SLA för Automation

Senast uppdaterad: Januari 2016

Vi garanterar att minst 99,9 % av Runbook-jobben startar inom 30 minuter från deras planerade starttider.

Vi garanterar en minsta tillgänglighet på 99,9 % för Azure Automation DSC-agenttjänsten.

Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Azure Automation.

Versionshistorik

1.1 Senast uppdaterad: Januari 2016

1.0 Senast uppdaterad: maj 2015