Multi-Factor Authentication — cennik

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększonego obciążania użytkowników

Usługa Azure Multi-Factor Authentication zabezpiecza dostęp do danych i aplikacji, a jednocześnie spełnia wymagania użytkowników dotyczące prostoty procesu logowania. Zapewnia ona silne uwierzytelnianie dzięki szerokiemu zakresowi prostych opcji weryfikacji obejmujących połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, powiadomienia w aplikacjach mobilnych i hasła jednorazowe, dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać odpowiadającą im metodę. Z usługi można korzystać lokalnie i w chmurze, aby zwiększyć bezpieczeństwo dostępu do usług online firmy Microsoft, aplikacji SaaS połączonych z usługą Azure Active Directory, aplikacji biznesowych i aplikacji dostępu zdalnego.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji usługi Azure Multi-Factor Authentication

Szczegóły cennika

Usługa Azure Multi-Factor Authentication jest dostępna jako usługa autonomiczna z opcjami rozliczania na użytkownika i na uwierzytelnienie albo w połączeniu z usługą Azure Active Directory — wersja Premium oraz pakietami Enterprise Mobility Suite i Enterprise Cloud Suite.

Usługa Azure Multi-Factor Authentication jest dostępna w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement, programu licencjonowania zbiorowego Open, programu dostawców rozwiązań w chmurze i programu Direct w modelu rocznym rozliczanym na użytkownika. Jest też dostępna w ramach modelu na użytkownika i na uwierzytelnienie rozliczanego miesięcznie na podstawie użycia zgodnie z zobowiązaniem pieniężnym platformy Azure.

Model rozliczania Cena
Na użytkownika na podstawie użycia (zobowiązanie pieniężne platformy Azure) $1.4 miesięcznie (nieograniczona liczba uwierzytelnień)
Na uwierzytelnienie na podstawie użycia (zobowiązanie pieniężne platformy Azure) $1.4 za 10 uwierzytelnień
Model roczny na użytkownika (Direct) $1.4 miesięcznie (nieograniczona liczba uwierzytelnień)
Model roczny na użytkownika (licencjonowanie zbiorowe) Skontaktuj się z przedstawicielem, który oferuje umowę Enterprise Agreement

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Multi-Factor Authentication, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29.0/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Firma Microsoft gwarantuje dostępność usługi Multi-Factor Authentication systemu Azure na poziomie 99,9%. Usługa jest uznawana za niedostępną, jeśli nie może odbierać lub przetwarzać żądań uwierzytelnienia od dostawcy usługi Multi-Factor Authentication wdrożonej w ramach subskrypcji klienta. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego.

Często zadawane pytania

Zasoby

Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla 142 użytkowników albo przeprowadzaj 1428 uwierzytelnień miesięcznie

Zacznij już dziś