Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure

Bewezen richtlijnen van Microsoft om uw overstaptraject naar de cloud te versnellen

Wat is het Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure?

Het Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure biedt bewezen richtlijnen, speciaal ontworpen om u te helpen de bedrijfs- en technologiestrategieën te ontwikkelen en te implementeren die uw organisatie nodig heeft om succesvol in de cloud te werken. Dit plan biedt de best practices, documentatie en hulpprogramma's die cloudarchitecten, IT-professionals en zakelijke besluitvormers nodig hebben om hun doelstellingen voor korte en lange termijn te realiseren.

Wanneer organisaties het Microsoft Cloud Adoption Framework voor de best practices van Azure gebruiken, kunnen ze hun bedrijfsstrategieën en technische strategieën beter op elkaar afstemmen voor succesvolle migratie.

Uw zakelijke doelstellingen realiseren

Werk samen met een partner of ga zelf aan de slag om kansen voor uw organisatie in de cloud te identificeren en uw doelstellingen te realiseren met behulp van cloudtechnologieën.

Uw organisatie voorbereiden op de cloud

Identificeer productieve en duurzame manieren waarmee uw organisatie veranderingen in de technologie voor verbetering van bedrijfsresultaten, leert begrijpen en omarmen. Bereid, indien nodig, ook bestaande digitale resources voor op de overstap naar de cloud.

Migreren naar de cloud en optimaliseren

Verplaats uw digitale assets naar de cloud en optimaliseer deze (en uw operationele processen) voor uitstekende resultaten met behulp van innovatieve, op de cloud gebaseerde technologieën.

Het overstaptraject naar de cloud

Er bestaat niet één ultiem traject om naar de cloud over te stappen dat voor elke organisatie perfect werkt, maar de belangrijkste implementatiefasen zijn voor alle organisaties en sectoren vergelijkbaar: definieer uw strategie, stel een plan op, bereid uw organisatie voor en stap over naar de cloud.

definieer uw strategie, stel een plan op, bereid uw organisatie voor en stap over naar de cloud.

Motiveringen begrijpen

Er zijn vele redenen en motiveringen om naar de cloud over te stappen. Het is belangrijk dat u die begrijpt, zodat u een effectieve overstapstrategie kunt ontwikkelen.

Gewenste bedrijfsresultaten identificeren

Stel duidelijke bedrijfsresultaten op die zijn afgestemd op uw motiveringen. Gebruik deze sjabloon om belanghebbenden en besluitvormers op één lijn te krijgen over de resultaten die een hogere prioriteit moeten krijgen.

Uw zakelijke redenen definiëren

Definieer uw business case en maak een financieel model om de zakelijke impact van uw overstapstrategie te projecteren.

Uw digitale assets inventariseren

Leg al uw workloads, toepassingen, gegevensbronnen, virtuele machines en andere IT-assets vast in een catalogus en evalueer deze om te bepalen hoe u ze het beste kunt hosten in de cloud.

Plan voor cloudmigratie maken

Stel uw overstapplan op door prioriteiten toe te kennen aan uw workloads op basis van de impact op het bedrijf en de technische complexiteit van die workloads.

Vaardigheden en de gereedheid voor ondersteuning definiëren

Maak en implementeer een gereedheidsplan voor vaardigheden om te definiëren wat u aan ondersteuning nodig hebt, de huidige hiaten aan te pakken en ervoor te zorgen dat uw bedrijf en IT-werknemers goed zijn voorbereid op de wijzigingen en nieuwe technologieën.

Uw cloudomgeving voorbereiden

Stel een landingszone in de cloud in om toepassingen met een hogere prioriteit te implementeren.

Elke organisatie heeft haar eigen unieke redenen om naar de cloud over te stappen, maar er zijn twee belangrijke motiveringen:

Migratie

De reden achter de migratie is met name gericht op het verplaatsen van bestaande on-premises toepassingen naar de cloud, gebaseerd op een incrementeel proces waarbij ervan wordt uitgegaan dat uw organisatie zelf eerst de migratie naar de cloud probeert uit te voeren, zij het met een beperkt bereik. Naarmate u de initiële ervaringen hebt opgedaan en uw migratieprocessen verbetert, wordt dit later uitgebreid met de verplaatsing van meer workloads.

Innovatie

Deze motivatie is gericht op de modernisering van de digitale assets om de bedrijfsactiviteiten en productinnovatie te verbeteren. Moderne methoden voor implementatie, operations en beheer van infrastructuren dichten in rap tempo het gat tussen ontwikkeling en operations.

Uw governance benchmarken en verbeteren

Identificeer hiaten in het transformatietraject van uw organisatie, markeer en volg uw governancestatus na verloop van tijd en krijg aanbevelingen om hiaten aan te pakken met behulp van het benchmarkprogramma voor governance. Afhankelijk van uw behoeften kunnen onder andere de volgende specifieke aanbevelingen gelden:

  • Relevante documentatie voor uw use-case
  • Cursussen en leertrajecten voor het ontwikkelen van vaardigheden op Microsoft Learn
  • Partneroplossingen
  • Rechtstreeks samenwerken met Microsoft met behulp van Microsoft FastTrack for Azure

Gebruik een benchmarkprogramma voor governance en deel de analyse met uw Microsoft-accountvertegenwoordiger of een partner, voor meer informatie over governanceoplossingen.

Bedrijfsrisico's identificeren en risicotoleranties definiëren

Identificeer uw bedrijfsrisico's en risicotolerantie en beperk die risico's met beleidsregels voor governance en naleving. Voer herhalende governanceprocessen uit om te controleren of de beleidsregels worden nageleefd.

Governancemethoden tot stand brengen

Implementeer een governance-MVP (minimaal haalbaar product) om de initiële governanceprocedure tot stand te brengen op basis van de disciplines voor cloudgovernance voor kostenbeheer, beveiligingsbasislijn, consistentie van resources, identiteitsbasislijn en automatisering van de implementatie.

De bedrijfsstabiliteit vergroten

Definieer de volgende drie essentiële vereisten op het gebied van bedrijfsstabiliteit:

  • Prioriteit voor het definiëren van het vereiste niveau van operationele ondersteuning.
  • Impact voor het definiëren van uw prestatieverwachtingen met betrekking tot de gewenste schaalbaarheid, beschikbaarheid en tolerantie.
  • Toezegging om kosten en prestaties vast te stellen en bij te houden.

Microsoft Learn

De cloudvaardigheden van uw werknemers ontwikkelen met behulp van leertrajecten.

Meer informatie

FastTrack voor Azure

Krijg hulp van Microsoft-technici.

Aan de slag

Azure-migratiecentrum

Begin uw cloudmigratie.

Aan de slag

Azure Migration Program

Krijg hulp om uw workloads naar de cloud te migreren.

Meer informatie

Krijg meer informatie over het Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure of zoek een partner om aan de slag te gaan.