Rozwój społeczności wokół centrów danych

Inwestowanie w ludzi, rozwijanie społeczności

Informacje od liderów firmy Microsoft na temat tego, dlaczego rozwój społeczności skupionej wokół centrum danych jest ważny

Zaangażowanie społeczności jest kluczowe dla misji firmy Microsoft

Firmie Microsoft zależy na wspieraniu lokalnych społeczności, w których znajdują się nasze centra danych. Za pośrednictwem inicjatywy Datacenter Community Development pracujemy nad nawiązaniem lokalnie współpracy partnerskiej, która skutkuje korzyściami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Praca ta sprzyja wypełnianiu misji naszej firmy, która polega na wspieraniu każdej osoby i organizacji na Ziemi, aby mogła osiągnąć więcej.

Fundusz wsparcia społeczności

W ramach inicjatywy rozwoju społeczności wokół centrów danych sponsorowany jest fundusz wsparcia społeczności, który pomaga w finansowaniu projektów non-profit i kierowanych przez społeczność. Dzięki podejściu transformacyjnemu, które zachęca do zwiększonej współpracy między ofiarodawcami i laureatami nagród, partnerujemy społecznościom przy identyfikowaniu lokalnych potrzeb i priorytetów.

Dowiedz się, jak fundusz pomaga organizacji Youth Emergency Shelter Services (YESS) w Des Moines w stanie Iowa

Zobacz, jak organizacja YESS korzysta z platformy Azure i innych usług firmy Microsoft w chmurze przy realizacji swojej misji

Rozwój siły roboczej

W ramach tej inicjatywy opracowywane są globalne programy edukacyjne, praktyki i oferty szkoleniowe dla członków lokalnej społeczności i pracowników centrum danych.

Razem ze szkołami wyższymi, czołowymi firmami w branży, organizacjami z sektora publicznego, organizacjami pozarządowymi i organizacjami prowadzonymi przez społeczność opracowujemy i sponsorujemy szkolenia z zakresu IT dla lokalnych pracowników. Niektórzy uczestnicy tych szkoleń mogą wejść na ścieżkę kariery w centrach danych firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej na temat programu Microsoft Datacenter Academy, po raz pierwszy uruchomionego w Southside w Wirginii

Dostęp szerokopasmowy dla społeczności

Ta inicjatywa, będąca rozszerzeniem strategii firmy Microsoft podłączania obszarów wiejskich do szerokopasmowego Internetu, skupia się na oferowaniu dostępu do niedrogiej, niezawodnej usługi szybkiego, szerokopasmowego Internetu w społecznościach skupionych wokół centrów danych. Współpracujemy z dostawcami sprzętu, lokalnymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, lokalnymi dostawcami usług internetowych i innymi podmiotami nad zidentyfikowaniem i dostarczeniem najefektywniejszych rozwiązań. Oprócz tego współpracujemy z grupami w społeczności i wybranymi przedstawicielami nad takim zastosowaniem technologii szerokopasmowej, aby przyniosła korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Zobacz inicjatywy dostępu szerokopasmowego w Boydton w Wirginii

Zrównoważony rozwój środowiska społeczności

Angażując społeczność, identyfikujemy najważniejsze wyzwania środowiskowe w społecznościach skupionych wokół centrów danych i sponsorujemy strategiczne projekty, które mają im sprostać. Przy okazji pomagamy w budowie ekosystemów lokalnych partnerów, które umacniają społeczności i sprzyjają powstawaniu trwałych rozwiązań nienaruszających równowagi ekologicznej.

Sponsorowane przez nas projekty obejmują rozwijanie odnawialnych źródeł energii dla społeczności, poprawianie jakości powietrza i dostępu do zasobów wody pitnej oraz zwiększanie bioróżnorodności.

Zespoły firm SSE Airtricity i Microsoft nawiązały współpracę w ramach projektu na rzecz energetyki i edukacji