SLA för Azure Active Directory B2C

Senast uppdaterad: Juli 2016

Vi garanterar en lägsta tillgänglighet på 99,9 % för Active Directory B2C-tjänsten. Tjänsten anses tillgänglig för ett register under följande förhållanden:

  • Tjänsten kan behandla användarregistreringar, inloggningar, profilredigeringar, lösenordsåterställningar och multifaktor-autentiseringsförfrågningar.
  • Utvecklare kan skapa, läsa, skriva och radera poster i registret.

Inget SLA ges för nivån Kostnadsfritt för Azure Active Directory B2C.