Navigatie overslaan

Prijzen voor gegevenspijplijnen

Vereenvoudigde hybride gegevensintegratie op bedrijfsschaal

Verken een breed scala aan gegevensintegratiemogelijkheden die passen bij uw wensen op het gebied van schaal, infrastructuur, compatibiliteit, prestaties en budget; van beheerde SQL Server-integratieservices voor naadloze migratie van SQL Server-projecten naar de cloud tot grootschalige serverless gegevenspijplijnen voor de integratie van gegevens van welke grootte of vorm dan ook.

Prijsopties verkennen

Pas filters toe om de prijsopties aan te passen aan uw behoeften.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Prijzen voor gegevenspijplijnen worden berekend op basis van:

 • Pijplijnindeling en -uitvoering
 • Gegevensstroomuitvoering en foutopsporing
 • Aantal Data Factory-bewerkingen, zoals het maken en controleren van pijplijnen

Pijplijnindeling en -uitvoering voor Data Factory

Pijplijnen zijn controlestromen van discrete stappen die activiteiten worden genoemd. U betaalt voor gegevenspijplijnindeling op basis van de uitvoering van activiteiten op het aantal uren integratieruntime. De integratieruntime, die serverless is in Azure en zelf-hostend in hybride scenario’s, biedt de rekenresources die nodig zijn om de activiteiten in een pijplijn uit te voeren. Kosten voor integratieruntime worden per minuut pro rata berekend en naar boven afgerond.

De Azure Data Factory-kopieeractiviteit kan bijvoorbeeld op een veilige, betrouwbare, prestatiegerichte en schaalbare manier gegevens naar verschillende gegevensarchieven verplaatsen. Wanneer het gegevensvolume of de doorvoer moet worden uitgebreid, kan de schaal van de integratieruntime worden gewijzigd om aan die behoeften te voldoen.

Type Prijs van Azure Integration Runtime Prijs van Azure Managed VNET Integration Runtime Zelf-hostende Integration Runtime
Indeling1 $- per 1.000 uitvoeringen $- per 1.000 uitvoeringen $- per 1.000 uitvoeringen
Gegevensverplaatsingsactiviteit2 $-/DIU-uur $-/DIU-uur $-/uur
Pijplijnactiviteit3 $-/uur

$-/uur

(Tot 50 gelijktijdige pijplijnactiviteiten)

$-/uur

Externe pijplijnactiviteit4 $-/uur $-/uur

(Tot 800 gelijktijdige pijplijnactiviteiten)

$-/uur
 1. Indeling heeft betrekking op de uitvoering van activiteiten, het activeren van triggers en het uitvoeren van foutopsporing.
 2. Voor gebruik van de kopieeractiviteit om gegevens uit een Azure-datacenter te verplaatsen, worden extra kosten voor netwerkbandbreedte in rekening gebracht. Deze worden als apart regelitem voor uitgaande gegevensoverdracht op uw factuur weergegeven. Meer informatie over prijzen voor uitgaande gegevensoverdracht.
 3. Pijplijnactiviteiten worden uitgevoerd in integratieruntime. Pijplijnactiviteiten omvatten: opzoeken, metagegevens ophalen en schemabewerkingen tijdens het maken (verbinding testen, bladeren door mappenlijst en tabellijst, schema ophalen, voorbeeld van gegevens weergeven).
 4. Externe pijplijnactiviteiten worden beheerd in integratieruntime maar uitgevoerd in gekoppelde services. Externe activiteiten omvatten Databricks, opgeslagen procedures, HDInsight-activiteiten en veel meer. Hier vindt u een volledige lijst met externe activiteiten. Zie de sectie Gegevensstroom en foutopsporing in Data Factory hieronder voor meer informatie over de activiteit Gegevensstroomtoewijzing.

Gegevensstroomuitvoering en -foutopsporing

Gegevensstromen zijn visueel ontworpen onderdelen in Data Factory waarmee gegevenstransformaties op schaal mogelijk worden. U betaalt voor de uitvoerings- en foutopsporingstijd van het gegevensstroomcluster per vCore-uur. De minimale clustergrootte waarop een gegevensstroom wordt uitgevoerd, is 8 vCores. Kosten voor uitvoering en foutopsporing worden per minuut pro rata berekend en naar boven afgerond.

Type Prijs Eén jaar gereserveerd
(% besparing)
Drie jaar gereserveerd
(% besparing)
Algemeen doel $- per vCore-uur $- per vCore-uur $- per vCore-uur
Geoptimaliseerd geheugen $- per vCore-uur $- per vCore-uur $- per vCore-uur

Opmerking: Data Factory-gegevensstromen worden ook gefactureerd voor de beheerde, schijf- en blobopslag die is vereist voor de uitvoering en foutopsporing van gegevensstromen.

Data Factory-bewerkingen

Type Prijs Voorbeelden
Lezen/schrijven* $- per 50.000 aangepaste/verwezen entiteiten Lezen/schrijven van entiteiten in Azure Data Factory*
Controleren $- per 50.000 uitvoeringsrecords opgehaald Controle van pijplijn, activiteit, triggers en uitvoeringen van foutopsporingen**

* Lees-/schrijfbewerkingen voor Azure Data Factory-entiteiten bestaan uit maken, lezen, bijwerken en verwijderen. Gegevenssets, gekoppelde services, pijplijnen, integratieruntime en triggers behoren tot de beschikbare entiteiten.

** Het bewaken van bewerkingen bestaat uit het ophalen en vermelden van pijplijnen, activiteiten, triggers en uitvoeringen van foutopsporingen.

Inactieve pijplijnen

Een pijplijn wordt als inactief beschouwd als er geen gekoppelde trigger bestaat of als er binnen de maand geen uitvoeringen zijn gedaan. Voor een inactieve pijplijn wordt $- per maand in rekening gebracht.

De prijs voor Data Factory-gebruik wordt berekend op basis van de volgende factoren:

 • De frequentie van activiteiten (hoog of laag). Een activiteit met lage frequentie wordt niet meer dan eenmaal per dag uitgevoerd (bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks, maandelijks elk uur). Een activiteit met hoge frequentie wordt meer dan eenmaal per dag uitgevoerd (bijvoorbeeld elk uur, elk kwartier). Zie de sectie Indeling van activiteiten hieronder voor meer informatie.
 • Waar de activiteiten worden uitgevoerd (cloud of on-premises). Zie de sectie Gegevensverplaatsing hieronder.
 • Of een pijplijn actief is of niet. Zie de sectie Inactieve pijplijnen hieronder.
 • Of u een activiteitopnieuw uitvoert. Zie de sectie Activiteiten opnieuw uitvoeren hieronder.

Indeling van activiteiten

Lage frequentie Hoge frequentie
Activiteiten die worden uitgevoerd in de cloud

(voorbeelden: kopieeractiviteit om gegevens te verplaatsen van een Azure-blob naar een Azure SQL-database; Hive-activiteit om een Hive-script uit te voeren op een Azure HDInsight-cluster).
$- per activiteit per maand $- per activiteit per maand
Activiteiten die on-premises worden uitgevoerd met een zelf-hostende IR (Integration Runtime)

(voorbeelden: kopieeractiviteit om gegevens te verplaatsen van een on-premises SQL Server-database naar een Azure-blob; opgeslagen procedureactiviteit om een opgeslagen procedure uit te voeren in een on-premises SQL Server-database).
$- per activiteit per maand $- per activiteit per maand

Notes:

 • Usage beyond 100 activities/month will receive a 20% discount for both low frequency and high frequency scenarios.
 • First 5 low frequency activities in a month are free in both cloud and on-premises variants.

Gegevensverplaatsing

Azure Data Factory biedt u een veilige, betrouwbare, praktische en schaalbare manier om gegevens van en naar verschillende locaties voor gegevensopslag kopiëren. Azure Data Factory kan opschalen tot de gewenste omvang naarmate de hoeveelheid gegevens toeneemt of u meer behoefte krijgt aan doorvoercapaciteit voor gegevens. Raadpleeg de Handleiding voor prestaties van kopieeractiviteit voor meer informatie over het gebruik van eenheden voor gegevensverplaatsing om het verplaatsen van gegevens sneller te laten verlopen.

Gegevensverplaatsing tussen locaties voor gegevensopslag in de cloud $- per uur
Gegevensverplaatsing wanneer het een on-premises opslag betreft $- per uur
Opmerking:
Mogelijk worden er kosten in rekening gebracht voor de gegevensoverdracht. Deze kosten worden op uw factuur weergegeven als een afzonderlijke regel voor een uitgaande gegevensoverdracht. Kosten voor uitgaande gegevensoverdrachten worden berekend als er gegevens uit Azure-datacenters worden overgedragen. Zie Prijsinformatie voor gegevensoverdracht voor meer informatie.

Inactieve pijplijnen

U moet een actieve gegevensverwerkingsperiode opgeven met een datum-/tijdbereik (begin- en eindtijden) voor elke pijplijn die u implementeert in Azure Data Factory. De pijplijn wordt beschouwd als actief in die specifieke periode, zelfs als de activiteiten niet worden uitgevoerd. Op alle andere tijdstippen wordt de pijplijn als inactief beschouwd.

Een inactieve pijplijn wordt $- per maand in rekening gebracht.

Voor pijplijnen die een hele maand inactief zijn, wordt een tarief in rekening gebracht voor "inactieve pijplijn" voor die maand. Voor pijplijnen die een deel van een maand inactief zijn, worden de inactieve perioden pro rata in rekening gebracht voor het aantal uren dat ze in die maand inactief zijn. Een pijplijn met een begintijd van 1-1-2016 om 12:00 uur en een eindtijd van 20-1-2016 om 12:00 uur, wordt gedurende die 20 dagen als actief beschouwd en wordt de resterende 11 dagen als inactief beschouwd. De kosten voor de inactieve pijplijn ($-) worden 11 dagen pro rato berekend.

Wanneer voor een pijplijn geen periode voor actieve gegevensverwerking is opgegeven (een begin- en een eindtijd), wordt de pijplijn beschouwd als inactief.

Activiteiten opnieuw uitvoeren

Activiteiten kunnen, indien nodig, opnieuw worden uitgevoerd (bijvoorbeeld als de gegevensbron niet beschikbaar was tijdens de geplande uitvoering). De kosten van het opnieuw uitvoeren van activiteiten verschillen afhankelijk van de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd. Het opnieuw uitvoeren van activiteiten in de cloud kost $- per 1.000 heruitvoeringen. Het opnieuw uitvoeren van activiteiten on-premises kost $- per 1.000 heruitvoeringen.

Voorbeeld

Stel dat u werkt met een gegevenspijlijn met de volgende twee activiteiten, die eenmaal per dag worden uitgevoerd (lage frequentie):

 1. Een kopieeractiviteit die gegevens kopieert van een on-premises SQL Server-database naar een Azure-blob.
 2. Een Hive-activiteit die een Hive-script uitvoert op een Azure HDInsight-cluster.

Stel dat het 2 uur per dag duurt om gegevens te verplaatsen van de on-premises SQL Server-database naar de Azure-blobopslag. In de volgende tabel worden de kosten weergegeven die aan deze pijplijn zijn verbonden:

Eerste activiteit (gegevens kopiëren van on-premises naar Azure)
Kosten voor gegevensverplaatsing (per maand) 30 dagen per maand
2 uren per dag
$-
$-
Kosten voor indeling van activiteiten (per maand) $-
Subtotaal (per maand) $-
Tweede activiteit (een Hive-script uitvoeren in Azure HDInsight)
Kosten voor gegevensverplaatsing (per maand) $-
Kosten voor indeling van activiteiten (per maand) $-
Subtotaal (per maand) $-
Totaal aantal activiteiten (per maand) $-

You can also use the Data Factory Pricing Calculator to calculate charges for this scenario.

Notes:

 • There is no charge for the first five cloud and on-premises activities. The charges mentioned above assume that you have already used five cloud and five on-premises activities per month (in other pipelines).
 • Azure Storage and HDInsight services are billed separately at their per service rates.

Azure-prijzen en -aankoopopties

Neem rechtstreeks contact met ons op

Bekijk een overzicht van Azure-prijzen. Krijg inzicht in prijscategorieën voor uw cloudoplossing, leer meer over kostenoptimalisatie en vraag een aangepast voorstel aan.

Praat met een verkoopspecialist

Aanschafmethoden bekijken

Koop Azure-services via de Azure-website, uw Microsoft-vertegenwoordiger of een Azure-partner.

Verken uw opties

Aanvullende bronnen

Details van Data Factory

Meer informatie over functies en mogelijkheden van Data Factory.

Prijscalculator

Bereken de verwachte maandelijkse kosten voor het gebruik van een willekeurige combinatie van Azure-producten.

SLA

De Service Level Agreement voor dit product bekijken.

Documentatie

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere Data Factory-bronnen.

Azure Data Factory V2

 • Lees-/schrijfbewerkingen bestaan uit het maken, lezen, bijwerken en verwijderen van Azure Data Factory-entiteiten. Gegevenssets, gekoppelde services, pijplijnen, integratieruntime en triggers behoren tot de beschikbare entiteiten.
 • Tot het bewaken van bewerkingen behoren het ophalen en vermelden van pijplijnen, activiteiten, triggers en uitvoeringen van foutopsporingen.
 • Een activiteit is een stap in een pijplijn. De uitvoering van elke activiteit wordt een run of uitvoering genoemd.
 • Een integratieruntime is de rekeninfrastructuur die Azure Data Factory gebruikt om de volgende mogelijkheden voor gegevensintegratie in verschillende netwerkomgevingen te bieden:

  • Gegevensverplaatsing: De overdracht van gegevens tussen gegevensarchieven in openbare en besloten (on-premises of virtuele particuliere) netwerken, met ondersteuning voor ingebouwde connectors, indelingsconversie, kolomtoewijzing en goed presterende en schaalbare gegevensoverdracht.
  • Activiteitverzending: Transformatieactiviteiten die worden uitgevoerd via verschillende rekenservices, zoals Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database en SQL Server, verzenden en controleren.
  • Uitvoering van SQL Server-integratieservicepakketten: Systeemeigen uitvoering van SQL Server-integratieservicepakketten in een beheerde Azure-rekenomgeving.
 • Een trigger is een verwerkingseenheid die bepaalt wanneer een pijplijnuitvoering moet worden gestart. Een triggeruitvoering is de uitvoering van een trigger, wat mogelijk leidt tot de uitvoering van activiteit als aan de voorwaarden wordt voldaan.
 • Een uitvoering van een foutopsporing is een testuitvoering die gebruikers kunnen uitvoeren tijdens iteratieve ontwikkeling om ervoor te zorgen dat de stappen in de pijplijn naar behoren werken voordat wijzigingen naar de Data Factory worden gepubliceerd.
 • Een inactieve pijplijn is een pijplijn die niet aan een trigger is gekoppeld en waar gedurende een maand geen uitvoeringen zijn gedaan. Na één maand zonder uitvoeringen worden kosten in rekening gebracht.
 • Pijplijnuitvoeringsactiviteiten (gegevensverplaatsing met de Azure-integratieruntime, pijplijnactiviteiten, externe en zelf-hostende integratieruntime voor gegevensverplaatsing, pijplijnactiviteiten en extern) worden per uur doorberekend tegen het hierboven vermelde tarief. Kosten voor pijplijnuitvoering worden per minuut pro rata berekend en naar boven afgerond.

  Bijvoorbeeld: Als u een bewerking uitvoert die twee minuten en twintig seconden duurt, wordt er voor drie minuten gefactureerd.

 • Zoek voorbeelden van prijzen op basis van een scenario op de pagina met Azure Data Factory-documentatie.
 • Bekijk de richtlijnen voor het plannen en beheren van de ADF-kosten op de pagina voor Azure Data Factory.

Azure Data Factory V1

 • Activiteiten definiëren de acties die voor uw gegevens moeten worden uitgevoerd. Elke activiteit neemt nul of meer gegevenssets als invoer en produceert een of meer gegevenssets als uitvoer. Een activiteit is een indelingseenheid in Azure Data Factory.

  Met een kopieeractiviteit kunt u bijvoorbeeld het kopiëren van de ene gegevensset naar de andere indelen. Met een Hive-activiteit kunt u een Hive-query uitvoeren voor een Azure HDInsight-cluster om uw gegevens te transformeren of te analyseren. Azure Data Factory biedt tal van verschillende activiteiten voor gegevenstransformatie en gegevensverplaatsing. U kunt ervoor kiezen om een aangepaste .NET-activiteit te maken om uw eigen code uit te voeren.

 • Een pijplijn is een logische groepering van activiteiten. Pijplijnen kunnen actief zijn voor een door de gebruiker bepaalde periode (een begin- en eindtijden). Pijplijnen zijn op alle andere tijden inactief.
 • Natuurlijk. Als voor de activiteit Azure-services zoals HDInsight worden gebruikt, worden deze apart in rekening gebracht volgens de betreffende servicetarieven.

 • Wanneer u gegevens kopieert, worden op twee manieren kosten in rekening gebracht. Ten eerste worden de kosten van de computerbronnen die worden gebruikt om te kopiëren, bijgehouden door de gegevensverplaatsingsmeter. Er is een meter voor gegevensverplaatsing van en naar de cloud en een meter voor on-premises gegevensverplaatsing. On-premises gegevensverplaatsing is goedkoper, omdat een gedeelte van de kopieeractiviteit wordt uitgevoerd door uw eigen on-premises bronnen. Kosten voor gegevensverplaatsing worden per minuut pro rata berekend en naar boven afgerond. (Als u bijvoorbeeld een kopieeractiviteit met een rekentijd van 41 minuten en 23 seconden uitvoert, worden 42 minuten in rekening gebracht).

  Ten tweede worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor de gegevensoverdracht. Deze kosten worden op uw factuur weergegeven als een afzonderlijke regel voor een uitgaande gegevensoverdracht. Kosten voor uitgaande gegevensoverdrachten worden berekend als er gegevens uit Azure-datacenters worden overgedragen. Zie Prijsinformatie voor gegevensoverdracht voor meer informatie.

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator