Prijzen voor Batch

Profiteer van taakplanning en rekenbeheer met de kracht van de cloud

Azure Batch biedt taakplanning en clusterbeheer, waardoor toepassingen of algoritmes parallel en op schaal kunnen worden uitgevoerd.

Er zijn geen kosten verbonden aan Batch zelf, alleen aan de onderliggende rekenresources en andere resources die nodig zijn om uw batchtaken uit te voeren. Voor rekenresources kan Batch gebruikmaken van Cloud Services, virtuele Linux-machines of virtuele Windows-machines. Voor het rekenwerk zijn de onderstaande standaardtarieven van toepassing. Bovendien kan Batch gebruikmaken van VM’s met lage prioriteit

Low-priority VMs in Batch

Voor VM’s met lage prioriteit geldt een veel lager tarief dan voor normale VM’s, waardoor de kosten voor het uitvoeren van bepaalde workloads aanzienlijk kunnen worden verlaagd of veel meer werk op veel grotere schaal tegen dezelfde kosten kan worden uitgevoerd. VM’s met lage prioriteit hebben echter wel andere karakteristieken en zijn alleen geschikt voor bepaalde typen toepassingen en workloads. VM’s met lage prioriteit worden toegewezen op basis van een overschot aan capaciteit waardoor de beschikbaarheid kan variëren: soms zijn er geen VM’s beschikbaar voor toewijzing en zijn toegewezen VM’s soms bezet vanwege toewijzingen met een hogere prioriteit. Daarom geldt de beschikbaarheids-SLA voor normale VM’s niet voor VM’s met lage prioriteit.

Als toepassingen onderbrekingen aankunnen, kan het gebruik van VM’s met lage prioriteit de computerkosten aanzienlijk verlagen. Geschikte workloads zijn batchvewerking en HPC-taken, waarbij het werk verdeeld is over veel asynchrone taken. Als VM's bezet zijn, kunnen taken worden onderbroken en later opnieuw worden uitgevoerd. De uitvoering van taken kan ook worden versneld als er minder capaciteit nodig is. VM’s met lage prioriteit zijn in eerste instantie alleen beschikbaar via Azure Batch, dat taakplanning en resourcebeheer voor workloads met batchverwerking biedt. Azure Batch-groepen kunnen zowel normale VM’s als VM’s met lage prioriteit bevatten. Als VM’s met lage prioriteit bezet zijn, worden alle onderbroken taken opnieuw in de wachtrij gezet en probeert de groep automatisch de verloren capaciteit te vervangen.

Virtual machine billing rounds down to the nearest minute, so you don't pay for extra seconds.

Low-priority Batch VMs are generally available, but preview pricing is in place until December 2017.


A0-4 Basic

A Basic is een voordelige optie voor ontwikkelworkloads, voor het testen van servers, het bouwen van servers, codeopslag, websites met weinig verkeer en niet-intensief gebruikte webtoepassingen, microservices, voor experimenten met vroege versies van producten en voor kleine databases.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
A0 1 0,75 GiB 20 GiB $- $-
A1 1 1,75 GiB 40 GiB $- $-
A2 2 3,50 GiB 60 GiB $- $-
A3 4 7,00 GiB 120 GiB $- $-
A4 8 14,00 GiB 240 GiB $- $-

Av2 Standard

Av2 Standard is de nieuwste generatie virtuele machines uit de A-serie met vergelijkbare CPU-prestaties en een snellere schijf. Deze virtuele machines zijn geschikt voor ontwikkelworkloads, voor het bouwen van servers, codeopslag, websites met weinig verkeer en niet-intensief gebruikte webtoepassingen, microservices, voor experimenten met vroege versies van producten en voor kleine databases. Net als de vorige generatie van A Standard bieden virtuele machines van de variant Av2 taakverdeling en automatisch schalen, zonder dat u er extra voor betaalt.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $-
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $-
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $-
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $-
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $-
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $-
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $-

D2-64–v3 nieuwste generatie

D2-64 v3 instances are the latest generation of general purpose instances. D2-64 v3 instances are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor, and can achieve 3.5 GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D2-64 v3 instances offer the combination of CPU, memory, and local disk for most production workloads.

Meer informatie

Exemplaar vCPU RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
D2 v3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 1.600 GiB $- $-

D2s-64s v3 latest generation

Dsv3-series sizes are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.5GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0 and use premium storage. The Dsv3-series sizes offer a combination of vCPU, memory, and temporary storage for most production workloads.

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant Dsv3 virtual machines. The pricing and billing meters for Dsv3 sizes are the same as Dv3-series. See pricing for disks.

Meer informatie

Exemplaar vCPU RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
D2s v3 2 8,00 GiB 16 GiB $- $-
D4s v3 4 16,00 GiB 32 GiB $- $-
D8s v3 8 32,00 GiB 64 GiB $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 128 GiB $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 256 GiB $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 512 GiB $- $-

D1-5 v2

D1-5 v2 instances are based on the 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processor and can achieve 3.1 GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D1-5 v2 instances offer a powerful combination of CPU, memory, and local disk for most production applications.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $-

DS1-S5 v2

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant Dsv2 virtual machines. The pricing and billing meters for Dsv2 sizes are the same as Dv2-series. See pricing for disks.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
DS1 v2 1 3,50 GiB 7 GiB $- $-
DS2 v2 2 7,00 GiB 14 GiB $- $-
DS3 v2 4 14,00 GiB 28 GiB $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 56 GiB $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 112 GiB $- $-

D1-4 – v1

D1-4-exemplaren bieden een krachtige combinatie van CPU, geheugen en lokale schijfcapaciteit voor de meeste productietoepassingen. Gebruik virtuele machines van de variant Ds voor permanente opslag en schaf afzonderlijk Premium-opslag aan. De prijs- en factureringsmeters voor de Ds-grootten zijn gelijk aan die van de D-serie.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
D1 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
D2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
D3 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
D4 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-

A0-7 – Standard

A Standard biedt ondersteuning voor toepassingen die taakverdeling en automatisch schalen vereisen. Deze virtuele machines zijn geschikt voor ontwikkelworkloads, voor het bouwen van servers, codeopslag, websites met weinig verkeer en niet-intensief gebruikte webtoepassingen, microservices, voor experimenten met vroege versies van producten en voor kleine databases.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $-
A2 2 3,50 GiB 135 GiB $- $-
A3 4 7,00 GiB 285 GiB $- $-
A4 8 14,00 GiB 605 GiB $- $-
A5 2 14,00 GiB 135 GiB $- $-
A6 4 28,00 GiB 285 GiB $- $-
A7 8 56,00 GiB 605 GiB $- $-

F-serie

De virtuele machines uit de F-serie ondersteunen 2 GiB RAM en een lokale SSD-schijf (solid-state drive) van 16 GB per CPU-kern en zijn geoptimaliseerd voor het berekenen van intensieve workloads. De F-serie is gebaseerd op de 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processor, die met Intel Turbo Boost Technology 2.0 een kloksnelheid kan halen van 3,2 GHz. Deze virtuele machines zijn geschikt voor scenario's zoals batchverwerking, webservers, analyses en games.

Gebruik virtuele machines van de variant Fs voor permanente opslag en schaf afzonderlijk Premium-opslag aan. De prijs en factureringsmeters voor de Fs-grootten zijn gelijk aan die van de F-serie.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $-

E2-64–v3 nieuwste generatie

E2-64 v3-exemplaren zijn de nieuwste generatie exemplaren met geoptimaliseerd geheugen. E2-64 v3-exemplaren zijn gebaseerd op Intel XEON® E5-2673 v4-processoren van 2,3 GHz (Broadwell) en kunnen maar liefst 3,5 GHz bereiken door de Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 v3-exemplaren zijn ideaal voor geheugenintensieve bedrijfstoepassingen.

Permanente-opslagschijven worden apart van virtuele machines in rekening gebracht. Als u Premium Storage-schijven wilt gebruiken, gebruik dan virtuele machines van de variant Esv3. De prijs- en factureringsmeters voor de Esv3-grootten zijn gelijk aan die van de Ev3-serie. Prijzen voor schijven weergeven.

Meer informatie

Exemplaar vCPU RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
E2 v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $-

D11-15 v2

D11-15 v2 instances are based on the 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processor and can achieve 3.1 GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D11-15 v2 are ideal for memory-intensive enterprise applications. D15 v2 instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1.000 GiB $- $-

DS11-S15 v2

For persistent storage, use the variant Dsv2 virtual machines and purchase Premium Storage separately. The pricing and billing meters for Dsv2 sizes are the same as Dv2-series.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
DS11 v2 2 14,00 GiB 28 GiB $- $-
DS12 v2 4 28,00 GiB 56 GiB $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 112 GiB $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 224 GiB $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 280 GiB $- $-

D11-14 – v1

D11-14-exemplaren zijn ideaal voor geheugenintensieve bedrijfstoepassingen. Gebruik virtuele machines van de variant Ds voor permanente opslag en schaf afzonderlijk Premium-opslag aan. De prijs- en factureringsmeters voor de Ds-grootten zijn gelijk aan die van de D-serie.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
D11 2 14,00 GiB 100 GiB $- $-
D12 4 28,00 GiB 200 GiB $- $-
D13 8 56,00 GiB 400 GiB $- $-
D14 16 112,00 GiB 800 GiB $- $-

G-reeks

Virtuele machines uit de G-serie zijn uitgerust met een Intel® Xeon®-processor uit de E5 v3-familie en bieden ongeëvenaarde rekencapaciteit waardoor ze grote databaseworkloads aankunnen, met name voor SAP, HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen en Hortonworks. G5-exemplaar is geïsoleerd voor hardware, speciaal voor een afzonderlijke klant.

Hebt u een optie nodig voor het uitvoeren van SAP HANA-productieomgevingen die knooppunten vereisen die groter zijn dan 0,5 TB? Met SAP HANA in Azure (grote exemplaren) beschikt u over speciaal gebouwde, door SAP gecertificeerde hardware voor het implementeren van grotere productieomgevingen van SAP-workloads (OLTP en OLAP). Meer informatie over SAP HANA in Azure.

Gebruik virtuele machines van de variant GS voor permanente opslag en schaf afzonderlijk Premium Storage aan. De prijs- en factureringsmeters voor de GS-grootten zijn gelijk aan die van de G-serie.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $-
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $-
G3 8 112,00 GiB 1.536 GiB $- $-
G4 16 224,00 GiB 3.072 GiB $- $-
G5 32 448,00 GiB 6.144 GiB $- $-

NC-serie

Virtuele machines van de N-serie zijn ideaal voor reken- en grafisch intensieve werkbelastingen, waardoor de innovatie van klanten wordt gestimuleerd via scenario's met hoogwaardige externe visualisatie, deep learning en predictive analytics. Virtuele machines van de N-serie bevatten het door NVIDIA Tesla aangedreven platform en NVIDIA GRID 2.0-technologie, waardoor de beste grafische ondersteuning wordt geboden die er in de cloud beschikbaar is. Verder biedt de N-serie een NC24r-configuratie met een netwerkinterface met lage latentie en hoge doorvoersnelheid die is geoptimaliseerd voor nauw gekoppelde werkbelastingen voor parallelle berekeningen.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag GPU Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X K80 $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X K80 $- $-

NV-serie

Virtuele machines van de N-serie zijn ideaal voor reken- en grafisch intensieve werkbelastingen, waardoor de innovatie van klanten wordt gestimuleerd via scenario's met hoogwaardige externe visualisatie, deep learning en predictive analytics. Virtuele machines van de N-serie bevatten het door NVIDIA Tesla aangedreven platform en NVIDIA GRID 2.0-technologie, waardoor de beste grafische ondersteuning wordt geboden die er in de cloud beschikbaar is.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag GPU Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X M60 $- $-

H-serie

De H-serie is een nieuwe serie, specifiek ontworpen voor het afhandelen van High Performance Computing-workloads zoals financieelrisicomodellen, seismische simulatie, reservoirsimulatie, moleculair modelleren en genoomonderzoek. De serie werkt op basis van de Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz met turbo) met DDR 4-geheugen. Turbo is altijd ingeschakeld voor exemplaren van de H-serie. Twee van de H-serieconfiguraties (H16r, H16mr) hebben ook een tweede netwerkinterface met een lage latentie en een hoge doorvoer (RDMA), geoptimaliseerd en afgesteld voor nauw gekoppelde workload voor parallelle berekeningen zoals MPI-toepassingen.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
H8 8 56,00 GiB 1.000 GiB $- $-
H16 16 112,00 GiB 2.000 GiB $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1.000 GiB $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2.000 GiB $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2.000 GiB $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2.000 GiB $- $-

A8-11

A8-11-exemplaren zijn voorzien van Intel® Xeon® E5-processors, ideaal voor clustertoepassingen met hoge prestaties, modellen maken en simulaties, videocodering en andere rekenintensieve en netwerkintensieve scenario's. Er is bovendien een tweede netwerkinterface beschikbaar met een lage latentie en een hoge doorvoer (RDMA) met geoptimaliseerde configuraties voor virtuele machines (A8, A9) die zijn afgesteld voor MPI-toepassingen (Message Passing Interface) en andere netwerkintensieve scenario's.

Meer informatie

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Prijs Prijsinformatie: Lage prioriteit
A8 8 56,00 GiB 382 GiB $- $-
A9 16 112,00 GiB 382 GiB $- $-
A10 8 56,00 GiB 382 GiB $- $-
A11 16 112,00 GiB 382 GiB $- $-

Licentieverlening voor grafische toepassingen en renderingtoepassingen

Azure Batch-groepen kunnen optioneel worden geconfigureerd met geïnstalleerde grafische toepassingen en renderingtoepassingen, waarbij de licentieverlening voor de toepassingen door de Batch wordt verwerkt en de toepassingskosten en de kosten voor de VM door de Batch in rekening worden gebracht. Net als de kosten voor de VM worden de kosten voor toepassingen per minuut berekend voor de levensduur van elke VM. Zie de Azure Batch-documentatie voor meer informatie over rendering met Azure Batch.

Er geldt geen korting op de toepassingskosten voor VM's met lage prioriteit. Alleen de kosten voor de VM worden in rekening gebracht.

De onderstaande prijzen worden van kracht op 1 november 2017.

Toepassing Prijs
Autodesk Maya $0.625/VM/uur
Autodesk 3ds Max $0.625/VM/uur
Autodesk Arnold $0.025/kern/uur

Ondersteuning en SLA

  • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer
  • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Abonnement selecteren
  • SLA: verzoeken om bewerkingen op Batch-accounts uit te voeren worden gegarandeerd minstens 99,9% van de tijd volledig uitgevoerd.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Batch

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account