8 kB gefactureerd als één gebeurtenis, maar wordt een bericht van 96 kB gefactureerd als twee gebeurtenissen.

  Gebeurtenissen die worden gebruikt vanaf een Event Hub en beheerbewerkingen en besturingsaanroepen, zoals controlepunten, worden niet gerekend als factureerbare ingangsgebeurtenissen, maar worden opgenomen in de limiet voor doorvoereenheden.

 • Throughput Units worden expliciet geselecteerd door de klant, via de Azure Portal of de beheer-API's voor Event Hub. Doorvoereenheden zijn van toepassing op alle Event Hubs in een naamruimte, en elke doorvoereenheid voorziet de naamruimte van de volgende mogelijkheden:

  1. Maximaal 1 MB per seconde aan ingangsgebeurtenissen (= gebeurtenissen verzonden naar een Event Hub), maar niet meer dan 1000 ingangsgebeurtenissen, beheerbewerkingen of besturings-API-aanroepen per seconde.
  2. Maximaal 2 MB per seconde aan uitgangsgebeurtenissen (= gebeurtenissen gebruikt vanaf een Event Hub).
  3. Maximaal 84 GB voor opslag van gebeurtenissen (voldoende voor de gebruikelijke bewaarperiode van 24 uur).

  Throughput Units worden per uur gefactureerd op basis van het maximum aantal eenheden dat tijdens het uur is geselecteerd.

 • Als de totale ingangsdoorvoer of de totale snelheid van ingangsgebeurtenissen voor alle Event Hubs in een naamruimte de cumulatieve limiet voor doorvoereenheden overschrijdt, krijgen afzenders te maken met beperkingen en ontvangen ze foutberichten die aangeven dat het ingangsquotum is overschreden.

  Als de totale uitgangsdoorvoer of de totale snelheid van uitgangsgebeurtenissen voor alle Event Hubs in een naamruimte de cumulatieve limiet voor doorvoereenheden overschrijdt, krijgen ontvangers te maken met beperkingen en ontvangen ze foutberichten die aangeven dat het uitgangsquotum is overschreden. Ingangs- en uitgangsquotums worden afzonderlijk toegepast, waardoor afzenders geen vertraging voor gebeurtenisverbruik kunnen veroorzaken en ontvangers niet kunnen voorkomen dat gebeurtenissen worden verzonden naar Event Hub.

  De selectie van doorvoereenheden gebeurt onafhankelijk van het aantal Event Hub-partities (in vergelijkbare systemen ook wel shards genoemd). Voor de partities zelf gelden geen vaste kosten. De kosten worden berekend voor de cumulatieve doorvoereenheden van alle Event Hubs in een naamruimte. Hiermee kunnen klanten voldoende partities maken om de verwachte maximumbelasting voor hun systemen te ondersteunen, waarbij extra kosten voor doorvoereenheden pas in rekening worden gebracht als de gebeurtenisbelasting op het systeem daadwerkelijk hogere doorvoerwaarden vereist, zonder de structuur en infrastructuur van hun systemen aan te passen wanneer de belasting van het systeem toeneemt.

  U hebt gekozen voor acht doorvoereenheden in een naamruimte en u hebt één Event Hub met 32 partities gemaakt. Als alle partities in deze Event Hub gelijk worden belast, krijgt elke partitie een ingangsdoorvoer van ongeveer 0,25 MB/s, met een totale geaggregeerde doorvoer van 8 MB/s. Als in één partitie een piek van 1 MB/s optreedt terwijl acht andere partities maar de helft van hun piekbelasting gebruiken (0,125 MB/s), treedt er geen beperking op.

 • Natuurlijk. Naamruimten van de lagen Basic en Standard kunnen maximaal twintig doorvoereenheden bevatten via de zelfbedieningservaring. U kunt maximaal veertig doorvoereenheden voor naamruimten voor de Standard-laag aanvragen door een ondersteuningsticket in te dienen. Houd er rekening met dat de directe beschikbaarheid voor extra capaciteit van meer dan twintig doorvoereenheden per Azure-abonnement niet kan worden gegarandeerd. Klanten die verwachten dat ze meer dan twintig doorvoereenheden aan Event Hub-capaciteit nodig hebben, kunnen het beste contact met ons opnemen om de vereisten zo vroeg mogelijk in de planningscyclus te bespreken. Als u meer dan veertig doorvoereenheden nodig hebt, raden we u aan om de mogelijkheid te overwegen om Dedicated Event Hubs te gebruiken.

 • Als de grootte van de totale hoeveelheid opgeslagen gebeurtenissen de opslaglimiet voor het aantal geselecteerde doorvoereenheden (84 GB per doorvoereenheid) voor de Standard-laag, 10 TB per capaciteitseenheid voor de Dedicated-laag) overschrijdt, worden voor het overschot de regionale tarieven uit de prijstabel in rekening gebracht. Event Hubs-gebeurtenissen worden in de Standard-laag maximum zeven dagen bewaard en in de Dedicated-laag 90 dagen.

 • De totale grootte van alle opgeslagen gebeurtenissen, inclusief interne overhead voor gebeurteniskoppen of opslagstructuren op schijf in alle Event Hubs in een naamruimte, wordt gedurende de hele dag gemeten. Aan het einde van de dag wordt de grootte van de piekopslag berekend. Als de totale grootte de opslaglimiet overschrijdt, wordt voor het overschot het tarief voor de lokaal redundante Azure Blob-opslag in rekening gebracht.

 • Er worden geen verbindingskosten in rekening gebracht voor het verzenden van gebeurtenissen via HTTPs, ongeacht het aantal verzendsystemen/-apparaten. AMQP-verbindingen zijn verbindingen naar gebruik, maar de eerste 100 gelijktijdige verbindingen voor elke basisnaamruimte van Event Hubs zijn gratis. Voor normale Event Hubs zijn de eerste 1,000 gelijktijdige verbindingen per abonnement gratis. Deze limieten zijn toereikend voor de meeste ontvangstscenario's en veel service-naar-servicescenario's. Er zijn doorgaans alleen significante kosten voor brokered verbindingen als u AMQP op een groot aantal clients wilt gebruiken voor bijvoorbeeld een efficiëntere gebeurtenisstroom. Brokered verbindingen worden in rekening gebracht tegen de tarieven die worden vermeld op de prijzenpagina voor Service Bus-verbindingen.

  Er zijn geen aparte kosten voor brokered verbindingen voor Dedicated Event Hubs.

 • Vastleggen met Event Hubs is ingeschakeld wanneer de functie voor vastleggen is ingeschakeld voor een Event Hub in de naamruimte. Vastleggen wordt per uur in rekening gebracht per aangeschafte doorvoereenheid. Wanneer het aantal doorvoereenheden toe- of afneemt, worden deze wijzigingen in stappen van hele uren weerspiegeld in de facturering.

 • Vastleggen met Event Hubs heeft geen invloed op de uitgaande snelheid van Event Hub-doorvoereenheden. U kunt nog steeds lezen met de volledige doorvoereenheidsnelheid van 2000 gebeurtenissen per seconde/2 Mbps per doorvoereenheid.

 • Voor vastleggen met Event Hubs wordt een opslagaccount gebruikt dat u verstrekt met een door u opgegeven schema. Omdat dit uw opslagaccount is, komen gebruikskosten voor dit opslagaccount voor rekening van uw Azure-abonnement. Hoe korter de periode voor vastleggen, hoe vaker er opslagtransacties plaatsvinden.

 • De prijsgegevens voor Event Hubs op Azure Stack Hub zijn beschikbaar op de pagina met prijzen van Azure Stack Hub.

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator
Kunnen we u helpen?