Hoppa över navigering

Multi-Factor Authentication priser

Ytterligare säkerhet för dina data och program - utan ytterligare besvär för dina användare

Azure Multi-Factor Authentication bidrar till att skydda åtkomsten till data och program och tillgodoser samtidigt användarens önskemål om en enkel inloggningsprocess. Du får stark autentisering via en rad enkla verifieringsalternativ – telefonsamtal, sms eller meddelande i mobilapp och engångslösenord – så att användarna kan välja den metod de föredrar. Det kan användas både lokalt och i molnet för att höja säkerheten för åtkomst till Microsoft-onlinetjänster, Azure Active Directory-anslutna SaaS-program, företagsappar och fjärråtkomstprogram.

Mer information finns i dokumentationen om Azure Multi-Factor Authentication.

Prisinformation

Azure Multi-Factor Authentication är tillgängligt som en fristående tjänst med faktureringsalternativ per användare och per autentisering, eller tillsammans med Azure Active Directory Premium, Enterprise Mobility Suite och Enterprise Cloud Suite.

Azure Multi-Factor Authentication är tillgängligt via ett Microsoft Enterprise-avtal, Open Volume License-program, Cloud Solution Providers-program och Direct, som en användarbaserad årsmodell. Det är också tillgängligt med en förbrukningsbaserad modell som baseras per användare och per autentisering, och som debiteras månadsvis utifrån Azure-åtagandebeloppet.

Faktureringsmodell Pris
Förbrukningsbaserad per användare (Azure-åtagandebelopp) $1.4 per månad (obegränsade autentiseringar)
Per autentisering, förbrukningsbaserad (Azure-åtagandebelopp) $1.4 per 10 autentiseringar
Årsmodell per användare (direkt) $1.4 per månad (obegränsade autentiseringar)
Årsmodell per användare (volymlicensiering) Kontakta din Enterprise Agreement-representant

Support och serviceavtal

  • Teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Multi-Factor Authentication, är tillgänglig via supporten för Azure, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet till Azure Multi-Factor Authentication. Tjänsten betraktas som otillgänglig när den inte kan ta emot eller behandla autentiseringsförfrågningar för den Multi-Factor Authentication-provider som distribueras i en kundprenumeration. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel.

Vanliga frågor och svar

  • Fakturerings-/användningsmodellen ”per användare” eller ”per autentisering” väljs när en Multi-Factor Authentication-leverantör skapas i den klassiska Microsoft Azure-portalen. Det är en förbrukningsbaserad resurs som faktureras mot organisationens Azure-prenumeration, precis som virtuella datorer eller webbplatser.

  • Vissa Azure Multi-Factor Authentication-funktioner erbjuds kostnadsfritt för Azures globala administratörer när motsvarande Azure Active Directory-katalog inte har tillhandahållits med Azure Multi-Factor Authentication för kataloganvändare.

  • Faktureringsmodellen väljs under resursskapandet och kan inte ändras när resursen har tillhandahållits. Däremot går det att skapa en ny resurs för Multi-Factor Authentication som ersätter den ursprungliga. Observera att användarinställningar och konfigurationsalternativ inte kan överföras till den nya resursen.

  • Alla kostnader överförs till ”per användare”- eller ”per autentisering”-kostnaden för tjänsten. Organisationen (ändrad från ”du”) debiteras inte för enskilda telefonsamtal eller sms till användarna när Azure Multi-Factor Authentication används. Telefonägare kan debiteras för roaming-relaterade eller andra kostnader från deras telefonoperatörer när de tar emot telefonsamtal eller sms.

  • Faktureringen baseras på antalet användare som aktiverats för Multi-Factor Authentication.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Multi-Factor Authentication

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Aktivera multi-factor authentication för 142 användare eller utför 1 428 autentiseringar per månad

Kostnadsfritt konto