Naar hoofdinhoud gaan

Azure Resource Manager

Vereenvoudig hoe u uw app-resources beheert

  • Resources samen implementeren en eenvoudig implementatietaken herhalen
  • Resources categoriseren om facturering en beheer te verduidelijken
  • Toegangsbeheer op bedrijfsniveau inschakelen

App-resources implementeren

Met Azure Resource Manager kunt u uw app herhaaldelijk implementeren en kunt u erop vertrouwen dat uw resources worden geïmplementeerd met een consistente status. U definieert de infrastructuur en de afhankelijkheden voor uw app in één declaratieve sjabloon. Deze sjabloon is flexibel genoeg om te kunnen gebruiken voor al uw omgevingen zoals test, fasering of productie. Als u een oplossing maakt vanuit de Azure Marketplace, bevat de oplossing automatisch een sjabloon die u kunt gebruiken voor uw app.

Resources organiseren

Met Azure Resource Manager kunt u eenvoudig resources in uw app beheren en visualiseren. U hoeft niet langer delen van uw app apart te implementeren en ze vervolgens handmatig samen te voegen. U plaatst resources met een algemene levensduur in een resourcegroep die met één actie kan worden geïmplementeerd of verwijderd. U kunt zien welke resources zijn gekoppeld door een afhankelijkheid. U kunt tags toepassen op resources om ze te categoriseren voor beheertaken, zoals facturering.

Toegang tot resources beheren

Met Azure Resource Manager kunt u beheren wie er binnen uw organisatie acties kan uitvoeren op de resources. U beheert machtigingen door rollen te definiëren en gebruikers of groepen toe te voegen aan de rollen. Voor kritieke resources kunt u een expliciete vergrendeling toepassen die voorkomt dat gebruikers de resource kunnen verwijderen of aanpassen. Azure Resource Manager houdt alle gebruikersacties bij zodat u deze acties kunt controleren. Voor elke actie bevat het controlelogboek informatie over de gebruiker, tijd, evenementen en de status.

Maak een app met Resource Manager met uw gratis account