Multi-Factor Authentication — cennik

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększonego obciążania użytkowników

Usługa Azure Multi-Factor Authentication zabezpiecza dostęp do danych i aplikacji, a jednocześnie spełnia wymagania użytkowników dotyczące prostoty procesu logowania. Zapewnia ona silne uwierzytelnianie dzięki szerokiemu zakresowi prostych opcji weryfikacji obejmujących połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, powiadomienia w aplikacjach mobilnych i hasła jednorazowe, dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać odpowiadającą im metodę. Z usługi można korzystać lokalnie i w chmurze, aby zwiększyć bezpieczeństwo dostępu do usług online firmy Microsoft, aplikacji SaaS połączonych z usługą Azure Active Directory, aplikacji biznesowych i aplikacji dostępu zdalnego.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji usługi Azure Multi-Factor Authentication

Szczegóły cennika

Usługa Azure Multi-Factor Authentication jest dostępna jako usługa autonomiczna z opcjami rozliczania na użytkownika i na uwierzytelnienie albo w połączeniu z usługą Azure Active Directory — wersja Premium oraz pakietami Enterprise Mobility Suite i Enterprise Cloud Suite.

Usługa Azure Multi-Factor Authentication jest dostępna w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement, programu licencjonowania zbiorowego Open, programu dostawców rozwiązań w chmurze i programu Direct w modelu rocznym rozliczanym na użytkownika. Jest też dostępna w ramach modelu na użytkownika i na uwierzytelnienie rozliczanego miesięcznie na podstawie użycia zgodnie z zobowiązaniem pieniężnym platformy Azure.

Model rozliczania Cena
Na użytkownika na podstawie użycia (zobowiązanie pieniężne platformy Azure) $1.4 miesięcznie (nieograniczona liczba uwierzytelnień)
Na uwierzytelnienie na podstawie użycia (zobowiązanie pieniężne platformy Azure) $1.4 za 10 uwierzytelnień
Model roczny na użytkownika (Direct) $1.4 miesięcznie (nieograniczona liczba uwierzytelnień)
Model roczny na użytkownika (licencjonowanie zbiorowe) Skontaktuj się z przedstawicielem, który oferuje umowę Enterprise Agreement

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Multi-Factor Authentication, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29.0/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Firma Microsoft gwarantuje dostępność usługi Multi-Factor Authentication systemu Azure na poziomie 99,9%. Usługa jest uznawana za niedostępną, jeśli nie może odbierać lub przetwarzać żądań uwierzytelnienia od dostawcy usługi Multi-Factor Authentication wdrożonej w ramach subskrypcji klienta. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego.

Często zadawane pytania

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Multi-Factor Authentication

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla 142 użytkowników albo przeprowadzaj 1428 uwierzytelnień miesięcznie

Zacznij już dziś