Enterprise Dev/Test

Overzicht

Enterprise Agreement customers now have a great way to run their development and testing workloads on Azure, with numerous advantages:

 • Ideal for teams, multiple subscriptions allowed
 • Access to exclusive Dev/Test images in the Gallery, including Windows 8.1 and Windows 10
 • Special lower Dev/Test rates on Windows Virtual Machines, Cloud Services, HDInsight, App Service and Logic Apps
 • Same great EA rates on other Azure services
 • Centralized management via the Azure Enterprise Portal
 • No separate payment—just use the funds already on your Enterprise Agreement

Only active Visual Studio subscribers with standard subscriptions or annual cloud subscriptions can use the Azure resources running within an Enterprise Dev/Test subscription, though end users can also access the application to provide feedback or perform acceptance tests. Use of resources within this subscription is restricted to developing and testing applications, and no uptime guarantee is offered.

Separately, most active Visual Studio subscribers (standard subscriptions and annual cloud subscriptions only; monthly cloud subscriptions excluded) also can set up one separate individual Azure subscription with a monthly credit, which is ideal for light development and testing workloads, experimentation with Azure services, learning, prototyping, and proofs of concept. These monthly Azure credits for Visual Studio subscribers are unrelated to Enterprise Dev/Test subscriptions.

Not an Enterprise Agreement customer but need an Azure subscription for your development team? Try Pay-As-You-Go Dev/Test

Details

Lage tarieven voor ontwikkelen/testen

Voor alle Windows en Windows Server Virtual Machines, Cloud Services, App Service, Logic Apps en HDInsight gelden kortingen op de normale EA-tarieven. Het tarief voor ontwikkelen/testen voor deze services is gelijk aan het tarief voor een virtuele Linux-machine van dezelfde grootte en hetzelfde type. Bijvoorbeeld:

 • Een virtuele Windows Server-/Medium (A2)/Basic Instance-machine wordt gefactureerd op basis van het tarief voor de virtuele Linux-/Medium (A2)/Basic Instance-machine
 • Een Websites/Large (L)/Standard wordt gefactureerd op basis van het tarief voor de virtuele Linux/Large (A3)/Standard Instance-machine
 • Een hoofdknooppunt voor HDInsight (op een extra grote A4-instance) wordt gefactureerd op basis van het tarief voor de virtuele Linux-/Extra Large (A4)/Standard Instance-machine
 • Logic Apps Enterprise Connection wordt gefactureerd voor 50% van de gepubliceerde prijs

Toegang tot Windows 10

Met deze aanbieding kunt u Windows 10-installatiekopieën op Azure uitvoeren voor Dev/Test-doeleinden.

Geen extra kosten voor het gebruik van Visual Studio-software

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de software die wordt geleverd bij uw Visual Studio-abonnement dat u uitvoert voor ontwikkelings- en testdoeleinden op virtuele machines van Azure Windows Server, zoals SQL Server. Ook kunt u installatiekopieën van vooraf geconfigureerde virtuele machines gebruiken, zoals SQL Server en BizTalk Server, zonder dat er extra kosten aan zijn verbonden. Daarnaast kunt u uw eigen virtuele machine uploaden met software uit uw Visual Studio-abonnement. Uw gebruik wordt alleen in rekening gebracht volgens het kortingstarief voor VM.

Met dit Enterprise Dev/Test-abonnement kunt u de software die onder uw Visual Studio-abonnement valt, gebruiken voor ontwikkelen en testen. Hier wordt weergegeven welke Microsoft-serversoftwareproducten ondersteund worden op Azure Virtual Machines.

Eventuele belastingen die van toepassing kunnen zijn als gevolg van het ontvangen van gratis services zijn voor rekening van de ontvanger.

Een Azure-abonnement instellen op basis van deze aanbieding

Bij klanten met een Enterprise Overeenkomst hebben een of meer mensen de rol van Enterprise-beheerder die toegang geeft tot de Azure Enterprise Portal. Enterprise-beheerders kunnen gebruikers als accounteigenaren toevoegen aan hun overeenkomst via de Azure Enterprise Portal. Deze accounteigenaren kunnen Azure-abonnementen maken die onder de Enterprise Overeenkomst vallen. De Enterprise-beheerder moet voor een accounteigenaar een selectievakje inschakelen in de kolom "Dev/Test" zodat deze gebruiker Azure-abonnementen kan maken op basis van de Enterprise Dev/Test-aanbieding. De accounteigenaar maakt abonnementen via de Azure Account Portal en moet actieve Visual Studio-abonnees vervolgens als medebeheerders toevoegen zodat zij de benodigde bronnen voor ontwikkelen en testen kunnen beheren en gebruiken.

Bekijk de video Creating Enterprise Dev/Test subscription on Azure voor meer informatie.

Serviceovereenkomsten

Enterprise Dev/Test is uitsluitend bedoeld voor het ontwikkelen en testen van uw toepassingen. Voor het verbruik binnen het abonnement geldt geen SLA met financiële garantie, behalve voor gebruik van Visual Studio-teamservices en HockeyApp.

Veelgestelde vragen

Vraag: heeft deze aanbieding betrekking op de maandelijkse Azure-tegoeden voor Visual Studio-abonnees?
Antwoord: deze aanbieding heeft geen betrekking op de maandelijkse Azure-tegoeden voor Visual Studio-abonnees. Visual Studio-abonnees blijven een maandelijks tegoed voor Azure-gebruik ontvangen. Dit is volledig gescheiden van de Enterprise Dev/Test-aanbieding. Zie de details over het maandelijkse tegoed voor Visual Studio-abonnees.

Vraag: wanneer moeten Visual Studio-abonnees hun maandelijkse Azure-tegoed gebruiken en wanneer de Enterprise Dev/Test-aanbieding?
Antwoord: de maandelijkse Azure-tegoedaanbiedingen voor Visual Studio-abonnees zijn met name geschikt voor de volgende scenario's:

 • Vaardigheden ontwikkelen
 • Experimenteren met Azure-services
 • Lichte individuele werkbelastingen voor ontwikkelen en testen
 • Ontwikkelen van prototypen, conceptontwerpen en ander tijdelijk werk
De Enterprise Dev/Test-aanbieding is ideaal voor het volgende:
 • Alle werkbelastingen voor ontwikkelen en testen van het team
 • Gemiddelde tot intensieve individuele werkbelastingen voor ontwikkelen en testen

Vraag: als mijn organisatie geen Enterprise Overeenkomst heeft, is er dan een optie beschikbaar waarmee de werkbelastingen voor ontwikkelen en testen van ons team kunnen worden uitgevoerd op Azure?
Antwoord: Ja. Uw Visual Studio-abonnees kunnen zich aanmelden voor de Pay-As-You-Go Dev/Test-aanbieding.

Vraag: Waarin verschilt de Enterprise Dev/Test-aanbieding van de Enterprise-aanbieding?
Antwoord: Beide aanbiedingen zijn beschikbaar voor klanten met een Enterprise Overeenkomst en worden gefactureerd via de Enterprise Overeenkomst.
De belangrijkste verschillen zijn:

 1. De Enterprise Dev/Test-aanbieding is beperkt tot gebruik voor ontwikkelen en testen en kan alleen door actieve Visual Studio-abonnees worden gebruikt. Deze beperkingen gelden niet voor de standaard Enterprise-aanbieding, waardoor deze aanbieding kan worden gebruikt voor werkbelastingen voor productie en voor toegang door gebruikers.
 2. De Enterprise Dev/Test-aanbieding biedt toegang tot speciale Dev/Test-installatiekopieën in de Galerie, zoals Windows 8.1 en Windows 10, die niet beschikbaar zijn in de standaard Enterprise-aanbieding. Windows-clients kunnen alleen met Dev/Test Azure-aanbiedingen worden uitgevoerd in de cloud.
 3. De Enterprise Dev/Test-aanbieding biedt nog lagere tarieven voor virtuele Windows-machines, Cloud Services, HDInsight en Web Apps (vergeleken met het tarief voor Linux VM's van dezelfde grootte en hetzelfde type). De tarieven voor de overige Azure-services zijn gelijk aan die van de standaard Enterprise-aanbieding.
 4. Voor de Enterprise Dev/Test-aanbieding gelden geen serviceovereenkomsten.

Vraag: kunnen Visual Studio-abonnees bij een klant met een Enterprise Overeenkomst abonnementen instellen op basis van deze aanbieding?
Antwoord: alleen accounteigenaren die hiervoor zijn gemachtigd door een Enterprise-beheerder, kunnen abonnementen maken op basis van de Enterprise Dev/Test-aanbieding. Als de Visual Studio-abonnee een accounteigenaar is die over deze machtiging beschikt, kan de abonnee inderdaad Azure-abonnementen instellen op basis van deze aanbieding.