Navigatie overslaan

Azure IP Advantage

Bescherming van uw innovaties in de cloud

Verminder de risico's, ontwikkel met vertrouwen en werk in vrijheid in de cloud. Azure IP Advantage biedt de meest uitgebreide bescherming tegen de risico's van intellectueel eigendom (IP, Intellectual Property) in de branche.

De beste bescherming van intellectueel eigendom in de branche

Wereldwijd stappen steeds meer bedrijven over op de cloud, wat van invloed is op elke bedrijfstak en elk individu. Naarmate onze klanten overstappen op de cloud, wijzigen de bedrijfsrisico's. Eén van die risico's betreft de schending van het intellectueel eigendom in verband met het leveren van softwareproducten en -services in de cloud. Wij hebben het programma Microsoft Azure IP Advantage ontwikkeld om onze klanten te helpen en een community en bedrijfsomgeving te bevorderen die innovatie in de cloud waardeert en beschermt.

Bouwen met vertrouwen met onbeperkte schadeloosstelling

Ontwikkeld op basis van Azure, zodat u over de beste, onbeperkte rechtsbijstandsverzekering en schadeloosstelling in de branche beschikt. Deze is uitgebreid voor elke open-source-technologie waar Microsoft Azure-services op draaien, zoals Azure HDInsight op Hadoop. U hoeft verder niets te doen of te betalen. Maak gewoon gebruik van Azure in de wetenschap dat u over onze schadeloosstelling kunt beschikken als u die nodig hebt.

Rechtszaken afhouden of u verdedigen door octrooien te kiezen

Verdedig u in octrooirechtszaken met betrekking tot uw innovaties dankzij toegang tot een grote portfolio met octrooien. U komt voor dit voordeel in aanmerking als u Azure op regelmatige basis gebruikt. Als ze worden aangeklaagd, kunnen klanten van Azure die hiervoor in aanmerking komen, een van de 10.000 octrooien krijgen die Microsoft beschikbaar stelt om zich te weer te kunnen stellen tegen een aanvaller. Lees de Veelgestelde vragen voor meer informatie over het kiezen van een octrooi.

Uitgebreide bescherming met een 'springing' licentie

Wij beloven Azure-klanten dat als wij octrooien overdragen naar niet-praktiserende entiteiten (NPE's), deze octrooien in de toekomst niet tegen hen gebruikt kunnen worden. Niet-praktiserende entiteiten zijn bedrijven die octrooien voornamelijk gebruiken om winst te genereren. Hoewel Microsoft in het algemeen haar octrooien niet overdraagt aan NPE's, bieden wij een 'springing' licentie aan alle Azure-klanten aan die daarvoor in aanmerking komen, mocht dit ooit het geval zijn.

Wat onze klanten zeggen

Toyota

"Met Azure IP Advantage kunnen we vrijer werken en innoveren in de cloud, terwijl de risico's voor ons intellectueel eigendom lager zijn. Alleen Microsoft kan een dergelijke uitgebreide aanbieding van octrooien doen."

Shigeki Tomoyama, president van Toyota's Connected Company

Itron

"Naarmate ons bedrijf verandert en we een vindingrijkere wereld creëren, moeten we in het belang van onze klanten steeds sneller in de cloud kunnen innoveren. Azure IP Advantage biedt unieke voordelen die voor ons en onze klanten in dat opzicht belangrijk zijn."

Greg Richards, vicepresident van Global DevOps, Itron

Mattel

"Bij Mattel vinden we veel uit en denken we veel na. We streven ernaar zo veel mogelijk tijd en energie in ontwikkeling te steken. Dankzij Azure IP Advantage kunnen we ons bezighouden met innoveren en het veranderen van onze business in plaats van octrooirechtszaken proberen te winnen."

Geoff Walker, executive vice president en chief strategic technology officer van Mattel

Om voor het kiezen van een octrooi in aanmerking te komen, (1) dient u de afgelopen drie maanden $1,000 USDmaal per maand van Azure gebruik te hebben gemaakt; (2) hebt u de afgelopen twee jaar geen octrooirechtszaak aangespannen tegen een andere Azure-klant vanwege hun Azure-workloads; en (3) kunt u bewijs overleggen van een lopende rechtszaak van na 8 februari 2017. Er worden kosten in verband met juridische transacties in rekening gebracht. Om voor een 'springing' licentie in aanmerking te komen, dient u de afgelopen drie maanden $1,000 USDmaal per maand van Azure gebruik te hebben gemaakt.

Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Stuur een e-mail naar IPAdvant@microsoft.com voor gedetailleerde voorwaarden van het programma.

Apache Hadoop® en gerelateerde open source projectnamen zijn handelsmerken van de Apache Software Foundation.