Azure Lighthouse

Partners in staat stellen onderscheidende beheerde services te bieden

Omgevingen van meerdere klanten efficiënt beheren

Azure Lighthouse biedt functionaliteit voor het op schaal beheren van verschillende klanten, waarbij partners efficiënter en meer geautomatiseerd onderscheidende services kunnen bieden. Breid deze mogelijkheden consistent uit naar meerdere marketplaceaanbiedingen, Azure-services, API's en licentiemodellen.

Projectie van Azure-resources van klanten in uw eigen omgeving

Geschaald beheer van honderden klanttenants vanuit uw eigen omgeving

Bescherming van uw beheer-IP in uw omgeving

Gedetailleerde toegang tot resources en abonnementen van uw klanten op het correcte niveau

Cloudbeheer automatiseren en schalen

Verminder het aantal handmatige bewerkingstaken en het handmatig schaalbeheer van klanten door klantonafhankelijke beheerfuncties te gebruiken. Zorg voor een maximale zichtbaarheid van omgevingen van klanten vanuit uw eigen omgeving. Vereenvoudig wervingsprocedures, zoals onboarding, door middel van geautomatiseerde werkstromen.

Zorgen voor een grotere zichtbaarheid en governance

Geef uw klanten de mogelijkheid om via één besturingsvlak weergave- en beheeractiviteiten bij meerdere partners uit te voeren met nauwkeurige en gedetailleerde toegang. Vergroot hun vertrouwen door uw activiteiten transparant en controleerbaar te maken.

Uw marktaandeel vergroten door klanten op nieuwe manieren te bereiken

Krijg naadloos toegang tot resources van klanten en versnel het onboardingproces door middel van nieuwe partneraanbiedingen. Voer in alle Azure-services beheertaken uit voor resources van meerdere klanten. En kom via Azure Marketplace, Azure-API's, Azure Portal en Azure Resource Manager in contact met klanten, ongeacht welk kanaal voor licentieverlening ze hebben gekozen.

Verbeterd beveiligings- en toegangsbeheer

 • Bescherming van uw unieke beheer-IP in uw centrale controlelaag
 • Projectie en delegatie van resourcegegevens van klanten naar uw omgeving voor schaalbeheer, waarbij de gegevens in de afzonderlijke klanttenants worden beschermd
 • Beter transparantie, controleerbaarheid en beheer van uw activiteiten via logboeken en meldingen in de klantinterface in Azure Portal

Het gebruik van Azure Lighthouse is gratis

Azure Lighthouse is zonder extra kosten beschikbaar. Houd er rekening mee dat bij het gebruik van Azure Lighthouse kosten in rekening gebracht kunnen worden voor het gebruik van onderliggende Azure-services, zoals Azure Monitor Log Analytics en Security Center. Als een onderliggende service kosteloos wordt aangeboden, worden voor het gebruik geen kosten in rekening gebracht.

Feedback van onze Azure-partnercommunity

Drie manieren om te beginnen

Lees meer informatie, bekijk de demo en plan een traject voor de ingebruikname.

Voer de onboarding uit van bestaande klanten voor Azure Lighthouse met behulp van Azure Resource Manager-sjablonen.

Gebruik een Azure Marketplace-aanbieding voor beheerde services om naadloos beheer van nieuwe klanten mogelijk te maken.

Technische documentatie en sjablonen

Basistechnologie

Lees het overzicht van Azure Lighthouse en verken de onderliggende technologie, gedelegeerd Azure-resourcebeheer.

De demonstratie bekijken

Onboarding en aanbiedingen

Ontdek hoe u de onboarding van klanten kunt uitvoeren en een Azure Marketplace-aanbieding kunt opstellen.

Voorbeeldsjablonen

Ga aan de slag met GitHub-sjablonen waarin het gebruik van Azure Lighthouse wordt getoond samen met diverse Azure-services als Azure Security Center en Azure Monitor.

Veelgestelde vragen over Azure Lighthouse

 • Gedelegeerd Azure-resourcebeheer is de basisbeheertechnologie die Azure Lighthouse aanstuurt. Met deze basistechnologie kunnen klanten de toegang aan specifieke rollen delegeren en expliciet toegang verlenen aan een of meer serviceproviders voor gedefinieerde resourcebereiken (inclusief abonnementen en resourcegroepen). Hiermee kunt u de onboarding van klanten flexibel uitvoeren via Azure Resource Manager-sjablonen en Azure Marketplace-aanbiedingen voor beheerde services. Dankzij Azure Policy en Azure Resource Graph is governance eenvoudiger en u kunt verschillende tenants tegelijk beheren met behulp van toegang tot services zoals Azure Security Center en Service Health.
 • Alle Azure-klanten of -partners mogen Azure Lighthouse gebruiken.
 • Azure Lighthouse-mogelijkheden zijn gebaseerd op bestaande Azure-hulpprogramma's. Daarom zijn deze mogelijkheden beschikbaar voor diverse klanttypen, waaronder providers en resellers van beheerde services en IT-afdelingen van ondernemingen, bij algemene beschikbaarheid van Azure Lighthouse.
 • Azure Lighthouse voorziet in een consistente, beveiligde ervaring voor meerdere klanten en binnen verschillende tenants en is geschikt voor alle beheer- en bewakingsprogramma's in Azure, van Azure Policy en Azure Monitor tot Azure Security Center.

  Terwijl andere cloudproviders kunnen voorzien in een toegang vanuit meerdere accounts en sjablonen voor een organisatorisch beleid, worden deze afzonderlijke mogelijkheden niet doorgegeven aan de rest van de beheerstack.

  Azure is de enige cloudprovider die consistente, gecentraliseerde beheer- en bewakingsmogelijkheden biedt waarmee partners namens klanten via één controlelaag en op schaal beheertaken kunnen uitvoeren. Wij zijn de enige provider die partners in staat stelt hun bedrijf op verschillende manieren uit te breiden voor het leveren van geautomatiseerd beheer, bijvoorbeeld met behulp van Azure Marketplace-aanbiedingen ,et Azure Lighthouse.

  En in tegenstelling tot andere providers mogen bij Azure onafhankelijke softwareleveranciers en providers van beheerde services Azure Lighthouse opnemen in gemeenschappelijke pakketten met services en oplossingen.

 • Azure Lighthouse-mogelijkheden zijn consistent beschikbaar gemaakt in alle kanalen voor licentieverlening en verkoop. U kunt blijven werken met CSP's en nieuwe waardevolle beheerprogramma's gebruiken. Met het toegangsframework voor providers van beheerde services voor verschillende en meerdere klanten tegelijk is een nauwkeurig toegangsbeheer en een nauwkeurige bereikdefinitie voor CSP's mogelijk, wat essentieel is voor zowel klanten als partners.
 • Azure Lighthouse kan nu worden geïntegreerd in Azure Marketplace-aanbiedingen als aanbieding voor beheerde services. Publiceer uw eigen oplossing voor beheerde services voor openbaar of privégebruik die toegang tot Azure-omgevingen van klanten kan bieden op het benodigde niveau voor services. De commerciële transactie wordt buiten Azure Marketplace afgehandeld, en Azure Resource Manager-sjablonen of -API's bieden alternatieve inrichtingsmechanismen.
 • Alle ervaringen van de Azure Lighthouse-portal worden aangestuurd door API's die beschikbaar zijn via Azure Lighthouse. U kunt deze API's in uw Azure-cloudbeheerportal of uw eigen aangepaste portal integreren om de systeemeigen beheermogelijkheden van Azure te verbeteren.

U kunt aan de slag wanneer u maar wilt

Aan de slag