Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure

Azure IP Advantage

 

Je innovaties in de cloud en op het Internet of Things beschermen

Verminder de risico's, ontwikkel met vertrouwen en werk in vrijheid in de cloud. Azure IP Advantage biedt de meest uitgebreide bescherming tegen de risico's van intellectueel eigendom (IP, Intellectual Property) in de branche.

Bouwen met vertrouwen met onbeperkte schadeloosstelling

Bouw met Azure in de wetenschap dat je van de beste onbeperkte verdediging en schadeloosstelling profiteert. Dit geldt ook voor open source-technologie waarop Azure-services zijn gebouwd, zoals Apache Hadoop® dat voor Azure HDInsight is gebruikt. Je hoeft verder niets te doen of bij te betalen: dekking is beschikbaar als je dat nodig hebt.

Rechtszaken afhouden of je verdedigen door octrooien te kiezen

Verdedig je in octrooirechtszaken met betrekking tot je innovaties dankzij toegang tot een grote portfolio met octrooien. Je komt voor dit voordeel in aanmerking als je Azure op regelmatige basis gebruikt. Als ze worden aangeklaagd, kunnen klanten van Azure die hiervoor in aanmerking komen, een van de octrooien krijgen die Microsoft beschikbaar stelt om zich te weer te kunnen stellen tegen een aanvaller. Lees de veelgestelde vragen voor meer informatie over het kiezen van een octrooi.

Uitgebreide bescherming met een Springing-licentie

Wij beloven Azure-klanten dat als wij octrooien overdragen naar niet-praktiserende entiteiten (NPE's), deze octrooien niet tegen hen gebruikt kunnen worden. Niet-praktiserende entiteiten gebruiken octrooien vooral om winst te genereren. Hoewel Microsoft in het algemeen haar octrooien niet overdraagt aan NPE's, bieden wij een Springing-licentie aan alle Azure-klanten aan die daarvoor in aanmerking komen, mocht dit ooit het geval zijn.

Vijf mensen die aan hun bureaus in een kantoor werken

Extra voordelen voor startups

Startups kennen unieke uitdagingen van intellectueel eigendom betreft, zoals het risico op niet-praktiserende entiteiten die kleine bedrijven en startups vaak als een makkelijke prooi voor octrooirechtszaken beschouwen. Naast de voordelen die voor alle Azure IP Advantage-klanten beschikbaar zijn, kunnen startups die daarvoor in aanmerking komen ook profiteren van:

Veelgestelde vragen over het Azure IP Advantage-programma

 • Azure IP Advantage is een programma voor Azure-klanten dat de beste bescherming biedt tegen risico's op het gebied van intellectuele eigendom. Wanneer ontwikkelaars deelnemen aan het programma, hoeven zij zich alleen maar op coderen te richten, terwijl u uw bedrijf runt met minder risico en blootstelling aan rechtszaken op het gebied van intellectuele eigendom, zonder dat u uw eigen intellectuele-eigendomsrechten kwijtraakt.

  Dit programma bestaat uit drie onderdelen waarmee je jouw cloudinvesteringen kunt beschermen:

  • Onbeperkte schadeloosstelling voor klanten voor rechtszaken op het gebied van intellectuele eigendom die op eigen Azure-services, Azure Sphere, Azure RTOS en Windows 10 IoT zijn gericht, inclusief open source-software die we in deze producten en services hebben geïntegreerd

  • Een optie voor het kiezen uit duizenden Microsoft-octrooien ter verdediging tijdens rechtszaken op het gebied van intellectuele eigendom die op Azure-workloads of de software op met Azure verbonden IoT-apparaten zijn gericht

  • Een Springing-licentie voor Microsoft-octrooien die naar een niet-praktiserende entiteit worden overgedragen ter bescherming van Azure-workloads en de software op met Azure verbonden IoT-apparaten

  Er gelden mogelijk vereisten voor geschiktheid. Raadpleeg Voordelen voor start-ups voor specifieke voordelen voor start-ups.

 • We zetten ons in voor een zakelijke omgeving waarin innovaties belangrijk zijn en worden beschermd, zodat je bedrijf en ontwikkelaars zich onbeperkt kunnen richten op het ontwikkelen van transformatieve technologieën.

 • Naarmate bedrijven vaker de cloud gebruiken voor transformaties en meer IoT-apparaten online brengen, steken nieuwe risico's op het gebied van intellectuele eigendom de kop op. Als uw services in de cloud worden uitgevoerd of als u het aantal verbonden apparaten uitbreidt, moet u aandacht besteden aan uw strategie voor het risico op inbreuk op uw intellectuele eigendommen. Kies een cloudplatformpartner die deze risico's begrijpt en die een uitgebreid abonnement biedt waarmee je dit risico kunt vermijden.

 • Alle Azure-klanten komen in aanmerking voor deelname aan Azure IP Advantage. Voor de mogelijkheid om een octrooi te kiezen en gebruik te maken van een Springing-licentie, gelden echter geschiktheidscriteria, zie de Algemene voorwaarden voor Microsoft Azure IP Advantage. De voordelen voor start-ups zijn beschikbaar via het LOT-netwerk (License on Transfer).

 • Nee. Azure IP Advantage is een functie van het Azure-platform. Er is geen aanmeldings- of registratieproces vereist voor de schadeloosstelling die deel uitmaakt van onze standaardklantvoorwaarden voor het IoT-softwareaanbod van Azure, Azure Sphere, Azure RTOS en Windows 10. Er is ook geen aanmelding of registratie vereist voor de opties voor Springing-licenties en de optie voor het kiezen van octrooien als je aan de geschiktheidsvereisten voldoet die in de Algemene voorwaarden van Microsoft Azure IP Advantage worden omschreven. Azure-start-ups die zich voor het LOT-netwerk aanmelden, moeten akkoord gaan met de overeenkomst voor wederzijdse Springing-licenties van het netwerk; daarna mogen ze maximaal drie Microsoft-octrooien via het netwerk selecteren. Raadpleeg het gedeelte Voordelen voor start-ups voor meer informatie.

Terug naar tabbladen

Om in aanmerking te komen voor de optie voor het kiezen van octrooien: Je moet (i) de afgelopen drie maanden een Azure-gebruik hebben van USD 1000 per maand; (ii) in de afgelopen twee jaar geen rechtszaak tegen inbreuk op octrooien hebben ingediend tegen een andere Azure-klant voor zijn Azure-workloads; en (iii) bewijs tonen van een huidige octrooirechtzaak die heeft plaatsgevonden na 8 februari 2017. Er worden kosten in verband met juridische transacties in rekening gebracht. Om in aanmerking te komen voor een Springing-licentie: Je moet de afgelopen drie maanden een Azure-gebruik van USD 1000 per maand hebben. Voor voordelen voor start-ups: Gekwalificeerde start-ups zijn degenen die voldoen aan de criteria voor het LOT-netwerk voor start-ups en een Azure-verbruik hebben dat hoger is dan USD 1000 per maand voor de afgelopen drie maanden.

Raadpleeg de  Algemene voorwaarden  van Azure IP Advantage en de Azure IP Advantage- octrooienlijst. Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Neem contact met ons op om gedetailleerde programmavoorwaarden aan te vragen.

Apache Hadoop® en gerelateerde open source-projectnamen zijn handelsmerken van de Apache Software Foundation.

Ben je er klaar voor? Stel een gratis Azure-account in.

De standaardweergave van het startscherm van een gebruiker in Azure met services, recente resources, nuttige koppelingen en meer