Navigatie overslaan

Gratis 10 ASP.NET-websites hosten met Azure

Veilig, betrouwbaar en in een paar seconden bedrijfsklaar. Begin gratis en pas de schaal aan op basis van de toename van uw verkeer.

Probeer het nu

Of actieveer uw MSDN-voordelen

Wat kunt u doen

ASP.NET-websites

Ontwikkel websites, apps en services met HTML, CSS en JavaScript. Ook kunt u adaptieve mobiele websites maken, reaYou can also create adaptive mobile sites, realtimetechnologieën zoals Web sockets gebruiken en meer doen.

SQL-database

Host eenvoudig gegevens met een beheerde SQL Database-oplossing. Maak verbinding via Entity Framework, ADO.NET, LINQ to SQL of NHibernate.

Visual Studio

Klik met de rechtermuisknop om vanuit Visual Studio uw site en databases te implementeren en beheren. Samenwerkingsfunctie voor teams geleverd via TFS of bronopslagplaatsen.

Virtual Machines

Profiteer van eenvoudige implementatie en uitvoering van virtuele Windows Server- en Linux-machines. VM's kunt u starten en stoppen vanuit Visual Studio en u betaalt alleen wanneer uw VM wordt uitgevoerd.

Kies voor Business Class

Implementeer in luttele seconden een nieuwe of bestaande website. Als uw website eenmaal wordt uitgevoerd, kunt u het implementatieproces automatiseren door doorlopende levering vanuit TFS of opslagplaatsen voor broncode, zoals GitHub of BitBucket, in te stellen. Gebruik krachtige mogelijkheden zoals SSL, automatische schaalaanpassing, waarschuwingen en sitebewaking om uw website eenvoudig te configureren, beheren en bewaken. Breid de functionaliteit van uw website na verloop van tijd uit met aanvullende beheerde services van Azure, zoals Storage en SQL Database.