Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure

Bewezen richtlijnen om uw overstaptraject naar de cloud te versnellen

Wat is het Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure?

Het Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure biedt bewezen richtlijnen, speciaal ontworpen om u te helpen de bedrijfs- en technologiestrategieën te ontwikkelen en te implementeren die uw organisatie nodig heeft om succesvol in de cloud te werken. Dit plan biedt de best practices, documentatie en hulpprogramma's die cloudarchitecten, IT-professionals en zakelijke besluitvormers nodig hebben om hun doelstellingen voor korte en lange termijn te realiseren.

Wanneer organisaties het Microsoft Cloud Adoption Framework voor de best practices van Azure gebruiken, kunnen ze hun bedrijfsstrategieën en technische strategieën beter op elkaar afstemmen voor succesvolle migratie.

Het framework verkennen

Uw zakelijke doelstellingen realiseren

Identificeer kansen voor uw organisatie in de cloud en realiseer uw doelstellingen met behulp van cloudtechnologieën.

Uw organisatie voorbereiden op de cloud

Identificeer productieve en duurzame manieren waarmee uw organisatie veranderingen in de technologie voor verbetering van bedrijfsresultaten, leert begrijpen en omarmen.

Migreren naar de cloud en optimaliseren

Verplaats uw digitale assets naar de cloud en optimaliseer deze (en uw operationele processen) voor uitstekende resultaten met behulp van innovatieve, op de cloud gebaseerde technologieën.

Het overstaptraject naar de cloud

Er bestaat niet één ultiem traject om naar de cloud over te stappen dat voor elke organisatie perfect werkt, maar de belangrijkste implementatiefasen zijn voor alle organisaties en sectoren vergelijkbaar: definieer uw strategie, stel een plan op, bereid uw organisatie voor en stap over naar de cloud.

definieer uw strategie, stel een plan op, bereid uw organisatie voor en stap over naar de cloud.

Motiveringen begrijpen

Er zijn vele redenen en motiveringen om naar de cloud over te stappen. Het is belangrijk dat u die begrijpt, zodat u een effectieve overstapstrategie kunt ontwikkelen.

Gewenste bedrijfsresultaten identificeren

Stel duidelijke bedrijfsresultaten op die zijn afgestemd op uw motiveringen. Gebruik deze sjabloon om belanghebbenden en besluitvormers op één lijn te krijgen over de resultaten die een hogere prioriteit moeten krijgen.

Uw zakelijke redenen definiëren

Definieer uw business case en maak een financieel model om de zakelijke impact van uw overstapstrategie te projecteren.

Uw digitale assets inventariseren

Leg al uw workloads, toepassingen, gegevensbronnen, virtuele machines en andere IT-assets vast in een catalogus en evalueer deze om te bepalen hoe u ze het beste kunt hosten in de cloud.

Plan voor cloudmigratie maken

Stel uw overstapplan op door prioriteiten toe te kennen aan uw workloads op basis van de impact op het bedrijf en de technische complexiteit van die workloads.

Vaardigheden en de gereedheid voor ondersteuning definiëren

Maak en implementeer een gereedheidsplan voor vaardigheden om te definiëren wat u aan ondersteuning nodig hebt, de huidige hiaten aan te pakken en ervoor te zorgen dat uw bedrijf en IT-werknemers goed zijn voorbereid op de wijzigingen en nieuwe technologieën.

Uw cloudomgeving voorbereiden

Stel een landingszone in de cloud in voor uw nieuwe Azure-workloads.

Gebruik de migratieblueprint voor het Cloud Adoption Framework om snel een cloudomgeving in te stellen.

Elke organisatie heeft haar eigen unieke redenen om naar de cloud over te stappen, maar er zijn twee belangrijke motiveringen:

Migratie

De reden achter de migratie is met name gericht op het verplaatsen van bestaande on-premises toepassingen naar de cloud, gebaseerd op een incrementeel proces waarbij ervan wordt uitgegaan dat uw organisatie zelf eerst de migratie naar de cloud probeert uit te voeren, zij het met een beperkt bereik. Naarmate u de initiële ervaringen hebt opgedaan en uw migratieprocessen verbetert, wordt dit later uitgebreid met de verplaatsing van meer workloads.

Innovatie

Deze motivatie is gericht op de modernisering van de digitale assets om de bedrijfsactiviteiten en productinnovatie te verbeteren. Moderne methoden voor implementatie, operations en beheer van infrastructuren dichten in rap tempo het gat tussen ontwikkeling en operations.

Uw governance benchmarken en verbeteren

Identificeer hiaten in het transformatietraject van uw organisatie, markeer en volg uw governancestatus na verloop van tijd en krijg aanbevelingen om hiaten aan te pakken met behulp van het benchmarkprogramma voor governance. Afhankelijk van uw behoeften kunnen onder andere de volgende specifieke aanbevelingen gelden:

 • Relevante documentatie voor uw use-case.
 • Cursussen en leertrajecten voor het ontwikkelen van vaardigheden op Microsoft Learn.
 • Partneroplossingen.
 • Aangepaste instructies van Azure-engineering via Microsoft FastTrack voor Azure.

Deel de analyse met uw Microsoft-accountvertegenwoordiger of een partner, voor meer informatie over governanceoplossingen.

Governancemethoden tot stand brengen

Implementeer een governance-MVP (minimaal haalbaar product) om de initiële governanceprocedure tot stand te brengen op basis van de disciplines voor cloudgovernance voor kostenbeheer, beveiligingsbasislijn, consistentie van resources, identiteitsbasislijn en automatisering van de implementatie.

Bedrijfsrisico's identificeren en risicotoleranties definiëren

Identificeer uw bedrijfsrisico's en risicotolerantie en beperk die risico's met beleidsregels voor governance en naleving. Voer herhalende governanceprocessen uit om te controleren of de beleidsregels worden nageleefd.

Met de methode voor beheer worden alle workloads geclassificeerd op basis van de mate van de bedrijfswaarde en de mate waarin ze kritiek zijn, gemeten via een impactanalyse waarbij de verloren waarde wordt berekend die aan prestatievermindering of zakelijke onderbrekingen is gekoppeld. Met behulp van die tastbare impact op de omzet werken operationele cloudteams samen met het bedrijfsteam om goed beheerde cloudomgevingen tot stand te brengen, met processen en hulpprogramma's om tolerante oplossingen te gebruiken en beheren.

Dit zijn een aantal belangrijke implementaties:

Beheer

 • Identificeer kritieke bewerkingen voor zakelijke bewerkingen.
 • Wijs bewerkingen toe aan services.
 • Analyseer serviceafhankelijkheden.
 • Maak hoogwaardige weergaven voor servicedashboards.

Controleren

 • Schakel verzameling van gegevens in.
 • Identificeer operationele basislijn.
 • Genereer waarschuwingen.
 • Meet servicemeetwaarden en genereer SLA's.

Flexibiliteit

 • Maak een flexibel platform mogelijk.
 • Investeer uitgebalanceerd in flexibiliteit voor de juiste mate van bescherming.
 • Herstel na een storing met minimale downtime en minimaal gegevensverlies.
 • Ontwikkel uw platform tot een uiterst beschikbaar platform.

Hulpprogramma's om mee aan de slag te gaan

Ontdek relevante hulpprogramma's en gepersonaliseerde aanbevelingen om de overstap naar de cloud te verkennen, uw strategie te definiëren en uw blokkeringen te verwijderen.

Snel navigeren naar relevante inhoud in het Cloud Adoption Framework

Identificeer wat u nodig hebt voor uw overstap naar de cloud met een evaluatie in dit Cloud Journey Tracker-hulpprogramma en krijg aanbevelingen voor uw unieke cloudtraject.

Ontdekken in welke fase u zich in uw cloudtraject bevindt

De migratiegereedheid evalueren

Gebruik het hulpprogramma Strategic Migration Assessment and Readiness om te zien in hoeverre uw organisatie is voorbereid op een grootschalige migratie.

Zorgen dat u klaar bent voor migratie

Uw governancebasislijn definiëren

Gebruik deze evaluatie om hiaten in de huidige governancestatus van uw organisatie te identificeren. Krijg een gepersonaliseerd benchmarkrapport en gecureerde instructies om aan de slag te gaan.

Het benchmarkprogramma voor governance instellen

Workloads evalueren op basis van best practices op het gebied van flexibiliteit

Maak een einde aan uw zorgen door workloads te evalueren op basis van de vijf pilaren: flexibiliteit, schaalbaarheid, DevOps, beveiliging en kosten.

De Azure-beoordeling van de architectuur uitvoeren

Partners vormen een essentieel onderdeel van uw overstaptraject naar de cloud

Zoek een partner om aan de slag te gaan, op welk punt in het overstapproces naar de cloud u zich ook bevindt.

Documentatie en resources

Microsoft Learn

De cloudvaardigheden van uw werknemers ontwikkelen met behulp van leertrajecten.

FastTrack voor Azure

Krijg hulp van Microsoft-technici.

Azure-migratiecentrum

Begin uw cloudmigratie.

Azure Migration Program

Krijg hulp om uw workloads naar de cloud te migreren.

Het framework verkennen

Lees de documentatie over het Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure.

Azure-quickstartcentrum

Krijg stapsgewijze instructie over het migreren van toepassingen en het instellen en beheren van uw cloudomgeving.

Veelgestelde vragen over Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure

 • Hoewel de cloud geen nieuwe technologie meer is, worden hiermee wel nieuwe zakelijke beheer- en technologiekansen gecreëerd. Het Cloud Adoption Framework biedt hulpmiddelen en richtlijnen voor het implementeren van de cloudtechnologieën, maar ook voor veranderingen in het bedrijf, personeel en processen, zodat u Azure vol vertrouwen in gebruik kunt nemen. Omdat het is gebaseerd op best practices en positieve ervaringen van klanten en partners, wordt het framework regelmatig bijgewerkt.

 • Het Cloud Adoption Framework is wereldwijd beschikbaar.
 • Omdat overstappen op de cloud een bedrijfsomvattende beslissing is, profiteren IT-beheerders, cloudarchitecten en zakelijke besluitvormers bij organisaties van welke grootte dan ook van het gebruik van het Cloud Adoption Framework.
 • Geen enkel overstaptraject is hetzelfde; elke organisatie kan zijn eigen pad definiëren. Maar alle trajecten kennen wel een aantal overeenkomstige stappen. Deze worden modulair door het Cloud Adoption Framework behandeld; u kunt dus op elk moment aan de slag, waar u zich ook maar in uw traject bevindt. Voer de Cloud Journey Tracker-evaluatie uit om het overstaptraject van uw organisatie te identificeren of zoek een partner om aan de slag te gaan.

 • Met behulp van evaluaties kunt u snel bepalen wat voor uw organisatie de beste methode is om op de cloud over te stappen. Ook krijgt u aanbevelingen op basis van uw behoeften en kan iedereen in uw organisatie de evaluaties in hun eigen tijd beoordelen. Onze evaluaties wijzen niet alleen op uw behoeften voor overstappen op de cloud, ze helpen u ook uw governance-benchmark te definiëren en uw workloads te evalueren.

Uw overstaptraject naar de cloud versnellen

Aan de slag