Pomiń nawigację

Wytyczne dotyczące certyfikatu Microsoft Azure Certified

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2017 r.

Certyfikat platformy Microsoft Azure to program certyfikacji dla partnerów będących niezależnymi dostawcami oprogramowania (ISV, Independent Software Vendor), dzięki któremu można uruchamiać na lub integrować z platformą Microsoft Azure rozwiązania programowe oraz potwierdzać przy użyciu certyfikatu, że rozwiązania te spełniają oczekiwane przez klientów standardy jakości. W jego skład wchodzą następujące ścieżki:

Program Certyfikat platformy Microsoft Azure dla aplikacji

Certyfikacja potwierdzająca, że rozwiązania SaaS utworzone przez niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) są integrowane z platformą Azure za pośrednictwem następujących usług platformy Azure:

 • Microsoft Power BI
 • Usługa Active Directory systemu Azure
 • Funkcja Logic Apps w usłudze Azure App Service
 • Cortana Intelligence

Certyfikat platformy Microsoft Azure dla rozwiązań platformy

Certyfikacja rozwiązań platformy utworzonych przez niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) i działających na platformie Azure za pośrednictwem następujących usług platformy Azure:

 • Obraz maszyny wirtualnej zgodny z platformą Azure

Certyfikat platformy Microsoft Azure dla IoT

Certyfikacja potwierdzająca, że sprzęt jest zgodny i można go zintegrować z platformą Azure.

Ten dokument zawiera wskazówki dotyczące prezentowania klientom propozycji wartości certyfikatu platformy Microsoft Azure oraz korzystania z logo Certyfikat platformy Microsoft Azure.

Uprawnienie do korzyści z programu

Korzyści z programu są uzyskiwane po pomyślnym zakończeniu certyfikacji aplikacji.

Program Certyfikat platformy Microsoft Azure dla aplikacji

Do zgłoszenia wniosku o certyfikat niezbędna jest obsługa logowania przy użyciu usługi Azure Active Directory oraz wykonanie co najmniej jednej z poniższych czynności:

 • Utworzenie pakietu zawartości dla usługi Microsoft Power BI
 • Włączenie opartej na wykresach aprowizacji użytkowników oraz możliwości uzyskiwania wglądu w dane organizacji dzięki usłudze Azure Active Directory
 • Rejestrowanie łącznika interfejsu API przy użyciu funkcji Logic Apps

Certyfikat platformy Microsoft Azure dla rozwiązań platformy

Uprawnienie do programu certyfikatów platformy Microsoft Azure dla rozwiązań dla platformy jest oparte na dostępności w portalu Azure Marketplace. Program Certyfikat platformy Microsoft Azure obejmuje też oferty udostępniane za pośrednictwem usługi syndykacji Azure Stack. Poniżej wymieniono aktualne uprawnienia dla typów ofert w portalu Azure Marketplace.

 • Utworzenie pakietu zawartości dla usługi Microsoft Power BI
 • Włączenie opartej na wykresach aprowizacji użytkowników oraz możliwości uzyskiwania wglądu w dane organizacji dzięki usłudze Azure Active Directory
 • Rejestrowanie łącznika interfejsu API przy użyciu funkcji Logic Apps

Usługa syndykacji Azure Stack

Korzyści z programu Certyfikat platformy Azure obejmują też oferty udostępniane za pośrednictwem usługi syndykacji Azure Stack. W syndykacji dostępne są tylko obrazy maszyn wirtualnych z Certyfikatem platformy Azure.

Implementacja logo

Gdy Twoja aplikacja zostanie certyfikowana, otrzymasz logo certyfikatu platformy Microsoft Azure. Poniższe wskazówki opisują, jak należy używać tego logo do wyróżnienia Twojego produktu jako posiadającego certyfikat platformy Microsoft Azure.

Umieszczenie:

Umieść logo we własnej witrynie internetowej na stronie przedstawiającej aplikację. Logo nie należy umieszczać w sposób sugerujący, że wszystkie inne aplikacje mają certyfikat. Nie należy umieszczać go na stronach „partnerskich” w celu wskazania, że jesteś partnerem firmy Microsoft. Logo powinno być zawsze linkiem do strony http://azure.com/certified, gdzie klienci mogą uzyskać więcej informacji na temat programu certyfikatów platformy Microsoft Azure.

Wolne miejsce i minimalny rozmiar:

Zapewnij wystarczającą ilość wolnego miejsca wokół logo, równą wysokości litery „M” na znaczku. Użyte logo nie powinno być mniejsze niż 1,27 x 1,27 cm (0,5 x 0,5 cala). Dostępne typy plików obejmują format PNG (dla zastosowań online) i PDF (do drukowania)

Komunikaty dla klientów

Program Certyfikat platformy Microsoft Azure umożliwia poinformowanie klientów, że Twoje rozwiązanie zostało wstępnie przetestowane i jest zgodne ze standardami dotyczącymi wysokiej jakości. Po pomyślnym certyfikowaniu aplikacji możesz dołączyć tę informację do materiałów marketingowych. Upewnij się, że Twój komunikat dotyczy tylko certyfikowanych aplikacji i nie zawiera szerokich, ogólnych stwierdzeń.

Prawidłowe komunikaty dla klientów:

 • Aplikacja firmy Contoso jest certyfikowana do pracy na platformie Microsoft Azure.
 • Aplikacja firmy Contoso ma certyfikat platformy Microsoft Azure.
 • Certyfikowaliśmy tę aplikację do pracy na platformie Microsoft Azure.
 • Przetestowaliśmy wstępnie tę aplikację pod kątem pracy na platformie Microsoft Azure.
 • Będziemy zapewniać pomoc techniczną dla tej aplikacji działającej na platformie Microsoft Azure.

Niepoprawnie:

 • Firma Contoso ma certyfikat platformy Microsoft Azure.
 • Mamy certyfikat platformy Microsoft Azure.
 • Jesteśmy partnerem firmy Microsoft.
 • Jesteśmy partnerem z certyfikatem platformy Microsoft Azure.

Wyjaśnienie wartości certyfikatu platformy Microsoft Azure

Klienci będą chcieli wiedzieć, co daje im certyfikat platformy Microsoft Azure. Zazwyczaj komunikaty powinny przekazywać dowolne z podstawowych wartości, które certyfikat platformy Microsoft Azure zapewnia klientom:

 • Rozwiązań z certyfikatem platformy Microsoft Azure można używać bez obaw, ponieważ zostały szczegółowo zbadane przez firmę Microsoft i dostawcę pod kątem zgodności z platformą Microsoft Azure.
 • Aplikacje i usługi z certyfikatem platformy Microsoft Azure umożliwiają przeniesienie obciążeń o kluczowym znaczeniu do chmury za pomocą platformy Microsoft Azure.

Jeśli Twoje rozwiązanie zostanie opublikowane w portalu Azure Marketplace:

 • Aplikacje i usługi z certyfikatem platformy Microsoft Azure można łatwo znaleźć, kupić i wdrożyć z portalu Azure Marketplace.
 • Ponieważ produkt firmy Contoso to aplikacja z certyfikatem platformy Microsoft Azure, klienci korporacyjni mogą łatwo znaleźć ją, kupić i wdrożyć z portalu Azure Marketplace. Zapewniona jest także techniczna zgodność w przypadku klientów, którzy chcą korzystać ze swoich istniejących licencji firmy Contoso na platformie Azure.

Portal Azure Marketplace — komunikaty

Klienci korzystają, otrzymując zrozumiały komunikat informujący o tym, gdzie mogą zakupić lub wdrożyć Twój produkt na platformie Azure. Bezpośredni link do tych możliwości to adres URL produktu wystawionego w portalu Azure Marketplace.

Poprawnie:

 • Azure Marketplace
 • Marketplace (tylko jako skrócona nazwa, gdy pełna nazwa została użyta co najmniej raz)

Niepoprawnie:

 • Galeria usługi Maszyny wirtualne Azure
 • Galeria Azure