Hoppa över navigering

SLA för Azure DevTest Labs

Senast uppdaterad: maj 2016

Azure DevTest Labs är en gratis tjänst, och saknar därmed SLA med ekonomisk koppling. Tillgängligheten för ditt Lab baseras på SLA för de underliggande virtuella datorerna, samt lagrings- och nyckelvalv som används. Mer information finns i SLA för Virtual Machine, SLA för Storage och SLA för Key Vault.