Karma gerçeklik tarafından desteklenen eğitim ve yordam bilgileri

Ekibinizin ve çalışanlarınızın fiziksel çalışma alanlarındaki konumlarıyla eşlenen kalıcı holografik yönergeler sağlayarak yeni süreçleri ve malzemeleri daha az hatayla ve kendilerine daha fazla güvenerek öğrenmelerini sağlayın. HoloLens cihazlarını kullanarak basit eller serbest deneyimleriyle çalışanların hızlı bir şekilde anlamasını sağlayın. Azure Spatial Anchors ile yordamın en önemli nesnelerine yönergeler yerleştirebilir ve zaman içinde bu içeriğe geri dönebilirsiniz.

Formation et instructions de procédure optimisées par la réalité mixteAidez les gens à apprendre plus rapidement avec des instructions numériques étape par étape que vous pouvez verrouiller sur des objets importants dans des espaces de travail ou des salles de classe.Azure Active DirectoryAzure Spatial AnchorsCosmos DBMedia ServicestrustAzure App ServiceMicrosoftHoloLensClientVideo Indexer

Eğitim oturumunu oluşturan kullanıcı, HoloLens’ten Azure Active Directory kimlik bilgilerini kullanarak kimlik doğrulaması yapar.

İstemci uygulaması, eğitim oturumu oluşturmak için kendi web hizmetine bağlanır. Eğitim oturumuyla ilgili meta veriler Azure Cosmos DB’de depolanır.

Kullanıcı, ortamı tarar ve yordamın ilk adımının gerçekleşmesi gereken ilk bağlayıcıyı yerleştirir. Azure Spatial Anchors, kullanıcının Azure AD aracılığıyla bağlayıcı oluşturmak için yeterli izinlere sahip olduğunu doğrular ve daha sonra bağlayıcıyı depolar.

Kullanıcı HoloLens’te yordamın bir videosunu kaydeder ve Azure’a yükler

Video Media Services ile kodlanır ve talep üzerine görüntülemeye hazırlanmasının yanı sıra daha iyi içerik arama olanağı için Video Indexer ile işlenir. Video Indexer, meta verileri Azure Cosmos DB’de depolar.

İlk adımda video bağlantısının yanı sıra web hizmetine karşı yer işareti kimliğini kaydeder.

Daha sonra aynı oturumdaki kullanıcı 2. adıma geçerek buraya bir bağlayıcı yerleştirir ve yordamın videosunu tekrar kaydederek elde edilen bağlayıcı kimliğini ve video bağlantısını web hizmetine kaydeder. Bu süreç yordamdaki tüm adımlar uygulanana kadar tekrar edilir. Kullanıcı bir adımdan diğerine geçtiğinde önceki bağlayıcılar ilgili adım numaralarıyla görünmeye devam eder.

Bir öğrenci gelir, eğitim oturumunu seçer, bağlayıcı kimliklerini ve yordamın bir parçası olan videoların bağlantılarını alır.

Öğrenci, yordamdaki her adımın gerçek dünyadaki konumunu belirterek bağlayıcıları bulmak için odayı tarar. Bağlayıcı bulunduğunda tüm bağlayıcılar alınır ve uygulamada gösterilir.

Daha sonra öğrenci, yordamı kaydeden uzmanın adımlarını tam olarak izleyerek laboratuvardaki uygun konumda her adımın holografik videolarını görüntüler.

  1. 1 Eğitim oturumunu oluşturan kullanıcı, HoloLens’ten Azure Active Directory kimlik bilgilerini kullanarak kimlik doğrulaması yapar.
  2. 2 İstemci uygulaması, eğitim oturumu oluşturmak için kendi web hizmetine bağlanır. Eğitim oturumuyla ilgili meta veriler Azure Cosmos DB’de depolanır.
  3. 3 Kullanıcı, ortamı tarar ve yordamın ilk adımının gerçekleşmesi gereken ilk bağlayıcıyı yerleştirir. Azure Spatial Anchors, kullanıcının Azure AD aracılığıyla bağlayıcı oluşturmak için yeterli izinlere sahip olduğunu doğrular ve daha sonra bağlayıcıyı depolar.
  4. 4 Kullanıcı HoloLens’te yordamın bir videosunu kaydeder ve Azure’a yükler
  5. 5 Video Media Services ile kodlanır ve talep üzerine görüntülemeye hazırlanmasının yanı sıra daha iyi içerik arama olanağı için Video Indexer ile işlenir. Video Indexer, meta verileri Azure Cosmos DB’de depolar.
  1. 6 İlk adımda video bağlantısının yanı sıra web hizmetine karşı yer işareti kimliğini kaydeder.
  2. 7 Daha sonra aynı oturumdaki kullanıcı 2. adıma geçerek buraya bir bağlayıcı yerleştirir ve yordamın videosunu tekrar kaydederek elde edilen bağlayıcı kimliğini ve video bağlantısını web hizmetine kaydeder. Bu süreç yordamdaki tüm adımlar uygulanana kadar tekrar edilir. Kullanıcı bir adımdan diğerine geçtiğinde önceki bağlayıcılar ilgili adım numaralarıyla görünmeye devam eder.
  3. 8 Bir öğrenci gelir, eğitim oturumunu seçer, bağlayıcı kimliklerini ve yordamın bir parçası olan videoların bağlantılarını alır.
  4. 9 Öğrenci, yordamdaki her adımın gerçek dünyadaki konumunu belirterek bağlayıcıları bulmak için odayı tarar. Bağlayıcı bulunduğunda tüm bağlayıcılar alınır ve uygulamada gösterilir.
  5. 10 Daha sonra öğrenci, yordamı kaydeden uzmanın adımlarını tam olarak izleyerek laboratuvardaki uygun konumda her adımın holografik videolarını görüntüler.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Spatial Anchors

Mekansal farkındalığa dayalı, çok kullanıcılı karma gerçeklik deneyimleri oluşturun

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

Azure Cosmos DB

Her ölçeğe uygun, global olarak dağıtılan çok modelli veritabanı

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

Media Services

Ölçekli video ve ses kodlayın, depolayın ve yayımlayın

Video Indexer

Medya içeriğinizi bulunabilir ve erişebilir duruma getirin