Trace Id is missing
Ana içeriğe atla

Azure üzerinde DevOps çözümleri

Uzaktan mühendisliğin her aşamasındaki zorlukların üstesinden gelin ve Microsoft mühendislik ekiplerinin uzaktan dağıtımı nasıl etkinleştirdiğini öğrenin. Katılmak için kaydolun.

Uygulama yaşam döngüsünün her aşaması için DevOps araçları

Uygulamaların planlanması, geliştirilmesi, teslimi ve işletilmesi sırasında DevOps uygulamalarını hayata geçirmek için Azure’daki uçtan uca çözümlerden yararlanın. Sürekli yazılım teslimi sağlamak ve müşterilere daha yüksek değer sunmak için DevOps teknolojilerini, kültürünü ve süreçlerini doğru şekilde bir araya getirin.

Ekiplerin işlerini ürünler ve projeler üzerinde çeviklik ve tam görünürlükle yönetmesini sağlayın. Azure Boards'u kullanarak Kanban panoları, kapsamlar, özel panolar ve raporlama özellikleri ile işleri tanımlayın, izleyin ve düzenleyin. Geliştirme çalışmalarının şeffaf ve GitHub zamanlamasına uygun halde kalmasını sağlayın. Power BI’ı kullanarak analizleri görsellerle araştırın ve verileri içgörülere dönüştürün.

Azure Boards’ta listelenen farklı ekipler için görevler

 Visual Studio ve Visual Studio Codeile daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde kodlama yapın.  GitHubüzerinde sizinle aynı düşünce yapısına sahip geliştiricilerle kod paylaşın ve işbirliği yapın.  Azure Pipelinesile bulutta test işlemlerini otomatik hale getirin ve sürekli tümleştirme uygulayın.  GitHub Actionsile fikir aşamasından üretim aşamasına kadar otomatik iş akışları oluşturun. Hatta Jenkins iş yüklerinizi Azure’a taşıyın.  Azure DevTest Labs'i kullanarak geliştiriciler için gereken ortamları dakikalar içinde sağlayın.

Pazara çıkma süresini hızlandırmak için modern uygulama geliştirmeyi kullanın.

Masasında Visual Studio’da çalışan bir kişi

Müşterilerinize sürekli olarak değer sunmak için uygulamanızı Azure’da Kubernetesgibi herhangi bir Azure hizmetine otomatik olarak ve tam denetim ile dağıtın. Azure Resource Manager veya HashiCorp Terraform ile birden fazla bulut ortamı tanımlayıp bunları çalıştırın, daha sonra Azure Pipelines ya daJenkins ve Spinnaker gibi araçları kullanarak bu ortamlara yönelik sürekli teslim işlem hatları oluşturun.

Azure İzleyici ile tam yığın izleme çözümünü uygulayın, eyleme dönüştürülebilir uyarılar alın, günlüklerden ve telemetri verilerinden içgörüler elde edin. Azure Otomasyonu ve Ansible ve Chefgibi araçlarla bulut ortamınızı yönetin.

Sağlanan altyapıyı ve uygulamaları Azure Blueprints veya Chef Automate'i kullanarak uyumlu halde tutun. Bu teknolojileri Azure Güvenlik Merkezi ile birlikte kullanırsanız tehditlere maruz kalma riskini sınırlayabilir, güvenlik açıklarını hızla bulup giderebilirsiniz.

Masasında mikrofon kullanmak için düğmeye basan bir kişi
Sekmelere geri dön

Bu araçlar ve hizmetlerle DevOps uygulamalarınızı oluşturun

GitHub

GitHub

İşbirliğini artırın, koddan buluta iş akışlarınızı otomatik hale getirin ve gelişmiş özellikler sayesinde kodunuzun güvenliğini sağlayın.

Azure Pipelines

Azure Pipelines

Sürekli olarak derlemek, test etmek ve dilediğiniz platform ve buluta dağıtmak için CI/CD uygulayın.

Azure Boards

Azure Boards

Kanban panoları, kapsamlar, ekip panoları ve özel raporlama kullanarak tüm ekiplerinize ait çalışmaları planlayın, izleyin ve tartışın.

Azure İzleyici

Azure İzleyici

Uygulamalarınız, altyapınız ve ağınız üzerinde eksiksiz gözlemlenebilirlik elde edin.

Visual Studio

Visual Studio

Azure'a yönelik güçlü ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için tasarlanan tümleşik geliştirme ortamını (IDE) kullanın.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Kubernetes Service (AKS)

Kapsayıcılı uygulamaları daha hızlı bir şekilde teslim edin ve tamamen yönetilen bir Kubernetes hizmeti sayesinde bu uygulamaları daha kolay bir şekilde çalıştırın.

DevOps çözüm mimarileri

Sık karşılaşılan bu DevOps senaryolarında araçların ve teknolojilerin Azure ile nasıl bir araya getirildiğini görün.

Azure Sanal Makineleri için CI/CD

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulama geliştirmek için ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanıyor olmanız fark etmeksizin, değişikliklerin bu sanal makinelere otomatik olarak gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Jenkins ve Azure Web Apps kullanan Java CI/CD

Java, Node.js, PHP veya ASP.NET kullanarak web uygulamaları oluşturmanın hızlı ve basit bir yolu olan Azure App Service, Docker kullanan özel dil çalışma zamanlarını da destekler. Değişikliklerinizin her birini otomatik olarak Azure App Service’e göndermek için Azure App Service’i bir CI/CD işlem hattıyla birlikte kullanarak müşterilerinize hızla değer sunun.

Azure Kubernetes Service (AKS) için DevOps

DevOps’u Azure Kubernetes Service (AKS) ile güvenli bir şekilde kullanarak hem hız ve güvenlik arasında denge oluşturun hem de kodları uygun ölçekte hızla sunun. CI/CD ile dinamik ilke denetimleri kullanarak gelişim sürecinin çevresine koruyucu bariyer koyun ve sabit izleme ile geri bildirim döngülerini hızlandırın. Azure Pipelines ile hızla dağıtım yaparken Azure İlkesi ile kritik ilkelerin uygulandığından da emin olun. Azure, derleme ve yayınlama işlem hattınız için gerçek zamanlı gözlemlenebilirlik sağlar. Ayrıca uyumluluk denetimini uygulayabilmenize ve kolaylıkla yeniden yapılandırmanıza da olanak tanır.

Microsoft ekiplerinin DevOps’u nasıl benimsediğine göz atın

Başarılı bir DevOps dönüşümü için, onlarca yıldır teknoloji üreten büyük şirketler için zorlu olabilecek bir kültürel değişim evresi gerekir. Ancak müşterilere daha iyi ürünler sunmak ve işinizde daha iyi sonuçlar elde etmek için bu dönüşüm gereklidir. Devam eden yolculuğumuza dair hikayelere kulak verin.

İş ortaklarımızın çözümlerini keşfedin

Yöntemlerinizi dönüştürmenize yardımcı olabilecek DevOps teknolojileri ve hizmetleri hakkında bilgi edinin.

HashiCorp Terraform

HashiCorp Terraform, kod olarak altyapıyı kolayca yönetebilmenizi sağlar. Altyapı kaynaklarının oluşturulması, yönetilmesi ve güncelleştirilmesi için kullanılabilen bildirim temelli yapılandırma dosyaları ile kod olarak altyapıyı tanımlayın.

HashiCorp Terraform

Redhat Ansible

Bulut sağlama, yapılandırma yönetimi ve uygulama dağıtımlarını otomatikleştirin. Microsoft Azure, Ansible’ın sertifikalı iş ortağıdır. Bu sayede, Ansible için Azure modüllerini kullanırken içiniz rahat olur.

Redhat Ansible

Chef

Azure’daki sanal makine altyapısını koda dönüştüren güçlü bir otomasyon platformunu keşfedin. Chef, büyüklüğü fark etmeksizin her tür altyapının yapılandırılması, dağıtımı ve ağınızda yönetimini otomatik hale getirir.

Chef

WhiteSource

Azure DevOps için WhiteSource Bolt, tüm projelerinizi tarayarak açık kaynaklı bileşenleri, bunların lisanslarını ve bilinen güvenlik açıklarını tespit eden ücretsiz bir uzantıdır.

WhiteSource

JFrog

JFrog Artifactory, geliştiriciler ve DevOps mühendisleri için yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca tam denetim, içgörüler ve ikili yönetimi sağlar.

JFrog

CloudBees

CloudBees Core, Jenkins için kurumsal sağlamlık sunar. Kurumsal düzeydeki bu eklentiler paketi, Jenkins’i güvenli hale getirmeye, yönetmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur ve kapalı kalma süresini azaltır.

CloudBees

DevOps yöntemlerine ilişkin çözümler

Azure DevOps, yazılımları güvenli ve hızlı bir şekilde sunmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir teknoloji paketi olan Azure ile sağlam tümleştirmelere sahiptir. Kendi iş akışınıza uyan açık kaynak DevOps araçlarını bir araya getirip bunları Azure’da sorunsuz bir şekilde tümleştirin. Uygulamanız ister sanal makineleri ister web uygulamalarını isterse Kubernetes’i kullanıyor olsun Azure ile CI/CD, kod olarak altyapı, sürekli izleme gibi DevOps yöntemlerini ve tercih ettiğiniz DevOps araç zincirini uygulayın.
 • DevOps sürecinin koddan buluta kadar her parçasını sürekli tümleştirme ve sürekli teslimin yanı sıra tercih ettiğiniz araçlarla otomatikleştirin:

  • Azure Pipelines’ı kullanarak bir CI/CD işlem hattı tanımlayın ve birden fazla ortam ile sürümleri yönetin.
  • Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Sanal Makineleri veya Azure İşlevleri de dahil olmak üzere Azure’daki tüm hizmetleri hedefleyin.
  • GitHub Actionsile iş akışlarını otomatikleştirin.
  • Jenkins iş yükleri barındırın, mevcut yapılandırmayı genişletin veya Azure için Jenkins ile CI/CD’yi basitleştirin.
  • Spinnaker ile Azure’da hızlı ve tekrarlanabilir dağıtımlar oluşturun.
  • Sürekli teslim ve sürekli dağıtım karşılaştırması hakkında bilgi edinin ve bunların kurumunuzun gereksinimlerini nasıl karşılayabileceğini öğrenin.
 • Daha kısa sürüm döngüleri ve yazılım geliştirme sürecinizde tam görünürlük için planlama, izleme ve raporlama ile Çevik yazılım geliştirme yöntemlerini benimseyin. GitHubile projeleri yönetin. Ayrıca Azure Boards’u kullanarak:

  • İş öğelerini tanımlayın, atayın ve izleyin.
  • Kapsamları yönetin.
  • İlerlemeyi izlemek için özel panolar oluşturun.
  • Gelişmiş analiz ve raporlama alın.
 • GitHubile git depolarını yönetin, paylaşımda bulunun ve işbirliği yapın. Şu özelliklerle ekibiniz için güvenilir bir kod iş akışı oluşturun:

 • Ortamların sürümünün oluşturulabilmesi ve uygulama koduyla depolara yönelik olarak birlikte işlenebilmesi için bulut kaynaklarını açıklayıcı bir şekilde tanımlayın. Altyapıyı kod olarak değerlendirmek, bulut kaynaklarını tekrarlanabilir ve güvenilir bir şekilde dağıtmanızı, böylece bulut ortamlarının tam anlamıyla yönetilebilmesini sağlar.

 • İstenen durumları uygulamak, yapılandırma güncelleştirmelerini kullanıma sunmak ve beklenmeyen değişikliklerin yanı sıra sorunların çözümünü otomatikleştirmek için tüm sisteminiz üzerinde kaynak yapılandırmasını yönetin. Ansible, Chef, Puppet, ve Azure Otomasyonu da dahil olmak üzere yapılandırma yönetimi için birden fazla DevOps aracı sunar.

 • Azure İzleyici ile altyapının sistem durumunu izleyin ve Grafana, Kibana ya da Azure portal gibi mevcut panolarla tümleştirin.

  • Tam yığın sürekli izleme yöntemini uygulayın.
  • Azure hizmetlerinde eyleme dönüştürülebilir uyarıları yapılandırın.
  • İçgörü elde etmek ve sorunları en aza indirmek için günlükleri toplayın, sorgulayın ve analiz edin.
  • Azure Kubernetes Service (AKS) için yerleşik kapsayıcı izleme özelliğini kullanın.

GitHub ve Azure sayesinde birlikte çalışarak kodda yaptığınız inovasyonları buluta taşıyın.

Kullanmaya başlayın