Azure Container Service için Hizmet Düzeyi Anlaşması

Azure Kapsayıcı Hizmeti ücretsiz bir hizmet olduğundan, mali olarak desteklenen bir SLA’sı yoktur. Azure Kapsayıcı Hizmeti’nin kullanılabilirliği, temelde kullanılan sanal makinelerin SLA’sına dayanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bkz. Sanal Makineler SLA’sı