Microsoft Azure Certified: Cortana Intelligence

Lär dig hur du kan certifiera ditt program

Stärk dina lösningar med funktioner för stordata och avancerad analys för att hjälpa dina kunder omvandla data till smarta åtgärder och öka hastigheten på deras verksamhet. Genom att integrera din lösning med Cortana Intelligence kan du:

Cortana Intelligence är en fullständigt hanterad programsvit för stordata och avancerad analys som hjälper dig att omvandla data till smarta åtgärder.

Starta certifieringsprocessen:

Steg 1: Aktivera förenad enkel inloggning med Azure Active Directory

Steg 2: Skapa ett insiktspaket med Cortana Intelligence