Navigatie overslaan

Enterprise Dev/Test

Overzicht

Klanten met een Enterprise Overeenkomst beschikken nu over een geweldige manier om hun werkbelastingen voor ontwikkelen en testen uit te voeren op Azure en te profiteren van talrijke voordelen:

 • Ideaal voor teams, meerdere abonnementen zijn toegestaan
 • Toegang tot Dev/Test-installatiekopieën in de galerie, waaronder Windows 8.1 en Windows 10
 • Speciale, lagere Dev/Test-tarieven voor Windows Virtual Machines, Cloud Services, SQL Database, SQL Managed Instance, HDInsight, App Service (Basic, Standard, Premium v2, Premium v3) en Logic Apps
 • Aanvullende besparingen met Reserveringen voor een toezegging van één of drie jaar op VM's, Azure SQL Database en Azure SQL Managed Instance
 • Dezelfde uitstekende tarieven van de Enterprise Overeenkomst voor andere Azure-services
 • Gecentraliseerd beheer via de Azure Enterprise Portal
 • Geen aparte betaling, u kunt de bestaande fondsen van uw Enterprise Overeenkomst gebruiken

Alleen actieve Visual Studio-abonnees met standaardabonnementen kunnen de uitgevoerde Azure-resources in een Enterprise Dev/Test-abonnement gebruiken, maar eindgebruikers kunnen wel toegang krijgen tot de toepassing om feedback te geven of acceptatietesten uit te voeren. Gebruik van bronnen binnen dit abonnement is beperkt tot het ontwikkelen en testen van toepassingen en er wordt geen garantie voor actieve tijdsduur gegeven.

Daarnaast kunnen de meeste actieve Visual Studio-abonnees (alleen Standard-abonnementen; maandabonnementen voor de cloud uitgesloten) één afzonderlijk individueel Azure-abonnement met maandelijks tegoed instellen. Dergelijke abonnementen zijn ideaal voor lichte workloads voor ontwikkelen en testen, het experimenteren met Azure-services, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van prototypen en conceptontwerpen. Deze maandelijkse Azure-tegoeden voor Visual Studio-abonnees hebben geen betrekking op Enterprise Dev/Test-abonnementen.

Bent u geen klant met een Enterprise Overeenkomst, maar hebt u toch een Azure-abonnement nodig voor uw ontwikkelteam? Probeer Pay-As-You-Go Dev/Test

Details

Lage tarieven voor ontwikkelen/testen

Voor alle virtuele Windows- en Windows Server-machines, Cloud Services, App Service (basic, standard, Pv2, Pv3), Logic Apps en HDInsight gelden kortingen op de normale Enterprise Agreement-tarieven. Het tarief voor ontwikkelen/testen voor deze services is gelijk aan het tarief voor een virtuele Linux-machine van dezelfde grootte en hetzelfde type. Bijvoorbeeld:

 • Een virtuele Windows Server-/Medium (A2)/Basic Instance-machine wordt gefactureerd op basis van het tarief voor de virtuele Linux-/Medium (A2)/Basic Instance-machine
 • Een Websites/Large (L)/Standard wordt gefactureerd op basis van het tarief voor de virtuele Linux/Large (A3)/Standard Instance-machine
 • Een hoofdknooppunt voor HDInsight (op een extra grote A4-instance) wordt gefactureerd op basis van het tarief voor de virtuele Linux-/Extra Large (A4)/Standard Instance-machine
 • Logic Apps Enterprise Connection wordt gefactureerd voor 50% van de gepubliceerde prijs

Toegang tot Windows 10 en de service Windows Virtual Desktop

Met deze aanbieding kunt u Windows 10-installatiekopieën op Azure uitvoeren voor Dev/Test-doeleinden. U kunt ook de service Windows Virtual Desktop in uw DevTest-abonnement gebruiken voor een overzichtelijke beheerervaring voor uw Windows-VM's en om eenvoudig uw ontwikkel- en testomgevingen te implementeren en te schalen, waarbij u profiteert van speciale kortingen.

Geen extra kosten voor het gebruik van Visual Studio-software

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de software die wordt geleverd bij uw Visual Studio-abonnement dat u uitvoert voor ontwikkelings- en testdoeleinden op virtuele machines van Azure Windows Server, zoals SQL Server. Ook kunt u installatiekopieën van vooraf geconfigureerde virtuele machines gebruiken, zoals SQL Server en BizTalk Server, zonder dat er extra kosten aan zijn verbonden. Daarnaast kunt u uw eigen virtuele machine uploaden met software uit uw Visual Studio-abonnement. Uw gebruik wordt alleen in rekening gebracht volgens het kortingstarief voor VM.

Met dit Enterprise Dev/Test-abonnement kunt u de software die onder uw Visual Studio-abonnement valt, gebruiken voor ontwikkelen en testen. Hier wordt weergegeven welke Microsoft-serversoftwareproducten ondersteund worden op Azure Virtual Machines.

Eventuele belastingen die van toepassing kunnen zijn als gevolg van het ontvangen van gratis services zijn voor rekening van de ontvanger.

Een Azure-abonnement instellen op basis van deze aanbieding

Bij klanten met een Enterprise Overeenkomst hebben een of meer mensen de rol van Enterprise-beheerder die toegang geeft tot de Azure Enterprise Portal. Enterprise-beheerders kunnen gebruikers als accounteigenaren toevoegen aan hun overeenkomst via de Azure Enterprise Portal. Deze accounteigenaren kunnen Azure-abonnementen maken die onder de Enterprise Overeenkomst vallen. De Enterprise-beheerder moet voor een accounteigenaar een selectievakje inschakelen in de kolom "Dev/Test" zodat deze gebruiker Azure-abonnementen kan maken op basis van de Enterprise Dev/Test-aanbieding. De accounteigenaar maakt abonnementen via de Azure Account Portal en moet actieve Visual Studio-abonnees vervolgens als medebeheerders toevoegen zodat zij de benodigde bronnen voor ontwikkelen en testen kunnen beheren en gebruiken.

Bekijk de video Creating Enterprise Dev/Test subscription on Azure voor meer informatie.

Serviceovereenkomsten

Enterprise Dev/Test is uitsluitend bedoeld voor het ontwikkelen en testen van uw toepassingen. Voor het verbruik binnen het abonnement geldt geen SLA met financiële garantie, behalve voor gebruik van Azure DevOps en Visual Studio App Center.

VEELGESTELDE VRAGEN

V: Heeft deze aanbieding betrekking op de maandelijkse Azure-tegoeden voor Visual Studio-abonnees?
A: Deze aanbieding heeft geen betrekking op de maandelijkse Azure-tegoeden voor Visual Studio-abonnees. Visual Studio-abonnees blijven een maandelijks tegoed voor Azure-gebruik ontvangen. Dit is volledig gescheiden van de Enterprise Dev/Test-aanbieding. Zie de details over het maandelijkse tegoed voor Visual Studio-abonnees.

V: Wanneer moeten Visual Studio-abonnees hun maandelijkse Azure-tegoed gebruiken en wanneer de Enterprise Dev/Test-aanbieding?
A: De maandelijkse Azure-tegoedaanbiedingen voor Visual Studio-abonnees zijn met name geschikt voor de volgende scenario's:

 • Vaardigheden ontwikkelen
 • Experimenteren met Azure-services
 • Lichte individuele werkbelastingen voor ontwikkelen en testen
 • Ontwikkelen van prototypen, conceptontwerpen en ander tijdelijk werk

De Enterprise Dev/Test-aanbieding is ideaal voor het volgende:

 • Alle werkbelastingen voor ontwikkelen en testen van het team
 • Gemiddelde tot intensieve individuele werkbelastingen voor ontwikkelen en testen

V: Als mijn organisatie geen Enterprise Overeenkomst heeft, is er dan een optie beschikbaar waarmee de werkbelastingen voor ontwikkelen en testen van ons team kunnen worden uitgevoerd op Azure?
A: Ja. Uw Visual Studio-abonnees kunnen zich aanmelden voor de Pay-As-You-Go Dev/Test-aanbieding.

V: Waarin verschilt de Enterprise Dev/Test-aanbieding van de Enterprise-aanbieding?
A: Beide aanbiedingen zijn beschikbaar voor klanten met een Enterprise Overeenkomst en worden gefactureerd via de Enterprise Overeenkomst.
De belangrijkste verschillen zijn:

 1. De Enterprise Dev/Test-aanbieding is beperkt tot gebruik voor ontwikkelen en testen en kan alleen door actieve Visual Studio-abonnees worden gebruikt. Deze beperkingen gelden niet voor de standaard Enterprise-aanbieding, waardoor deze aanbieding kan worden gebruikt voor werkbelastingen voor productie en voor toegang door gebruikers.
 2. De Enterprise Dev/Test-aanbieding biedt toegang tot speciale Dev/Test-installatiekopieën in de Galerie, zoals Windows 8.1 en Windows 10, die niet beschikbaar zijn in de standaard Enterprise-aanbieding. Windows-clients kunnen alleen met Dev/Test Azure-aanbiedingen worden uitgevoerd in de cloud.
 3. De Enterprise Dev/Test-aanbieding biedt nog lagere tarieven voor virtuele Windows-machines, Cloud Services, HDInsight en Web Apps (vergeleken met het tarief voor Linux VM's van dezelfde grootte en hetzelfde type). De tarieven voor de overige Azure-services zijn gelijk aan die van de standaard Enterprise-aanbieding.
 4. Voor de Enterprise Dev/Test-aanbieding gelden geen serviceovereenkomsten.

V: Kunnen Visual Studio-abonnees bij een klant met een Enterprise Overeenkomst abonnementen instellen op basis van deze aanbieding?
A: Alleen accounteigenaren die hiervoor zijn gemachtigd door een Enterprise-beheerder, kunnen abonnementen maken op basis van de Enterprise Dev/Test-aanbieding. Als de Visual Studio-abonnee een accounteigenaar is die over deze machtiging beschikt, kan de abonnee inderdaad Azure-abonnementen instellen op basis van deze aanbieding.