Udvikling af lokalsamfund med datacentre

Investeringer i mennesker – udvikling af lokalsamfund

Hør ledere hos Microsoft fortælle om, hvorfor udvikling af lokalsamfund med datacentre er vigtig

Engagement i lokalsamfund er afgørende for Microsofts mission

Microsoft er engageret i at understøtte de lokalsamfund, vores datacentre er placeret i. Via initiativet til udvikling af lokalsamfund med datacentre arbejder vi på at etablere lokale partnerskaber, som giver økonomiske, sociale og miljømæssige fordele. Dette arbejde fremmer vores virksomheds mission om at styrke alle mennesker og organisationer i verden, så de opnår mere.

Fond til selvstændiggørelse af lokalsamfund

Initiativet til udvikling af lokalsamfund med datacentre sponsorer fonden til selvstændiggørelse af lokalsamfund for at understøtte nonprofitorganisationer og lokalt forankrede projekter. Via en transformationsorienteret tilgang, som fremmer øget samarbejde mellem bidragydere og prismodtagere, arbejder vi sammen med lokalsamfund om at identificere lokale behov og prioriteter.

Få mere at vide om, hvordan fonden hjælper YESS (Youth Emergency Shelter Services) i Des Moines, Iowa, USA

Se, hvordan YESS bruger Azure og andre Microsoft-cloudtjenester til at understøtte deres mission

Udvikling af arbejdsstyrke

Dette initiativ skaber globale uddannelsesprogrammer, oplevelser og uddannelsesmuligheder for borgere i lokalsamfundet samt ansatte i datacentrene.

I samarbejde med højere uddannelsesinstitutioner, brancheledere, organisationer i den offentlige sektor, NGO'er og lokalt forankrede organisationer udvikler og sponsorerer vi træning af it-færdigheder hos den lokale arbejdsstyrke med karrieremuligheder for nogle af de studerende hos Microsofts datacentre.

Få mere at vide om Microsoft Datacenter Academy, der blev udrullet som det første i Southside, Virginia. USA

Bredbånd til lokalsamfund

I initiativet med en udvidelse af Microsofts bredbåndsstrategi for landområder fokuseres der på muligheden for at give adgang til en pålidelig højhastighedsbredbåndstjeneste, der er til at betale, i lokalsamfund med datacentre. Vi samarbejder med leverandører af udstyr, lokale forsyningsselskaber, lokale internetudbydere og andre interessenter om at identificere og levere de mest effektive løsninger. Vi samarbejder også med grupper i lokalsamfundet og valgte embedsmænd om at anvende bredbåndsteknologi i forbindelse med sociale, økonomiske og miljømæssige fordele.

Se bredbåndsinitiativer i aktion i Boydton, Virginia, USA

Miljømæssig bæredygtighed i lokalsamfund

Via engagement i lokalsamfund identificerer vi de vigtigste miljømæssige udfordringer i de lokalsamfund, vi har datacentre i, og sponsorerer strategiske projekter for at tage hånd om dem. I løbet af processen hjælper vi med at bygge økosystemer med lokale partnerskaber, som styrker lokalsamfundene og fremmer varige, bæredygtige løsninger.

De projekter, vi sponsorerer, inkluderer udvikling af vedvarende energikilder i lokalsamfundene, forbedring af luftkvaliteten og adgang til ferskvandsressourcer samt en forbedring af biodiversiteten.

SSE Airtricity og Microsoft går sammen om et energi- og uddannelsesprojekt