Logic Apps için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Son güncelleştirme: Temmuz 2016

Müşteri üyeliğinde çalışan tüm Mantıksal Uygulamaların kullanılabilir olma oranının %99,9 olmasını taahhüt ediyoruz.