Prijzen voor Batch

Profiteer van taakplanning en rekenbeheer met de kracht van de cloud

Azure Batch biedt taakplanning en clusterbeheer, waardoor toepassingen of algoritmes parallel en op schaal kunnen worden uitgevoerd.

Er zijn geen kosten verbonden aan Batch zelf, alleen aan de onderliggende rekenresources en andere resources die nodig zijn om uw batchtaken uit te voeren. Er is mogelijk ook sprake van softwarelicentiekosten. Voor rekenresources kan Batch gebruikmaken van Cloud Services, virtuele Linux-machines of virtuele Windows-machines. De standaardtarieven voor rekenen zijn van toepassing en kunnen hieronder worden bekeken. De kosten voor softwarelicenties voor Batch-weergave en -rendering worden hieronder vermeld.

VM's met lage prioriteit

VM's met lage prioriteit kunnen de kosten voor het uitvoeren van bepaalde workloads aanzienlijk verlagen of veel meer werk op veel grotere schaal tegen dezelfde kosten uitvoeren. Deze VM's hebben echter wel andere kenmerken en zijn alleen geschikt voor bepaalde typen toepassingen en workloads. De VM's worden toegewezen op basis van een overschot aan capaciteit waardoor de beschikbaarheid kan variëren: soms zijn er geen VM's beschikbaar voor toewijzing en zijn toegewezen VM's bezet. Daarom geldt de beschikbaarheids-SLA voor VM's met 'betalen per gebruik' niet voor spot-VM's en VM's met lage prioriteit.

Als toepassingen onderbrekingen aankunnen, kan het gebruik van VM’s met lage prioriteit de computerkosten aanzienlijk verlagen. Geschikte workloads zijn batchvewerking en HPC-taken, waarbij het werk verdeeld is over veel asynchrone taken. Als VM's bezet zijn, kunnen taken worden onderbroken en later opnieuw worden uitgevoerd. De uitvoering van taken kan ook worden versneld als er minder capaciteit nodig is. Azure Batch-pools kunnen VM's met normale en met lage prioriteit bevatten. Als VM's met lage prioriteit bezet zijn, worden alle onderbroken taken opnieuw in de wachtrij gezet en probeert de pool automatisch de verloren capaciteit te vervangen.

De prijsgegevens voor VM's met lage prioriteit worden hieronder weergegeven. Zie voor de prijzen van spot-VM's de pagina met prijzen van Virtual Machine Scale Sets.

Virtuele machines worden per seconde in rekening gebracht afgerond op de laatste minuut.

Opmerking: Azure Batch voegt ondersteuning toe voor Spot-VM zodra Spot-VM's algemeen beschikbaar zijn, waarbij nieuwe versies van de Batch-API's en -hulpprogramma's beschikbaar worden gesteld. Wanneer ondersteuning voor Spot-VM's wordt toegevoegd, worden virtuele machines met lage prioriteit afgeschaft. Deze kunnen echter nog minstens een jaar worden gebruikt met de bestaande API- en hulpprogrammaversies.


Algemeen doel

Evenwichtige CPU-geheugenverhouding. Ideaal voor testen en ontwikkelen, kleine tot middelgrote databases en webservers met weinig of gemiddeld verkeer.

Av2 Standard *

Av2 Standard is de nieuwste generatie virtuele machines uit de A-serie met vergelijkbare CPU-prestaties en een snellere schijf. Deze virtuele machines zijn geschikt voor ontwikkelworkloads, voor het bouwen van servers, codeopslag, websites met weinig verkeer en niet-intensief gebruikte webtoepassingen, microservices, voor experimenten met vroege versies van producten en voor kleine databases. Net als de vorige generatie van A Standard bieden virtuele machines van de variant Av2 taakverdeling en automatisch schalen, zonder dat u er extra voor betaalt.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A

Gereserveerde instanties van virtuele machines zijn momenteel niet beschikbaar voor de Av2-reeks.

* Opmerking: volgens de planning worden virtuele machines uit de A8-A11-serie in maart 2021 buiten gebruik gesteld. Zie hier voor meer informatie.

D2a - D96a v4

De Da v4-serie VM's zijn gebaseerd op de 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processor waarmee tot 3,35 GHz kan worden behaald. De Dav4-VM-grootten bieden een combinatie van vCPU's, geheugen en tijdelijke opslag voor de vereisten van de meeste productieworkloads. Gegevensschijfopslag wordt apart van virtuele machines in rekening gebracht. Als u Premium SSD-schijfopslag wilt gebruiken, selecteert u de Das v4-VM's.
Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- N/A
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- N/A
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- N/A
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- N/A
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- N/A
D48a v4 48 192 GiB 1.200 GiB $- $- $- N/A
D64a v4 64 256 GiB 1.600 GiB $- $- $- N/A
D96a v4 96 384 GiB 2.400 GiB $- $- $- N/A

D2as - D96as v4

De Das v4-serie VM's ondersteunen Premium SSD-schijfopslag en zijn gebaseerd op de 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processor waarmee tot 3,35 GHz kan worden behaald. De Das v4-VM-grootten bieden een combinatie van vCPU's, geheugen en tijdelijke opslag voor de vereisten van de meeste productieworkloads.

De prijs- en factureringsmeters van VM's voor Das v4-VM's zijn gelijk aan die van de Da v4-serie VM's. Permanente-opslagschijven worden apart van virtuele machines in rekening gebracht. Prijzen voor schijven weergeven.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- N/A
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- N/A
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- N/A
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- N/A
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- N/A
D48as v4 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- N/A
D64as v4 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- N/A
D96as v4 96 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- N/A

D2-64–v3 nieuwste generatie

De D2-64 v3-instanties zijn van de nieuwste Hyper-Threaded-generatie voor algemene beschikbaarheid die wordt uitgevoerd met zowel de 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3- (Haswell) als de 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4-processor (Broadwell). De grootten van de Dsv3-serie bieden een combinatie van vCPU('s), geheugen en lokale schijfcapaciteit die geschikt is voor de meeste productieworkloads.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- N/A
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- N/A
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- N/A
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- N/A
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- N/A
D48 v3 48 192 GiB 1.200 GiB $- $- $- $- N/A
D64 v3 64 256 GiB 1.600 GiB $- $- $- $- N/A

D2s-64s v3 nieuwste generatie

De Dsv3-serie biedt ondersteuning voor Premium Storage en is de recentste Hyper-Threaded-generatie voor algemene beschikbaarheid die wordt uitgevoerd met zowel de 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3- (Haswell) als de 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4-processor (Broadwell). De grootten van de Dsv3-serie bieden een combinatie van vCPU('s), geheugen en tijdelijke opslag die geschikt is voor de meeste productieworkloads.

De prijs- en factureringsmeters van VM's voor de Dsv3-grootten zijn gelijk aan die van de Dv3-serie. Permanente-opslagschijven worden apart van virtuele machines in rekening gebracht. Prijzen voor schijven weergeven.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- N/A
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- N/A
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- N/A
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- N/A
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- N/A
D48s v3 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- N/A
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- N/A

D1-5 v2

D1-5 v2-exemplaren zijn gebaseerd op de Intel Xeon® E5-2673 v3-processor van 2,4 GHz (Haswell) of de Intel Xeon® E5-2673 v4-processor van 2,3 GHz (Broadwell). D1-5 v2-exemplaren bieden een krachtige combinatie van CPU, geheugen en lokale schijfcapaciteit voor de meeste productietoepassingen.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- N/A
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- N/A
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- N/A
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- N/A
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- $- $- N/A

DS1-S5 v2

Permanente-opslagschijven worden apart van virtuele machines in rekening gebracht. Als u Premium Storage-schijven wilt gebruiken, gebruik dan virtuele machines van de variant Dsv2. De prijs- en factureringsmeters voor de Dsv2-grootten zijn gelijk aan die van de Dv2-serie. Prijzen voor schijven weergeven.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- $- $- N/A
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- $- $- N/A
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- $- $- N/A
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- $- $- N/A
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- $- $- N/A

DC-serie

De DC-serie is een nieuwe reeks virtuele machines in Azure waarmee de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens en code kunnen worden gewaarborgd terwijl deze in de openbare cloud worden verwerkt. Deze machines zijn voorzien van de nieuwste generatie 3,7 GHz Intel XEON E-2176G-processors met SGX-technologie. Met de Intel Turbo Boost Technology kunnen de machines tot wel 4,7 GHz bereiken. Met instanties uit de DC-serie kunnen klanten veilige toepassingen met enclaves bouwen voor het beschermen van hun code en gegevens terwijl deze worden gebruikt.
Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
DC2s 2 8 GiB 100 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
DC4s 4 16 GiB 200 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A

Gereserveerde instanties van virtuele machines zijn momenteel niet beschikbaar voor de Dc-reeks.

*De preview-prijzen kunnen nog veranderen

DC1s-C8s v2

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
DC1s v2 2 4 GiB 50 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
DC2s v2 4 8 GiB 100 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
DC4s v2 8 16 GiB 200 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
DC8s v2 16 32 GiB 400 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A

Gereserveerde instanties van virtuele machines zijn momenteel niet beschikbaar voor de Dcsv2-reeks.

D1-4 – v1

D1-4-exemplaren bieden een krachtige combinatie van CPU, geheugen en lokale schijfcapaciteit voor de meeste productietoepassingen. Gebruik virtuele machines van de variant Ds voor permanente opslag en schaf afzonderlijk Premium-opslag aan. De prijs- en factureringsmeters voor de Ds-grootten zijn gelijk aan die van de D-serie.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
D1 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- N/A
D2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- N/A
D3 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- N/A
D4 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- N/A

A0-7 – Standard

A Standard biedt ondersteuning voor toepassingen die taakverdeling en automatisch schalen vereisen. Deze virtuele machines zijn geschikt voor ontwikkelworkloads, voor het bouwen van servers, codeopslag, websites met weinig verkeer en niet-intensief gebruikte webtoepassingen, microservices, voor experimenten met vroege versies van producten en voor kleine databases.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
A2 2 3,5 GiB 135 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
A5 2 14 GiB 135 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
A3 4 7 GiB 285 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
A6 4 28 GiB 285 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
A4 8 14 GiB 605 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A
A7 8 56 GiB 605 GiB $- $- – – Leeg – – Leeg N/A

Gereserveerde instanties van virtuele machines zijn momenteel niet beschikbaar voor de A-reeks.

Geoptimaliseerde rekenkracht

Hoge CPU-geheugenverhouding. Goed voor webservers met gemiddeld verkeer, netwerkapparatuur, batchprocessen en toepassingsservers.

Fsv2-serie

De virtuele machines uit de Fsv2-serie ondersteunen 2 GiB RAM en lokale tijdelijke opslag (SSD) van 8 GB per vCPU('s). Ze zijn geoptimaliseerd voor rekenintensieve werkbelastingen. De F-serie is hyper-threaded en gebaseerd op de Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake)-processor, die met Intel Turbo Boost Technology 2.0 Turbo-kloksnelheden van 3,7 GHz voor één kern kan halen en doorlopende Turbo-kloksnelheden van maar liefst 3,4 GHz voor alle kernen. Deze virtuele machines zijn geschikt voor scenario's zoals batchverwerking, webservers, analyses en games.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- $- $- N/A
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- $- $- N/A
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- $- $- N/A
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- $- $- N/A
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- $- $- N/A
F48s v2 48 96 GiB 384 GiB $- $- $- $- N/A
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- $- $- N/A
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- $- $- N/A

F-serie

De virtuele machines uit de F-serie ondersteunen 2 GiB RAM en een lokale SSD-schijf (solid-state drive) van 16 GB per CPU-kern en zijn geoptimaliseerd voor het berekenen van intensieve workloads. De F-serie is gebaseerd op de Intel Xeon® E5-2673 v3-processor (Haswell) van 2,4 GHz. Deze virtuele machines zijn geschikt voor scenario's zoals batchverwerking, webservers, analyses en games.

Gebruik virtuele machines van de variant Fs voor permanente opslag en schaf afzonderlijk Premium-opslag aan. De prijs en factureringsmeters voor de Fs-grootten zijn gelijk aan die van de F-serie.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- $- N/A
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- $- N/A
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- $- N/A
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- $- N/A
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- $- N/A

Fs-serie

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- $- N/A
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- $- N/A
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- N/A
F8s 8 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- N/A
F16s 16 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- N/A

Geoptimaliseerd geheugen

Hoge geheugen-kernverhouding. Uiterst geschikt voor relationele-databaseservers, middelgrote tot grote caches en analysefuncties in het geheugen.

E2-64–v3 nieuwste generatie

E2-64 v3-exemplaren zijn de nieuwste generatie exemplaren met geoptimaliseerd hyper-threaded geheugen. De E2-64 v3-exemplaren zijn gebaseerd op de Intel Xeon® E5-2673 v4-processor (Broadwell) van 2,3 GHz. E2-64 v3-exemplaren zijn ideaal voor geheugenintensieve bedrijfstoepassingen.

Permanente-opslagschijven worden apart van virtuele machines in rekening gebracht. Als u Premium Storage-schijven wilt gebruiken, gebruik dan virtuele machines van de variant Esv3. De prijs- en factureringsmeters voor de Esv3-grootten zijn gelijk aan die van de Ev3-serie. Prijzen voor schijven weergeven.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
E2 v3 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- N/A
E4 v3 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- N/A
E8 v3 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- N/A
E16 v3 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- N/A
E20 v3 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $- N/A
E32 v3 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- N/A
E48 v3 48 384 GiB 1.200 GiB $- $- $- $- N/A
E64i v3 1 64 432 GiB 1.600 GiB $- $- $- $- N/A
E64 v3 64 432 GiB 1.600 GiB $- $- $- $- N/A

1 Azure Compute biedt formaten virtuele machines die zijn geïsoleerd voor een specifiek hardwaretype en bedoeld voor een enkele klant. Deze formaten virtuele machines zijn ideaal voor workloads waarvoor een hoge mate van isolatie van andere klanten vereist is en voor workloads waarbij elementen als naleving en wettelijke vereisten een rol spelen.

E2a - E96a v4

De Ea v4-serie VM's zijn gebaseerd op de 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processor waarmee tot 3,35 GHz kan worden behaald. De VM's uit de Ea v4-serie zijn ideaal voor geheugenintensieve bedrijfstoepassingen. Gegevensschijfopslag wordt apart van virtuele machines in rekening gebracht. Als u Premium Storage-schijven wilt gebruiken, gebruikt u de grootten van de Eas v4-serie.
Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
E2a v4 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- N/A
E4a v4 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- N/A
E8a v4 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- N/A
E16a v4 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- N/A
E20a v4 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $- N/A
E32a v4 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- N/A
E48a v4 48 384 GiB 1.200 GiB $- $- $- $- N/A
E64a v4 64 512 GiB 1.600 GiB $- $- $- $- N/A
E96a v4 96 672 GiB 2.400 GiB $- $- $- $- N/A

E2as - E96as v4

De Eas v4-serie VM's ondersteunen Premium SSD-schijfopslag en zijn gebaseerd op de 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processor waarmee tot 3,35 GHz kan worden behaald. De VM's uit de Eas v4-serie zijn ideaal voor geheugenintensieve bedrijfstoepassingen. Gegevensschijfopslag wordt apart van virtuele machines in rekening gebracht. De prijs- en factureringsmeters van VM's voor Eas v4-VM's zijn gelijk aan die van de Ea v4-serie VM's. Permanente-opslagschijven worden apart van virtuele machines in rekening gebracht. Prijzen voor schijven weergeven.
Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
E2as v4 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- N/A
E4as v4 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- N/A
E8as v4 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- N/A
E16as v4 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- N/A
E20as v4 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $- N/A
E32as v4 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- N/A
E48as v4 48 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- N/A
E64as v4 64 512 GiB 1.024 GiB $- $- $- $- N/A
E96as v4 96 672 GiB 1.344 GiB $- $- $- $- N/A

E2s-64s v3 nieuwste generatie

De ESv3-exemplaren zijn gebaseerd op de Intel Xeon® E5-2673 v4-processor (Broadwell) van 2,3 GHz en maken gebruik van Premium Storage. Exemplaren uit de Ev3-reeks zijn ideaal voor geheugenintensieve bedrijfstoepassingen.

Permanente-opslagschijven worden apart van virtuele machines in rekening gebracht. Als u Premium Storage-schijven wilt gebruiken, gebruik dan virtuele machines van de variant Esv3. De prijs- en factureringsmeters voor de Esv3-grootten zijn gelijk aan die van de Ev3-serie. Prijzen voor schijven weergeven.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
E2s v3 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- N/A
E4s v3 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- N/A
E8s v3 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- N/A
E16s v3 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- N/A
E20s v3 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $- N/A
E32s v3 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- N/A
E48s v3 48 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- N/A
E64is v3 1 64 432 GiB 864 GiB $- $- $- $- N/A
E64s v3 64 432 GiB 864 GiB $- $- $- $- N/A

1 Azure Compute biedt formaten virtuele machines die zijn geïsoleerd voor een specifiek hardwaretype en bedoeld voor een enkele klant. Deze formaten virtuele machines zijn ideaal voor workloads waarvoor een hoge mate van isolatie van andere klanten vereist is en voor workloads waarbij elementen als naleving en wettelijke vereisten een rol spelen.

D11-15 v2

D11-15 v2-exemplaren zijn gebaseerd op de Intel Xeon® E5-2673 v3-processor van 2,4 GHz (Haswell) of de Intel Xeon® E5-2673 v4-processor van 2,3 GHz (Broadwell). De D11-15 v2 is ideaal voor geheugenintensieve bedrijfstoepassingen. De D15i v2-instantie is geïsoleerd voor hardware, speciaal voor een afzonderlijke klant.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
D11 v2 2 14 GiB 100 GiB $- $- $- $- N/A
D12 v2 4 28 GiB 200 GiB $- $- $- $- N/A
D13 v2 8 56 GiB 400 GiB $- $- $- $- N/A
D14 v2 16 112 GiB 800 GiB $- $- $- $- N/A
D15 v2 20 140 GiB 1.000 GiB $- $- $- $- N/A

1 Azure biedt formaten virtuele machines (i) die zijn geïsoleerd voor specifieke hardware en bedoeld voor één klant (één tenant). Deze formaten virtuele machines zijn ideaal voor workloads waarvoor een hoge mate van isolatie van andere tenants is vereist om verschillende redenen zoals naleving en wettelijke vereisten.

DS11-S15 v2

Gebruik virtuele machines van de variant Dsv2 voor permanente opslag en schaf afzonderlijk Premium-opslag aan. De prijs- en factureringsmeters voor de Dsv2-grootten zijn gelijk aan die van de Dv2-serie.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU('s) RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
DS11 v2 2 14 GiB 28 GiB $- $- $- $- N/A
DS12 v2 4 28 GiB 56 GiB $- $- $- $- N/A
DS13 v2 8 56 GiB 112 GiB $- $- $- $- N/A
DS14 v2 16 112 GiB 224 GiB $-