Trace Id is missing
Ana içeriğe atla

Azure Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Binlerce Linux ve Windows VM’sini yönetin ve ölçeklerini artırın.

Binlerce sanal makineyi uygun ölçekte oluşturma ve yönetme

Heterojen, yük dengeli sanal makine (VM) grubu oluşturup yönetmenize olanak veren Azure Sanal Makine Ölçek Kümelerini kullanarak toplu iş, büyük veri ve kapsayıcı iş yükleri için kendi belirlediğiniz koşullarda büyük ölçekli hizmetler oluşturun. VM’lerin sayısını, belirlediğiniz bir zamanlamaya göre veya talebi karşılayacak şekilde otomatik olarak artırıp azaltın. Binlerce VM’yi merkezi bir şekilde yöneterek, yapılandırarak, güncelleştirerek uygulamalarınız için daha yüksek kullanılabilirlik ve güvenlik sağlayın.

Merkezi şablonları temel alan yerleşik yük dengeleme ve otomatik ölçeklendirme sayesinde dakikalar içinde binlerce VM oluşturup dağıtın

Özelleştirilebilir ölçümleri temel alarak VM havuzunuzu yönetip otomatik ölçeklendirin ve VM güncelleştirmelerini tutarlı bir biçimde denetleyip dağıtın

Büyük ölçekte kullanılabilirlik alanları ve hata etki alanları genelinde durum bilgisi olan ve durum bilgisi olmayan uygulamalarınızın kullanılabilirliğini artırın

Gereksinimlerinize de en uygun VM görüntüleriyle tüketim modellerini seçin ve ölçek kümesi içindeki tek tek VM'ler üzerinde tam denetim sahibi olun

VM’lerinizin yönetimini ve idaresini basitleştirme

Sanal makinelerinizin oluşturulup dağıtılmasını otomatikleştirin, daha yüksek uyumluluk ve güvenlik için işletim sistemi güncelleştirmelerini otomatik olarak sunun. Uygulamalarınızın tutarlı bir şekilde kullanıma sunulması için şablonlarınızı merkezileştirin. Uygulama üzerindeki odağınızı artırın ve ek depolama yapılandırmasını veya ağ yönetim görevlerini önleyin. Windows ve Linux platform görüntüleri, özel görüntüler ve uzantılar için destek içeren Sanal Makine Ölçek Kümelerini, Azure Resource Manager şablonları kullanarak dağıtın.

Uygulama dayanıklılığını artırma

Tek bir veri merkezinde veya birden çok veri merkezi genelindeki ölçek kümesinde bulunan VM’leri otomatik olarak dağıtmak amacıyla kullanılabilirlik alanlarını ve kullanılabilirlik kümelerini kullanarak uygulamanın çalışma süresini artırın. Ölçek kümeleri, uygulamanızın birden çok VM örneğini çalıştırır. Bu nedenle, örneklerden birinde sorun varsa müşterileriniz uygulamanıza en düşük kesinti süresiyle erişmeye devam eder. Sanal Makine Ölçek Kümeleri, VM’leriniz için %99,99’a kadar hizmet düzeyi sözleşmelerini (SLA’lar) garanti eder.

Benzersiz özellikleri kullanarak maliyetleri iyileştirme

Talep düşük olduğunda uygulamanızı çalıştıran gereksiz VM örneği sayısını en aza indirerek maliyetleri iyileştirin. Azure Hibrit Avantajı ile Azure’da mevcut içi lisanslarınızı kullanarak Windows Server VM’lerini çalıştırın ve Azure Ayrılmış Sanal Makine Örneklerini Azure Hibrit Avantajı’yla birleştirerek ek tasarruf elde edin. Ölçek kümelerindeki Azure Spot Sanal Makineleri ile kesilebilir iş yükleri çalıştırın ve kullandıkça öde fiyatlarına kıyasla %90’a kadar maliyet düşüşüne ulaşın.

Ölçek kümelerini yönetmenin yeni yollarını öğrenin

Sanal Makine Ölçek Kümeleri esnek düzenleme moduyla ölçek kümenizin içindeki tek tek VM’ler üzerinde tam denetim sahibi olun ve büyük ölçekte yüksek kullanılabilirliği güvence altına alın. Operasyonel çevikliği artırmak için ölçek kümenizi yeniden dağıtmadan VM boyutlarını değiştirin. Maliyetlerinizi iyileştirmek için aynı ölçek kümesinde Azure Spot Sanal Makineleri ile kullandıkça öde VM'lerini karma kullanın. Aynı API'leri kullanarak hem VM'leri hem de VM ölçek kümelerini yönetin. VM oluşturma işlemi sırasında hata etki alanları tanımlayarak dağıtımlarınızı hızlandırın.

Uygulamaları uygun ölçekte ve performanstan ödün vermeden sunma

VM’lerinizi önceden sağlamak zorunda kalmadan, yalnızca uygulamanızın ihtiyaç duyduğu işlem kaynaklarını dilediğiniz zaman kullanın. Azure’ın değişen performans gereksinimlerinizi karşılamak için bulut altyapınızı otomatik olarak ölçeklendirmesine izin vererek geleceğe hazırlanın. Ölçek kümeleri esnektir ve durum bilgisi olmayan web ön uçları, kapsayıcı düzenlemesi ve mikro hizmet kümeleri gibi ölçeği genişletilen iş yüklerinizi destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. 
 Azure Kubernetes Service (AKS) ve Azure Service Fabric, Sanal Makine Ölçek Kümelerinde çalıştırılır.

Ağ yönetimi karmaşıklığını azaltma

Bulut altyapısı yönetim maliyetlerini azaltmak için Sanal Makine Ölçek Kümeleri ve Azure Load Balancer gibi Azure ağ kaynaklarının tümleştirmesinden yararlanın. İş yüklerinizi, ölçek kümelerinizdeki sanal makinelere kolayca paylaştırın ve sorun giderme amacıyla belirli sanal makine örneklerine bağlanmak üzere ağ adresi çevirisi (NAT) kurallarını yapılandırın. Altyapıyı bırakıp önemli olan konuya, yani uygulamanıza odaklanın.

Yerleşik, kapsamlı güvenlik ve uyumluluk

Sanal makine ölçek kümeleriyle ölçeklenebilir uygulamalar oluşturun

Sanal Makine Ölçek Kümeleri ile dinamik olarak ölçeklenebilir uygulamalar geliştirin. Maliyetleri iyileştirirken, altyapınızın boyutunu talebe göre ayarlayın. Yönetimi kolaylaştırın ve iş açısından kritik uygulamalarınızın dayanıklılığını uygun ölçekte artırın.

Video container

Ücretsiz Azure hesabını kullanmaya başlayın

1

Ücretsiz kullanmaya başlayın. 30 gün içinde kullanmak üzere USD200 kredi alın. Krediniz varken, en popüler hizmetlerimizin birçoğundan ve her zaman ücretsiz olan 55’ten fazla diğer hizmetten ücretsiz olarak yararlanın.

2

Krediniz sona erdiğinde aynı ücretsiz hizmetlerle oluşturmaya devam etmek için kullandıkça öde yöntemine geçin. Yalnızca ücretsiz aylık tutarlarınızdan daha fazlasını kullanırsanız ödeme yapın.

3

12 aydan sonra 55'ten fazla her zaman ücretsiz hizmeti almaya devam edersiniz ve yine de yalnızca aylık ücretsiz tutarınızın ötesinde kullandığınız kadar ödeme yaparsınız.

Hazırsanız başlayabiliriz. Ücretsiz Azure hesabınızı hemen ayarlayalım