Resultaten van de zelfevaluatie voor technologische intensiteit: Brug

Bron is beschikbaar in het English.

Gepubliceerd: 1-4-2021

Naarmate organisaties een digitale transformatie ondergaan en hun technologische intensiteit uitbouwen, ontwikkelen ze zich doorgaans op het gebied van ingebruikname van technologie en mogelijkheden en processen. Deze evolutie kan worden afgezet in een model voor technologische volwassenheid.  Lees meer informatie over organisaties die in lijn zijn met het tweede van de vier volwassenheidsniveaus: Brug.