Azure CycleCloud

Vytváření, správa, provoz a optimalizace clusterů HPC a Big Compute libovolného rozsahu

Azure CycleCloud představuje nejjednodušší způsob správy úloh HPC s využitím libovolného plánovače (jako je Slurm, Grid Engine, HPC Pack, HTCondor, LSF, PBS Pro nebo Symphony) v Azure:

  • Nasazení kompletních clusterů a dalších prostředků, včetně plánovače, výpočetních virtuálních počítačů, úložiště, sítí a mezipaměti
  • Orchestrace pracovních postupů pro úlohy, data i cloud
  • Zajištění plné kontroly správců nad tím, kteří uživatelé mohou spouštět úlohy a také kde a s jakými náklady
  • Přizpůsobení a optimalizace clusterů prostřednictvím rozšířených zásad a zásad správného řízení, včetně kontroly nákladů, monitorování, vytváření sestav a integrace Active Directory
  • Možnost využití aktuálního plánovače úloh a aplikací bez nutnosti změn
  • Využití výhod integrace automatického škálování a prověřených referenčních architektur pro širokou škálu oborů a úloh HPC

Snadné vytváření a správa clusterů HPC

Zjednodušte konfiguraci clusteru HPC a snadno nasazujte prověřené referenční architektury připravené pro podnikové prostředí, které zajišťují běžnou správu úloh napříč řadou oborů. K nasazení celých clusterů, včetně sítí, úložiště, výpočetních funkcí a kompletního softwarového zásobníku, vám bude stačit pár kliknutí myší.

Použití libovolného plánovače úloh nebo softwarového zásobníku

CycleCloud podporuje libovolné plánovače úloh a softwarové zásobníky, od vlastnických aplikací v místním prostředí až po opensourcové a komerční aplikace třetích stran.

Automatická změna velikosti clusteru HPC

Vaše požadavky na prostředky se postupně vyvíjejí a společně s nimi by se měl vyvíjet i váš cluster. Díky automatickému škálování s podporou plánovače můžete prostředky přizpůsobit vašim úlohám.

Řízení a monitorování vašich clusterů

CycleCloud se integruje se službou Active Directory nebo serverem LDAP a poskytuje řízení přístupu na základě rolí. Pomáhá tak chránit vaše důležité a citlivé úlohy HPC. Řízení nákladů a upozorňování na ně vám společně s monitorováním výkonu pomůže využít vaše prostředí na maximum.

Přizpůsobení vašich clusterů

Zřizujte si prostředky Azure, včetně virtuálních počítačů a disků, přesně podle vašich specifikací. Spouštějte operační systémy Linux nebo Windows s nainstalovaným a nakonfigurovaným zásobníkem aplikací. Definujte clustery s využitím šablon, abyste mohli pro jednotlivé clustery snadno vytvářet nové kopie. Každému uživateli nebo aplikaci můžete snadno přidělit vlastní vyhrazený cluster.

Povolení hybridního prostředí HPC

Díky podpoře pro Avere, sadě Microsoft HPC Pack a integrovaným nástrojům pro přenos dat CycleCloud umožňuje použití shlukových a hybridních prostředí HPC. Stačí úlohy spouštět v příslušném prostředí.

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Účty úložiště

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Batch

Škálujte plánování úloh a správu výpočtů na cloud.

Začínáme se systémem CycleCloud