Azure-migratiecentrum

Het cloudmigratieproces starten

Gebruik een bewezen cloudmigratieplan om uw gegevens en infrastructuur naar Azure te verplaatsen. Vind daarnaast de juiste migratiehulpprogramma's en begeleiding om uw nieuwe omgeving optimaal te benutten.

Evalueren
 • Belanghebbenden betrekken
 • Uw TCO berekenen
 • Apps ontdekken en evalueren
Migreren
 • Een migratiestrategie selecteren
 • De migratiestrategie toepassen
 • Aanbevolen hulpprogramma's zoeken
Optimaliseren
 • Uw kosten analyseren
 • Besparen met aanbiedingen
 • Herinvesteren om nog meer te doen
Beveiligen en beheren
 • Beveiliging
 • Databeveiliging
 • Controleren

Cloudevaluatie

1

Een cloudmigratieplan maken

Door uw prioriteiten en doelstellingen voor de cloudmigratie te bepalen voordat u met de planning begint, zorgt u voor een succesvollere migratie. Geautomatiseerde hulpprogramma's voor migratie naar de cloud bieden ook inzichten in uw omgeving en afhankelijkheden zodat projectplannen voor uw migratie naar de cloud kunnen worden opgesteld.

Evalueer nu uw omgeving om een sjabloon voor toekomstig gebruik samen te stellen die wordt afgestemd op afzonderlijke apps, locaties of groepen in uw organisatie. Begin met toepassingen die naar verwachting weinig afhankelijkheden hebben zodat uw migratie snel van start kan gaan.

2

Belanghebbenden betrekken

De migratie naar de cloud is voor de meeste bedrijven een digitale transformatie waarvoor brede veranderingen binnen en ondersteuning vanuit de organisatie zijn vereist. Leg contact met alle belangrijke personen binnen de organisatie, zowel personen van de IT-afdeling als betrokken bedrijfseigenaren. Als iedereen betrokken is en achter de migratie staat, zal het cloudmigratieproces soepeler en sneller verlopen en zullen de doelen van iedereen worden gerealiseerd.

3

Uw TCO berekenen

U kunt de potentiële kostenbesparing van een migratie naar Azure evalueren door de totale eigendomskosten voor Azure te berekenen en deze te vergelijken met een vergelijkbare on-premises implementatie. Gebruik de Azure TCO-calculator om in slechts enkele minuten een aangepaste cloudevaluatie te maken op basis waarvan u een persoonlijk bedrijfsscenario kunt maken ter ondersteuning van een Azure-migratie.

Uw TCO voor Azure berekenen

4

Apps ontdekken en evalueren

Als u een migratie wilt starten, moet u een inventaris samenstellen van de fysieke en virtuele servers in uw omgeving. Alhoewel uw huidige beheerprogramma's mogelijk een goede weergave vormen van de honderden of misschien wel duizenden toepassingen die door uw organisatie worden uitgevoerd, hebt u een inventarismechanisme nodig waarin gegevens in opeenvolgende stappen kunnen worden ingevoerd.

Met de evaluatiehulpprogramma's van Azure voor cloudmigratie, beschikt u over een volledige inventarisatie van servers met metagegevens voor elk van de servers, inclusief profielinformatie en prestatiestatistieken, zodat u uw cloudmigratieplan kunt opstellen.

Breng met deze informatie de servers in kaart voor een weergave van uw on-premises toepassingen. Hiermee identificeert u afhankelijkheden of communicatie tussen servers, zodat u alle benodigde toepassingsonderdelen kunt opnemen in uw cloudmigratieplan. Zo kunt u risico's verminderen en bent u verzekerd van een probleemloze migratie. Groepeer vervolgens uw servers op logische wijze zodat deze uw toepassingen weergeven en selecteer voor elke toepassing de beste cloudmigratiestrategie, op basis van de vereisten en doelstellingen voor de migratie.

Breng uw toepassingsgroepen in kaart en evalueer hoe u elke on-premises toepassing het beste kunt verplaatsen. Gebruik wederom de evaluatiehulpprogramma's voor cloudmigraties om resourceaanbevelingen en migratiestrategieën voor uw toepassingsservers te ontvangen.

De juiste hulpprogramma's en juiste partner voor uw cloudmigratieplan kiezen

Evalueer uw on-premises omgeving met een gratis hulpprogramma van Azure of ontvang hulp bij de migratie van onze partners. U kunt het beste Azure Migrate: Server Assessment gebruiken voor een VMware-omgeving. Als u geavanceerdere evaluatiemogelijkheden nodig hebt, kunt u hulpprogramma's van partners gebruiken.

Functies

Azure Migrate: Server Assessment

 • Corent
 • Movere
 • Turbonomic
 • Cloudamize
Hulpprogramma zonder kosten Beschikbaar Niet beschikbaar
Evaluatie van VMware- en Hyper-V-omgevingen Beschikbaar Niet beschikbaar
Evaluatie van VMware-, Hyper-V- en fysieke omgevingen Niet beschikbaar Beschikbaar
Visualisatie van afhankelijkheid zonder agent Niet beschikbaar Beschikbaar
Geavanceerde modellen voor cloudkosten Niet beschikbaar Beschikbaar
Niet beschikbaar

Meer evaluatiehulpprogramma's voor cloudmigratie

Versnel de evaluatiefase met geautomatiseerde hulpprogramma's en intelligentie die door verschillende hulpprogramma's wordt geleverd.

Data Migration Assistant

Zoek compatibiliteitsproblemen in uw migratie van SQL Server naar Azure.

Handleiding voor databasemigratie in Azure

Maak een plan voor uw databasemigratie.

Azure App Service-migratie-evaluatie

Beoordeel de gereedheid van uw toepassing voor migratie naar App Service.

Lees meer over het gebruik van Microsoft-hulpprogramma's om uw omgeving te evalueren en uw Azure-migratie te starten

Ontvang gepersonaliseerde hulp van Azure-engineers om uw migratie, zonder extra kosten te versnellen. Als u voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen, biedt FastTrack u ondersteuning gedurende de migratie als onderdeel van de oplossing voor het migreren van datacenters.

Meer informatie

Cloudmigratiestrategieën: migreren en moderniseren

Meer informatie over uw cloudmigratieplan en hoe u dit kunt sturen door gebruik te maken van vier op grote schaal toegepaste strategieën: opnieuw hosten of 'lift-and-shift', herstructureren, opnieuw modelleren en herbouwen. Kies de juiste combinatie voor uw toepassingen, bijvoorbeeld door minder strategische apps opnieuw te hosten zonder codewijzigingen en andere, meer bedrijfskritieke apps, opnieuw te modelleren.

Gartner

"Create a multifaceted application strategy to determine when rehosting, refactoring, rebuilding or replacing applications delivers value, and how new applications can be built using cloud-optimized and cloud-native design principles."

Gartner, “Devise an Effective Cloud Computing Strategy by Answering Five Key Questions”, David W. Cearley, november 2015, vernieuwd op 23 juni 2017

Selecteer de cloudmigratiestrategie die het beste bij u past

Migreren en moderniseren

Cloudeigen

Rehost

Met deze optie zonder code, ook wel 'lift-and-shift' genoemd, kunt u uw bestaande toepassingen snel naar Azure migreren. Elke toepassing wordt ongewijzigd gemigreerd, zodat u gebruik kunt maken van de voordelen van de cloud zonder de risico's of kosten van codewijzigingen.

Gebruiken voor:

 • Snel toepassingen van uw datacenter naar de cloud verplaatsen.
 • Apps die zijn ontworpen om gebruik te maken van de schaalbaarheid van Azure IaaS (infrastructuur als een dienst).
 • Bedrijven die de app nodig hebben, maar de app-mogelijkheden niet meteen hoeven te wijzigen.
 • Toepassings- of databasevereisten waaraan alleen kan worden voldaan met een virtuele machine van Azure IaaS.
 • De toepassing verplaatsen zonder codewijzigingen.

Voorbeeldpad voor opnieuw hosten

Stappen voor cloudmigratie

Opnieuw hosten naar IaaS

Databases opnieuw hosten

Optimaliseren

Stap 1 van 4

VM’s of fysieke servers repliceren naar Azure

Gebruik Azure Site Recovery om servers in een paar stappen eenvoudig te repliceren, waaronder Virtuele VMware-machines of fysieke servers waarop Windows of Linux wordt uitgevoerd. Repliceer virtuele machines naar Premium- of Standard-opslagaccounts om te voldoen aan de prestatievereisten van uw toepassing en SLA-vereisten.

Stap 2 van 4

Azure Hybrid Benefit en Managed Disks configureren

Bespaar kosten bij het migreren van uw Windows Server virtuele machines naar Azure met Azure Hybrid Benefit. Pas vóór het migreren de aanbevolen configuraties van uw evaluatie toe, zoals opslagtype, beschikbaarheidssets, VM-grootte en netwerk.

Stap 3 van 4

Toepassingen testen en naar Azure migreren

Gebruik de prestaties van uw toepassing in Azure als uitgangspunt met behulp van een niet-storende failovertest met Site Recovery. Migreer de toepassing vervolgens met vertrouwen naar Azure.

Stap 4 van 4

Grote hoeveelheden gegevens overdragen

Gebruik de Azure Data Box-service wanneer u grote hoeveelheden gegevens naar Azure wilt overbrengen, maar u slechts een beperkt budget en beschikbaar netwerk hebt en u over weinig tijd beschikt. Data Box wordt ondersteund door veel partners met uitgebreide ervaring in het assisteren van klanten bij het beheren van gegevensresources.

Stap 1 van 3

Uw database migreren

Migreer uw SQL Server, open source-databases en andere relationele databases eenvoudig naar een volledig beheerde Azure-database-oplossing met Azure Database Migration Service. Migreer uw niet-relationele databases naar Azure Cosmos DB met het hulpprogramma voor gegevensmigratie.
Azure Database Migration Service en Hulpprogramma voor gegevensmigratie

Stap 2 van 3

Uw databasemigratie schalen

Gebruik Database Migration Service om databases parallel te migreren.

Stap 3 van 3

De migratie voltooien

Wanneer de gemigreerde database gereed is, maakt u opnieuw verbinding met uw app door uw verbindingsreeksen bij te werken.

Stap 1 van 4

Voor naleving zorgen

Help ervoor te zorgen dat bedrijfs- of wettelijke vereisten worden nageleefd door middel van beveiligingsbeleidsregels waarmee de gewenste configuratie van uw workloads wordt gedefinieerd. Azure Machine Learning identificeert ontbrekende gegevensversleuteling en ontbrekende firewallregels.

Stap 2 van 4

Een back-up maken van uw virtuele machines

Maak een back-up van uw gemigreerde virtuele Windows- en Linux-machines via Azure Portal. Als al uw back-upgegevens zich op een centraal dashboard bevinden, kunt u snel bepalen wat er moet worden hersteld als er onverwacht gegevens verloren gaan.

Stap 3 van 4

Naleving beheren

Zorg voor adequaat beheer door beleidsregels te definiëren en de naleving van uw standaarden te controleren. Implementeer toegang met zo min mogelijk bevoegdheden met Role Based Access Control (RBAC) en just-in-time-beheertoegang.

Stap 4 van 4

Virtueel machinegebruik volgen

Gebruik Azure Cost Management om het CPU-gebruik op uw virtuele machines te controleren om inefficiënt gebruik te detecteren en het gebruik te optimaliseren.

Hulpprogramma's voor cloudmigratie

Versnel de migratiefase met automatisering en intelligence die door verschillende hulpprogramma's worden geleverd.

Het juiste hulpprogramma voor servermigratie kiezen

Gebruik Microsoft-hulpprogramma's of hulpprogramma's uit het partnerecosysteem die het beste bij uw behoeften passen. Gebruik Azure Migrate: Server Migration als u algemene OS-versies moet migreren. Gebruik hulpprogramma's van partners wanneer u geavanceerdere migratiemogelijkheden nodig hebt.

Functies

Azure Migrate: Server Migration

Zerto
Hulpprogramma zonder kosten Beschikbaar Niet beschikbaar
Migratie van Window- en Linux-workloads (ondersteuning voor populaire versies/distributies) Beschikbaar Beschikbaar
Uitgebreidere besturingssysteemondersteuning (ondersteuning voor minder populaire versies/distributies) Niet beschikbaar Beschikbaar
Migratieoplossing zonder agent Beschikbaar Beschikbaar
Niet beschikbaar

Azure Migrate: Server Migration

Migratiepartners

Hulpprogramma's voor dataworkloads

Azure Database Migration Service

On-premises databases migreren naar Azure

Ontdek hoe u een toepassing opnieuw kunt hosten met Microsoft-hulpprogramma's voor de migratie van servers en databases.

Herstructureren

Deze cloudstrategie, die vaak 'opnieuw verpakken' wordt genoemd, is een benadering van cloudmigratie waarbij het toepassingsontwerp enigszins moet worden gewijzigd, maar de toepassingscode vrijwel ongewijzigd blijft. De toepassing profiteert van IaaS- (Infrastructuur als een service) en PaaS-producten (Platform als een Service) zoals Azure App Service, Azure SQL Database Managed Instance en containers.

Redenen om dit te gebruiken:

 • Wanneer u een bestaande codebasis en ontwikkelvaardigheden hebt en de overdraagbaarheid van code een zorg is.
 • U wilt uw apps het liefst op een snelle manier moderniseren.
 • U wilt continue innovatie stimuleren door te profiteren van DevOps en containers.

Voorbeeldpad voor herstructurering

Stappen voor cloudmigratie

Optimaliseren voor de cloud

Database naar Azure

Bewerkingen optimaliseren

Stap 1 van 2

Stap over naar de cloud met App Service

Gebruik bestaande toepassingen om te profiteren van de mogelijkheden van Azure PaaS zonder de onderliggende toepassingsinfrastructuur, middleware en andere resources te hoeven beheren. Migreer uw web-, mobiele en API-apps naar App Service.

Stap 2 van 2

Bestaande apps opnieuw inpakken

Gebruik bestaande toepassingen die opnieuw zijn verpakt om PaaS-mogelijkheden van Azure te benutten. Push uw toepassing naar Azure Container Registry, waar u de ontwikkeling van containers kunt vereenvoudigen door containerinstallatiekopieën voor Azure-implementaties op te slaan en te beheren in een centraal register.

Stap 1 van 2

Uw database migreren

Gebruik Azure Database Migration Service om uw SQL Server-database, open source-database en andere relationele databases eenvoudig te migreren naar volledig beheerde oplossingen, zoals Azure Database for PostgreSQL en Azure Database for MySQL. Migreer uw niet-relationele databases met behulp van het hulpprogramma voor gegevensmigratie van Azure Cosmos DB.

Stap 2 van 2

Databases op schaal migreren

Migreer uw databases parallel met behulp van de Azure Database Migration Service. Wanneer een gemigreerde database gereed is voor gebruik, maakt u hiermee opnieuw verbinding om ervoor te zorgen dat de app weer actief en werkend is.

Stap 1 van 3

Migreren naar Azure DevOps Services

Verplaats uw gegevens van Team Foundation Server naar Azure DevOps.

Stap 2 van 3

Naleving beheren

Zorg ervoor dat aan bedrijfs- of branchevoorschriften wordt voldaan met beveiligingsbeleid waarmee de gewenste configuratie van uw workloads wordt gedefinieerd. Azure Security Center maakt gebruik van machine learning om vast te stellen of er gegevensversleuteling en firewallregels ontbreken.

Stap 3 van 3

Kosten controleren en visualiseren

Krijg inzicht in resourceverbruik en kosten met behulp van één geïntegreerde weergave. Uw operationele medewerkers en zakelijke gebruikers kunnen aangepaste dashboards ontwikkelen om gegevens op basis van hun behoeften te bekijken.

Aanbevolen technologiediensten

Onze technologiepartners bieden een reeks migratieoplossingen die u kunt gebruiken wanneer Azure-migratieservices uw specifieke scenario niet ondersteunen.

Rearchitect

Wijzig de codebasis van uw toepassing of breid deze uit om de toepassing te schalen en te optimaliseren voor de cloud. Moderniseer uw app in een tolerante, zeer schaalbare, onafhankelijk implementeerbare architectuur en gebruik Azure om het proces te versnellen, toepassingen met vertrouwen te schalen en uw apps eenvoudig te beheren.

Gebruik deze wanneer u het volgende wilt doen:

 • Maak gebruik van bestaande toepassingsinvesteringen.
 • Voldoe op een kosteneffectieve wijze aan de schaalbaarheidsvereisten.
 • Introduceer nieuwe Azure-mogelijkheden voor bestaande toepassingen.
 • Pas innovatieve DevOps-methoden toe om de flexibiliteit te vergroten.

Voorbeeldpad van opnieuw ontwerpen

Stappen voor cloudmigratie

Uw app ontwikkelen

Database naar Azure

Uitbrengen en optimaliseren

Stap 1 van 3

Uw code opnieuw modelleren

Splits een monolithische toepassing op in losjes gekoppelde modules die samenwerken om te profiteren van het Azure-platform.

Stap 2 van 3

Services onafhankelijk van elkaar ontwikkelen

Elke microservice is zelfstandig en onafhankelijk, en kan afzonderlijk worden gemaakt, getest en geïmplementeerd.

Stap 3 van 3

Ontwikkel met hulpprogramma's, platforms en talen die u graag gebruikt

Ontwikkel met uw favoriete hulpprogramma's en platforms, en gebruik daarbij de programmeertaal waarmee u het liefst werkt, zoals Node.js, .NET en Java.

Stap 1 van 2

Databases op schaal migreren

Gebruik Azure Database Migration Service om databases parallel te migreren.

Stap 2 van 2

De migratie voltooien

De gemigreerde database is direct klaar voor gebruik. Maak gewoon opnieuw verbinding om uw app te activeren.

Stap 1 van 2

Implementeren in Azure Kubernetes Service (AKS)

Met AKS kunt u eenvoudig een cluster virtuele machines maken, configureren en beheren die vooraf zijn geconfigureerd voor het uitvoeren van toepassingen die zijn opgenomen in containers.

Stap 2 van 2

Uw toepassingen pushen naar Azure Container Registry

Sla installatiekopieën voor alle typen containerimplementaties op en beheer deze.

Aanbevolen technologiediensten

Onze technologiepartners bieden een reeks migratieoplossingen die u kunt gebruiken wanneer Azure-migratieservices uw specifieke scenario niet ondersteunen.

Rebuild

Gebruik cloudtechnologieën om een toepassing volledig opnieuw te ontwikkelen. Azure PaaS (Platform as a Service) biedt een complete omgeving voor ontwikkeling en implementatie in de cloud, zonder de kosten en complexiteit van softwarelicenties, de behoefte aan een onderliggende toepassingsinfrastructuur of middleware en andere resources. Met deze cloudmigratiestrategie beheert u de toepassingen en services die u ontwikkelt en Azure beheert de rest.

Gebruiken voor:

 • Snelle ontwikkeling wanneer de bestaande toepassing u afremt door een tekortschietende functionaliteit en levensduur.
 • Nieuwe toepassingen bouwen met cloudtechnologieën.
 • Bouwen van innovatieve apps die gebruikmaken van de ontwikkelingen op het gebied van AI (kunstmatige intelligentie), blockchain en het IoT (Internet of Things).
 • Versnellen van bedrijfsinnovaties.
 • Toepassen van innovatieve DevOps-praktijken.

Voorbeeld van opnieuw bouwen

Stappen voor cloudmigratie

Database opnieuw maken

Systeemeigen cloud-apps opnieuw ontwikkelen

Uitbrengen en optimaliseren

Stap 1 van 2

Een database maken om uw gegevens op te slaan

Azure Cosmos DB is een wereldwijd gedistribueerde service voor meerdere databases, die kant-en-klare distributie biedt in alle Azure-regio's, door op transparante wijze te schalen en uw gegevens naar de locatie van uw gebruikers te repliceren.

Stap 2 van 2

Database voor meerdere gegevensmodellen en meerdere API's

Sleutelwaarde-, grafiek-, kolomgroep- en documentgegevens in één service gebruiken met Azure Cosmos DB

Stap 1 van 3

PaaS-services gebruiken

Met Azure PaaS kunt u toepassingen maken met ingebouwde softwareonderdelen die voorzien in schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid en multitenancymogelijkheden.

Als er voor uw toepassing bijvoorbeeld een integratieoplossing nodig is, kunt u Azure Logic Apps gebruiken.

Stap 2 van 3

Ontwikkelen zonder servers

Ontwikkel apps sneller met een serverloze architectuur in de programmeertaal van uw keuze.

Stap 3 van 3

Opnieuw ontwikkelen met kunstmatige intelligentie

Gebruik veelzijdige services op basis van kunstmatige intelligentie, zoals Text Analytics-API van Azure Cognitive Services om gebruikers te voorzien van intelligente toepassingen die zelflerend zijn en zich aanpassen.

Stap 1 van 2

Uw app publiceren naar App Service

Gebruik Visual Studio Team Services om een volledige CI/CD-pipeline te maken voor uw toepassing, ongeacht de taal die u gebruikt, en implementeer deze in verschillende doelen, zoals virtuele machines, Azure Service Fabric en Docker-containerorchestrators als Kubernetes.

Cloudoptimalisatie

Voer een veilige en goed beheerde cloudomgeving uit door beveiligings- en beheerservices van Azure te gebruiken om uw cloudtoepassingen te beheren en te bewaken. Als u tijdens de migratie start met het gebruik van deze services, kunt u veel van de services daarna blijven gebruiken voor een consistente ervaring binnen uw hybride cloud.

Cloudkosten beheren

Beheer uw clouduitgaven met transparantie en precisie met behulp van Azure Cost Management. Gebruik deze oplossing om de cloudkosten toe te wijzen, te beperken en te bewaken om toe te werken naar uw volgende investering.

Besparen met Azure-aanbiedingen

Profiteer van aanbiedingen van Azure, zoals Azure Hybrid Benefit en Azure Reserved Virtual Machine Instances en ga door met het aanpassen van de grootte van uw gemigreerde virtuele machines aan uw workloads om meer waar voor uw geld te krijgen.

Herinvesteren om nog meer te doen

Gebruik het geld dat u hebt bespaard om meer cloudmogelijkheden toe te voegen. Migreer aanvullende workloads, moderniseer bestaande workloads, beveilig uw workloads en verbeter cloudbeheer in Azure.

Kostenbeheer en facturering

Optimaliseer wat u uitgeeft aan de cloud en maximaliseer daarbij het potentieel van de cloud

Azure Monitor

Volledige waarneembaarheid van uw toepassingen, infrastructuur en netwerk

Log Analytics

Machinegegevens verzamelen, zoeken en visualiseren van on-premises locaties en de cloud

Uw cloudomgeving beveiligen en beheren

Gebruik de Azure-services om uw virtuele machines, toepassingen en gegevens te beveiligen en te beheren.

Toonaangevende beveiliging gebruiken

Vertrouw op het Azure Security Center voor geïntegreerd cloudbeveiligingsbeheer en geavanceerde bedreigingsbeveiliging binnen uw hybride cloudworkloads. Krijg volledig inzicht in en controle over de beveiliging van cloudtoepassingen in Azure, detecteer bedreigingen snel en reageer erop, en beperk uw blootstelling door adaptieve bescherming tegen bedreigingen mogelijk te maken.

Meer informatie

Uw gegevens in de cloud beveiligen

Voorkom dure onderbrekingen van uw activiteiten, zorg ervoor dat u aan nalevingsvereisten voldoet en help uw cloudtoepassingsgegevens beveiligen tegen ransomware en menselijke fouten door back-ups te maken van uw apps in Azure. Azure Backup biedt u een kostenefficiënte, ingebouwde oplossing die eenvoudig te implementeren is. Installeer het met een paar eenvoudige stappen, en betaal vervolgens alleen voor wat u gebruikt en herstel gegevens zonder extra kosten.

Meer informatie

De status van uw cloud bewaken

Houd de status en prestaties van uw cloud-apps, infrastructuur en gegevens bij met Azure Monitor, Log Analytics en Application Insights. Verzamel eenvoudig gegevens uit bronnen en verkrijg nuttige inzichten. Meet bijvoorbeeld CPU-, schijf- en geheugengebruik voor uw VM's en bekijk toepassingen en netwerkafhankelijkheden in meerdere VM's. Integreer deze cloudcontrolehulpmiddelen met uw bestaande servicebeheeroplossingen.

Meer informatie

Beveiligingscentrum

Integreer beveiligingsbeheer en geavanceerde bedreigingsbeveiliging voor verschillende hybride cloudworkloads

Azure Monitor

Volledige waarneembaarheid van uw toepassingen, infrastructuur en netwerk

Azure Backup

Vereenvoudig gegevensbeveiliging en bescherm tegen ransomware

Hulp nodig bij de evaluatie van uw cloudmigratieplan?