Hoppa över navigering

SLA för Azure Sentinel

Senast uppdaterad: September 2019

Azure Sentinel bygger på Azure Monitor Log Analytics. Tillgängligheten av Azure Sentinel beror på SLA för Log Analytics. Se SLA för Log Analytics för mer information.