Pokyny k programu Microsoft Azure Certified

Poslední aktualizace: únor 2016

Microsoft Azure Certified je partnerský program, který umožňuje vašim softwarovým řešením spouštění nebo integraci v Microsoft Azure a certifikuje je, aby vaši zákazníci věděli, že splňují očekávané standardy kvality. Skládá se z následujících směrů:

Náš nový směr programu, Microsoft Azure Certified for SaaS, certifikuje řešení SaaS vytvořená nezávislými výrobci softwaru (ISV). Umožňuje výrobcům ISV integrovat řešení SaaS s platformou Azure pomocí pěti služeb Azure:

 • Microsoft Power BI
 • Azure Active Directory
 • Funkce Logic Apps v Azure App Service
 • Microsoft Intune (správa mobilních aplikací)
 • Cortana Analytics Suite

Tento dokument obsahuje rady, jak nabízet zákazníkům hodnotu certifikace Microsoft Azure a používat logo Microsoft Azure Certified.

Nárok na výhody programu

Microsoft Azure Certified for SaaS

Výhody programu můžete čerpat hned po úspěšné certifikaci aplikace. Abyste mohli o certifikaci požádat, musíte podporovat přihlášení pomocí Azure Active Directory a pak provést jednu z následujících akcí:

 • Vytvořit balíček obsahu pro Microsoft Power BI
 • Povolit grafické zřizování uživatelů a organizační náhled pomocí Azure Active Directory
 • Integrovat do aplikace sadu Intune Mobile Application Management SDK
 • Vytvořit balíček náhledu Cortana Analytics Suite
 • Registrovat rozhraní API pomocí Logic Apps
Microsoft Azure Certified for Azure Virtual Machines and developer services

Výhody programu můžete čerpat hned po úspěšné certifikaci aplikace. Nárok na členství v programu Microsoft Azure Certified for Azure Virtual Machines and developer services se zakládá na dostupnosti na webu Azure Marketplace. Dál je uvedená aktuální existence nároku pro typy nabídek na webu Azure Marketplace.

 • Image virtuálních počítačů – s nárokem
 • Rozšíření virtuálních počítačů – bez nároku
 • Služby – bez nároku
 • Webová aplikace – bez nároku
 • Výpis katalogu – bez nároku
 • Šablona ARM – bez nároku

Implementace loga

Když vaše aplikace získá certifikaci, obdržíte logo Microsoft Azure Certified. Následující informace definují, jak by se toto logo mělo používat, aby bylo vidět, že váš produkt patří do programu Microsoft Azure Certified.

Umístění:

Logo umístěte i na svůj vlastní web na stránku s nabídkou vaší aplikace. Logo neumisťujte tak, aby mohl vzniknout dojem, že jsou certifikované taky všechny ostatní aplikace. Neumisťujte ho ani na stránku partnerů, aby nevznikl dojem, že jste partner Microsoftu. Logo by mělo vždycky odkazovat na http://azure.com/certified, kde můžou zákazníci získat další informace o programu Microsoft Azure Certified.

Volné místo a minimální velikost:

Nechte kolem loga dostatek volného místa, které bude na výšku stejně velké jako M v logu. Logo by nemělo být menší než 1,27 x 1,27 cm (0,5" x 0,5"). Mezi dostupné typy souborů patří PNG (pro online aplikace) a PDF (pro tiskové aplikace).

Sdělení vašim zákazníkům

Program Microsoft Azure Certified umožňuje vašim zákazníkům zjistit, že je vaše řešení předem otestované a splňuje vysoké standardy kvality. Když vaše aplikace získá úspěšně certifikaci, můžete tyto informace zahrnout do svých marketingových materiálů. Rozhodně buďte ve svých sděleních konkrétní a nepoužívejte příliš obecná tvrzení.

Správná sdělení vašim zákazníkům:

 • Aplikace od Contosa má certifikaci pro použití v Microsoft Azure.
 • Aplikace od Contosa je zařazená do programu Microsoft Azure Certified.
 • Tuto aplikaci jsme certifikovali pro použití v Microsoft Azure.
 • U této aplikace jsme předem otestovali možnost použití v Microsoft Azure.
 • Tuto aplikaci spuštěnou v Microsoft Azure budeme podporovat.

Nesprávně:

 • Contoso je v programu Microsoft Azure Certified.
 • Máme certifikaci pro Microsoft Azure.
 • Jsme partner Microsoftu.
 • Jsme partner v programu Microsoft Azure Certified.

V čem je hodnota programu Microsoft Azure Certified

Vaši zákazníci budou chtít vědět, co jim zařazení aplikace do programu Microsoft Azure Certified přinese. Obecně by vaše sdělení mělo zahrnovat minimálně dva návrhy z následujících základních hodnot programu Microsoft Azure Certified pro zákazníky:

 • Řešení v programu Microsoft Azure Certified se dají používat s vědomím, že u nich Microsoft a poskytovatel důkladně otestovali kompatibilitu s Microsoft Azure.
 • S aplikacemi a službami v programu Microsoft Azure Certified je možné přenést nejdůležitější úkoly do cloudu s Microsoft Azure.

Pokud je vaše řešení publikované na Azure Marketplace:

 • Aplikace a služby v programu Microsoft Azure Certified se dají na webu Azure Marketplace jednoduše najít, koupit a nasadit.
 • Protože je aplikace zařazená do programu Microsoft Azure Certified, podnikoví zákazníci jednoduše najdou, koupí a nasadí produkt od Contosa z webu Azure Marketplace a zajistí technickou kompatibilitu pro zákazníky, kteří převádějí svoje stávající licence na produkt od Contosa pro spuštění v Azure.

Sdělení Azure Marketplace

Pro zákazníky bude přínosem to, že budou dostávat přehledné zprávy, které vysvětlují, kde na Azure můžou koupit nebo nasadit váš produkt, protože je tam odkáže přímo URL na položku vašeho produktu v Azure Marketplace.

Správně:

 • Azure Marketplace
 • Marketplace (jenom jako zkrácený název, pokud se úplný název už někde aspoň jednou použil)

Nesprávně:

 • Galerie virtuálních počítačů s Azure
 • Galerie Azure