Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure

Azure-beheergroepen

Pas op efficiënte wijze governancebeheer toe en beheer groepen Azure-abonnementen.

Je abonnementen groeperen

Vereenvoudig het beheer van je Azure-abonnementen door deze te groeperen en acties in bulk uit te voeren.

Een afspiegeling maken van de structuur van je organisatie

Maak een hiërarchie van Azure-beheergroepen die is afgestemd op je organisatie om je abonnementen en resources op efficiënte wijze te beheren.

Beleid of toegangsbeheer toepassen op een service

Maak gebruik van onze volledige platformintegratie om governancevoorwaarden, zoals beleid, toegangsbeheer of volledige blauwdrukken toe te passen op Azure-services.

Gerelateerde producten en services

Azure Policy

Kostenbeheer en facturering

Azure Resource Graph

Azure Blueprints

Aan de slag met Azure-beheergroepen