Pomiń nawigację

Multi-Factor Authentication — cennik

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększonego obciążania użytkowników

Usługa Azure Multi-Factor Authentication zabezpiecza dostęp do danych i aplikacji, a jednocześnie spełnia wymagania użytkowników dotyczące prostoty procesu logowania. Zapewnia ona silne uwierzytelnianie dzięki szerokiemu zakresowi prostych opcji weryfikacji obejmujących połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, powiadomienia w aplikacjach mobilnych i hasła jednorazowe, dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać odpowiadającą im metodę. Z usługi można korzystać lokalnie i w chmurze, aby zwiększyć bezpieczeństwo dostępu do usług online firmy Microsoft, aplikacji SaaS połączonych z usługą Azure Active Directory, aplikacji biznesowych i aplikacji dostępu zdalnego.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji usługi Azure Multi-Factor Authentication.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Multi-Factor Authentication jest dostępna jako usługa autonomiczna z opcjami rozliczania wg użytkownika i wg uwierzytelnienia albo w połączeniu z usługą Azure Active Directory — wersja Premium oraz pakietami Enterprise Mobility Suite i Enterprise Cloud Suite.

Usługa Azure Multi-Factor Authentication jest dostępna w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement, programu licencjonowania zbiorowego Open, programu dostawców rozwiązań w chmurze i programu Direct w modelu rocznym rozliczanym na użytkownika. Jest też dostępna w ramach modelu na użytkownika i na uwierzytelnienie rozliczanego miesięcznie na podstawie użycia zgodnie z zobowiązaniem pieniężnym platformy Azure.

Model rozliczania Cena
Wg użytkownika na podstawie użycia (zobowiązanie pieniężne platformy Azure) $1.4 miesięcznie (nieograniczona liczba uwierzytelnień)
Wg uwierzytelnienia na podstawie użycia (zobowiązanie pieniężne platformy Azure) $1.4 za 10 uwierzytelnień
Model roczny wg użytkownika (Direct) $1.4 miesięcznie (nieograniczona liczba uwierzytelnień)
Model roczny wg użytkownika (licencjonowanie zbiorowe) Skontaktuj się z przedstawicielem, który oferuje umowę Enterprise Agreement

Od 1 września 2018 r. nowi klienci nie będą już mogli kupować autonomicznych usług Azure Multi-Factor Authentication (MFA). Multi-Factor Authentication (MFA) to ważny mechanizm zabezpieczeń i będzie nadal dostępny w usłudze Azure Active Directory. Dowiedz się więcej.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Multi-Factor Authentication, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Firma Microsoft gwarantuje dostępność usługi Multi-Factor Authentication systemu Azure na poziomie 99,9%. Usługa jest uznawana za niedostępną, jeśli nie może odbierać lub przetwarzać żądań uwierzytelnienia od dostawcy usługi Multi-Factor Authentication wdrożonej w ramach subskrypcji klienta. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego.

Często zadawane pytania

  • W czasie tworzenia dostawcy usługi Multi-Factor Authentication w klasycznym portalu Microsoft Azure można wybrać model rozliczeń/użycia „wg użytkownika” lub „wg uwierzytelnienia”. Jest to zasób oparty na użyciu rozliczany w ramach subskrypcji platformy Azure organizacji — tak jak maszyny wirtualne lub witryny.

  • Niektóre funkcje usługi Azure Multi-Factor Authentication są udostępniane bezpłatnie administratorom globalnym platformy Azure, jeśli z usługą Azure Multi-Factor Authentication nie została zainicjowana obsługa administracyjna odpowiedniej usługi Azure Active Directory dla użytkowników katalogu.

  • Model rozliczeń jest wybierany podczas tworzenia zasobu i nie można go zmienić po zainicjowaniu obsługi administracyjnej zasobu. Można jednak utworzyć nowy zasób korzystający z usługi Multi-Factor Authentication i zastąpić nim pierwotny zasób. Należy pamiętać, że nie można przenosić do nowego zasobu ustawień użytkownika ani opcji konfiguracji.

  • Wszelkie koszty są podsumowywane w modelu wg użytkownika lub uwierzytelnienia w ramach usługi. Organizacja nie jest obciążana za poszczególne połączenia telefoniczne lub wiadomości SMS wysyłane do użytkowników w czasie korzystania z usługi Azure Multi-Factor Authentication. Posiadacze telefonów mogą być obciążani przez operatorów opłatami za roaming lub innymi kosztami związanymi z odbieraniem połączeń lub wiadomości SMS.

  • Rozliczenie jest oparte na liczbie użytkowników korzystających z uwierzytelniania Multi-Factor Authentication.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Multi-Factor Authentication

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla 142 użytkowników albo przeprowadzaj 1428 uwierzytelnień miesięcznie