Przejdź do głównej zawartości

Rozwój społeczności wokół centrów danych

Inwestowanie w ludzi, rozwijanie społeczności. Informacje od społeczności i liderów firmy Microsoft dotyczące tego, dlaczego ważny jest rozwój społeczności skupionych wokół centrów danych.

Zaangażowanie społeczności jest kluczowe dla naszej misji

Aby zwiększyć możliwości każdego człowieka i każdej organizacji na świecie, budujemy zaufanie i transparentność w społecznościach, w których znajdują się nasze centra danych. W ramach inicjatywy Datacenter Community Development prowadzimy partnerską współpracę z lokalnymi społecznościami, aby zwiększać możliwości społeczne, środowiskowe i zapewniające inkluzywność ekonomiczną, wspierając rozwój pracowników, szkolenia i rozszerzanie łączności szerokopasmowej.

Inwestowanie w inicjatywy prowadzone przez społeczność

Fundusz Community Empowerment Fund wspiera lokalne organizacje niedochodowe, aby każda społeczność mogła realizować swoje najważniejsze priorytety. Inwestycje w projekty mogą ułatwić budowanie przywództwa, łączenie lokalnych organizacji oraz doskonalenie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, rozwoju pracowników i dzieci, transformacji cyfrowej oraz łączności szerokopasmowej.

Partnerstwo w centrum uwagi: COMEA House, Cheyenne

Obejrzyj, jak organizacja COMEA House zapewnia bezpieczne schronienie, posiłki i inne wsparcie dla bezdomnych mężczyzn, kobiet i dzieci w miejscowości Laramie County (Wyoming) dzięki pomocy firmy Microsoft.

Pozytywny wpływ na środowiska lokalne

Dowiedz się, jak klub piłkarski Sandvikens IF w Szwecji prowadzi partnerską współpracę z firmą Microsoft w zakresie nawiązywania kontaktów i edukacji, aby pomóc uchodźcom w przezwyciężeniu wyzwań związanych z przybyciem do nowego kraju.

Rozwiązywanie problemów dotyczących ochrony środowiska

W ramach inicjatywy Datacenter Community Environmental Sustainability firma Microsoft pomaga lokalnym społecznościom poprawiać jakość powietrza, obniżać emisję zanieczyszczeń, sekwestrować dwutlenek węgla, zmniejszać konkurencję o zasoby wodne i ograniczać ilość odpadów.

Dowiedz się więcej o równowadze platformy Azure

Sponsorowanie rozwoju pracowników w społeczności

W ramach partnerstwa z instytucjami edukacyjnymi i organizacjami prowadzonymi przez społeczność firma Microsoft pomaga udostępniać możliwości ekonomiczne dla każdego mieszkańca i każdej organizacji w społecznościach wokół centrów danych, oferując szkolenia techniczne i ścieżki rozwoju kariery. Staramy się zatrudniać miejscowych uzdolnionych pracowników w naszych centrach danych oraz zapewniać im rozwój kariery w ramach firmy.

Rozwiązywanie problemów dotyczących luk w łączności szerokopasmowej

Aby umożliwić społecznościom rozwój w cyfrowej gospodarce, firma Microsoft Corporation współpracuje z lokalnymi grupami, dostawcami sprzętu, instytucjami użyteczności publicznej i innymi uczestnikami projektu, aby pomóc w implementacji dostępnych, zrównoważonych rozwiązań szerokopasmowych.