Multi-Factor Authentication Priser

Ytterligare säkerhet för dina data och program - utan ytterligare besvär för dina användare

Azure Multi-Factor Authentication bidrar till att skydda åtkomsten till data och program och tillgodoser samtidigt användarens önskemål om en enkel inloggningsprocess. Du får stark autentisering via en rad enkla verifieringsalternativ – telefonsamtal, sms eller meddelande i mobilapp och engångslösenord – så att användarna kan välja den metod de föredrar. Azure Multi-Factor Authentication kan användas både lokalt och i molnet för att lägga till säkerhet för åtkomst till Microsoft-onlinetjänster, Azure Active Directory-anslutna SaaS-program, företagsappar och fjärråtkomstprogram.

Mer information finns i dokumentationen om Azure Multi-Factor Authentication

Prisinformation

Azure Multi-Factor Authentication är tillgängligt som en fristående tjänst med faktureringsalternativ per användare och per autentisering, eller tillsammans med Azure Active Directory Premium, Enterprise Mobility Suite och Enterprise Cloud Suite.

Azure Multi-Factor Authentication är tillgängligt via ett Microsoft Enterprise-avtal, Open Volume License-program, Cloud Solution Providers-program och Direct, som en användarbaserad årsmodell. Azure Multi-Factor Authentication är också tillgängligt med en förbrukningsbaserad modell som baseras per användare och per autentisering, och som debiteras månadsvis utifrån Azure-åtagandebeloppet.

Faktureringsmodell Pris
Per användare, förbrukningsbaserad (Azure-åtagandebelopp) $1.4 per månad (obegränsade autentiseringar)
Per autentisering, förbrukningsbaserad (Azure-åtagandebelopp) $1.4 per 10 autentiseringar
Årsmodell per användare (direkt) $1.4 per månad (obegränsade autentiseringar)
Årsmodell per användare (volymlicensiering) Kontakta din Enterprise Agreement-representant

Support och serviceavtal

  • Teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Multi-Factor Authentication, är tillgänglig via supporten för Azure, från $29.0/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet till Azure Multi-Factor Authentication. Tjänsten betraktas som otillgänglig när den inte kan ta emot eller behandla autentiseringsförfrågningar för den Multi-Factor Authentication-provider som distribueras i en kundprenumeration. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel.

Vanliga frågor och svar

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Multi-Factor Authentication

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Aktivera multi-factor authentication för 142 användare eller utför 1 428 autentiseringar per månad

Kom igång nu