Prijzen voor Event Hubs

Telemetrieopname op cloudniveau uit websites, apps en apparaten

Event Hubs is ontworpen voor opname van miljoenen gebeurtenissen per seconde zodat u enorme hoeveelheden gegevens die afkomstig zijn van verbonden apparaten en toepassingen kunt verwerken en analyseren. Bekijk de overige mogelijkheden

Basic Standard Speciaal*
Ingangsgebeurtenissen $- per miljoen gebeurtenissen $- per miljoen gebeurtenissen Inbegrepen
Throughput Unit (1 MB/s ingang, 2 MB/s uitgang) $- $- Inbegrepen
Berichtgrootte 256 kB 256 kB 1 MB
Beleid voor uitgevers
Consumentengroepen 1 - Standaard 20 20
Berichtherhaling
Maximum aantal Throughput Units 20 20** 1 CU≈200
Brokered Connections 100 inbegrepen 1.000 inbegrepen 100K inbegrepen
Extra Brokered Connections
Bewaartermijn voor berichten 1 dag inbegrepen 1 dag inbegrepen*** Tot 7 dagen inbegrepen
Capture $- Inbegrepen
*Dedicated Event Hubs is alleen beschikbaar voor EA-klanten en wordt verkocht voor $- per dag voor 1 capaciteitseenheid. Bekijk uw Enterprise Overeenkomst met uw Microsoft-vertegenwoordiger voor de uiteindelijke prijs. Meer informatie over deze aanbieding kunt u vinden in Event Hubs Dedicated Overview. Voor informatie over tarieven en vragen over een speciale, op u afgestemde aanbieding kunt u contact opnemen met Ondersteuning voor facturering of uw Microsoft-vertegenwoordiger.

**Voor verzoeken ter verhoging van doorvoereenheden voor Standard Event Hub tot meer dan 20 kunt u contact opnemen met Ondersteuning voor facturering.

***In de Standard-laag kunnen berichten maximaal 7 dagen worden bewaard, maar een bewaarperiode van meer dan 1 dag leidt tot overschrijdingskosten.

Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 744 gebruiksuren.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Een abonnement kiezen
 • Gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9% of meer. De SLA lezen

Veelgestelde vragen

 • Een ingangsgebeurtenis is een eenheid gegevens van 64 kB of minder. Elke gebeurtenis wordt beschouwd als een factureerbare gebeurtenis. Grotere berichten worden gefactureerd in meervouden van 64 kB. Zo wordt een bericht van 8 kB gefactureerd als één gebeurtenis, maar wordt een bericht van 96 kB gefactureerd als twee gebeurtenissen.

  Gebeurtenissen die worden gebruikt vanaf een Event Hub en beheerbewerkingen en 'besturingsaanroepen', zoals controlepunten, worden niet gerekend als factureerbare ingangsgebeurtenissen, maar worden opgenomen in de Throughput Unit-limiet.

 • Throughput Units worden expliciet geselecteerd door de klant, via de Azure Portal of de beheer-API's voor Event Hub. Doorvoereenheden zijn van toepassing op alle Event Hubs in een naamruimte, en elke doorvoereenheid voorziet de naamruimte van de volgende mogelijkheden:

  1. Maximaal 1 MB per seconde aan ingangsgebeurtenissen (= gebeurtenissen verzonden naar een Event Hub), maar niet meer dan 1000 ingangsgebeurtenissen, beheerbewerkingen of besturings-API-aanroepen per seconde.
  2. Maximaal 2 MB per seconde aan uitgangsgebeurtenissen (= gebeurtenissen gebruikt vanaf een Event Hub).
  3. Maximaal 84 GB voor opslag van gebeurtenissen (voldoende voor de gebruikelijke bewaarperiode van 24 uur).

  Throughput Units worden per uur gefactureerd op basis van het maximum aantal eenheden dat tijdens het uur is geselecteerd.

 • Als de totale ingangsdoorvoer of de totale snelheid van ingangsgebeurtenissen voor alle Event Hubs in een naamruimte de cumulatieve Throughput Unit-limiet overschrijdt, krijgen afzenders te maken met beperkingen en ontvangen ze foutberichten die aangeven dat het ingangsquotum is overschreden.

  Als de totale uitgangsdoorvoer of de totale snelheid van uitgangsgebeurtenissen voor alle Event Hubs in een naamruimte de cumulatieve Throughput Unit-limiet overschrijdt, krijgen ontvangers te maken met beperkingen en ontvangen ze foutberichten die aangeven dat het uitgangsquotum is overschreden. Ingangs- en uitgangsquotums worden afzonderlijk toegepast, waardoor afzenders geen vertraging voor gebeurtenisverbruik kunnen veroorzaken en ontvangers niet kunnen voorkomen dat gebeurtenissen worden verzonden naar Event Hub.

  De selectie van doorvoereenheden gebeurt onafhankelijk van het aantal Event Hub-partities (in vergelijkbare systemen ook wel shards genoemd). Elke partitie biedt een maximale doorvoer van 1 MB per seconde voor 1000 ingangsgebeurtenissen per seconde en 2 MB per seconde voor uitgang, en er gelden geen vaste kosten voor de partities zelf. De kosten worden berekend voor de cumulatieve doorvoereenheden op alle Event Hubs in een naamruimte. Hiermee kunnen klanten voldoende partities maken om de verwachte maximumbelasting voor hun systemen te ondersteunen, waarbij extra kosten voor Throughput Unit pas in rekening worden gebracht als de gebeurtenisbelasting op het systeem daadwerkelijk hogere doorvoerwaarden vereist, zonder de structuur en infrastructuur van hun systemen aan te passen wanneer de belasting van het systeem toeneemt.

  U hebt gekozen voor 8 Throughput Units in een naamruimte en u hebt één Event Hub met 32 partities gemaakt. Als alle partities in deze Event Hub gelijk worden belast, krijgt elke partitie een ingangsdoorvoer van ongeveer 0,25 MB/sec., met een totale geaggregeerde doorvoer van 8 MB/sec. Als in één partitie een piek van 1 MB/seconde optreedt terwijl 8 andere partities maar de helft van hun piekbelasting gebruiken (0,125 MB/sec.), treedt er geen beperking op. Als één partitie echter meer dan 1 MB/s moet verwerken, treden hiervoor beperkingen op vanwege de limiet per partitie, zelfs als de cumulatieve doorvoer van alle partities lager is dan 8 MB/s.

 • Ja. Naamruimten van de lagen Basic en Standard kunnen maximaal 20 Throughput Units bevatten. U kunt meer Throughput Units aanvragen via een ondersteuningsticket. Houd er rekening met dat de directe beschikbaarheid voor extra capaciteit van meer dan twintig Throughput Units per Azure-abonnement niet kan worden gegarandeerd. Klanten die verwachten dat ze meer dan twintig Throughput Units aan Event Hub-capaciteit nodig hebben, kunnen het beste contact met ons opnemen om de vereisten zo vroeg mogelijk in de planningscyclus te bespreken. Aanvullende Throughput Units zijn beschikbaar in blokken van twintig op basis van toegezegde aankoop.

 • Vanaf het moment dat deze service algemeen beschikbaar is, bieden we een bewaarperiode van maximaal zeven dagen. Event Hubs is echter bedoeld als permanente gegevensopslag. Bewaarperioden langer dan 24 uur zijn bedoeld voor scenario's waarbij het handig is dat een gebeurtenisstroom herhaaldelijk kan worden afgespeeld op dezelfde systemen, bijvoorbeeld om een nieuw model voor Machine Learning te trainen of te controleren met bestaande gegevens.

 • Ja, in veel gevallen wel. Als de grootte van de totale hoeveelheid opgeslagen gebeurtenissen de opslaglimiet voor het geselecteerde aantal Throughput Units (84 GB per Throughput Unit) overschrijdt, worden voor het overschot de normale tarieven voor Azure-blobopslag in rekening gebracht. De opslaglimiet voor elke Throughput Unit omvat alle opslagkosten voor bewaarperioden van 24 uur (de standaardwaarde), zelfs als de voor de Throughput Unit de maximale ingangslimiet is bereikt.

 • De totale grootte van alle opgeslagen gebeurtenissen, inclusief interne overhead voor gebeurteniskoppen of opslagstructuren op schijf in alle Event Hubs in een naamruimte, wordt gedurende de hele dag gemeten. Aan het einde van de dag wordt de grootte van de piekopslag berekend. De dagelijkse opslaglimiet wordt berekend op basis van het minimum aantal Throughput Units dat gedurende de dag is geselecteerd (elke Throughput Unit biedt een limiet van 84 GB). Als de totale grootte de dagelijkse opslaglimiet overschrijdt, worden voor het overschot de normale tarieven voor Azure-blobopslag in rekening gebracht (tegen het tarief voor Lokaal redundante opslag).

 • Er worden geen verbindingskosten in rekening gebracht voor het verzenden van gebeurtenissen via HTTP, ongeacht het aantal verzendsystemen/-apparaten. AMQP-verbindingen zijn verbindingen naar gebruik, maar de eerste honderd gelijktijdige verbindingen voor elke naamruimte van Event Hubs Basis zijn gratis. Voor Event Hubs Standaard zijn de eerste duizend gelijktijdige verbindingen per abonnement gratis. Deze limieten zijn toereikend voor de meeste ontvangstscenario's en veel service-naar-servicescenario's. Er zijn doorgaans alleen significante Brokered Connections-kosten als u AMQP op een groot aantal clients wilt gebruiken voor een efficiëntere gebeurtenisstroom of om te voorzien in tweerichtingscommunicatie (scenario's voor opdrachten en besturing van het internet der dingen). Raadpleeg de prijsinformatie voor Service Bus-verbindingen om te achterhalen wat een Brokered Connection is en hoe het gebruik wordt gemeten.

 • Event Hubs Capture is ingeschakeld wanneer de Capture-functie is ingeschakeld voor een Event Hub in de naamruimte. Capture wordt per uur in rekening gebracht per aangeschafte doorvoereenheid. Wanneer het aantal doorvoereenheden toe- of afneemt, worden deze wijzigingen in stappen van hele uren weerspiegeld in de facturering.

 • Event Hubs Capture heeft geen invloed op de uitgaande snelheid van Event Hub-doorvoereenheden. U kunt nog steeds lezen met de volledige doorvoereenheidsnelheid van 2000 gebeurtenissen per seconde / 2MBps per doorvoereenheid.

 • Event Hubs Capture gebruikt een opslagaccount dat u verschaft met een door u opgegeven schema. Omdat dit uw opslagaccount is, komen gebruikskosten voor dit opslagaccount voor rekening van uw Azure-abonnement. Hoe korter uw Capture-venster, hoe vaker er opslagtransacties plaatsvinden.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Event Hubs

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account