Azure Active Directory-säkerhet och -styrning

Skydda användarautentiseringsuppgifter och hantera dina digitala identiteter

Skydda användare och styr åtkomst

För att skydda fjärrarbete krävs stark autentisering och kontroll av åtkomst till resurser baserat på riskbedömningar i realtid. Skydda dina användare, styr åtkomst med intelligenta principer, övervaka hot kontinuerligt och vidta rätt åtgärder. Använd maskininlärning i realtid och heuristiska signaler för att skydda automatiskt mot identitetskapning innan du beviljar åtkomst till företagets resurser.

Stark multifaktorautentisering skyddar användarautentiseringsuppgifter

Kontextbaserade, anpassade principer beviljar, begränsar eller blockerar åtkomst

Maskininlärning i realtid skyddar mot användning av läckta eller stulna autentiseringsuppgifter och blockerar misstänkta inloggningsförsök

Identitetsstyrning kontrollerar åtkomsten till appar och data för alla användare, inklusive privilegierade användare, för olika hybridmiljöer

Säkerställ åtkomst till dina resurser

Verifiera användarnas identiteter innan du beviljar åtkomst till dina resurser. Implementera säker inloggning och multifaktorautentisering för att minimera risker och skydda dina användare från 99,9 procent av cybersäkerhetsattackerna.

Komma igång med Noll förtroende

Framtvinga grundprincipen för Noll förtroende – aldrig lita, alltid verifiera. Ställ in principer för villkorsstyrd åtkomst baserat på användare, plats, enhet och tillämpning för att avgöra om åtkomsten bör beviljas, begränsas eller blockeras.

Tillämpa maskininlärning i realtid

Minska bruset och fokusera på att snabbt hitta verkliga hot. Implementera maskininlärning i realtid och kunskap som bygger på analyser av triljontals signaler varje dag. Få inblick i högriskhändelser och bidra till att göra din miljö säkrare genom ett enhetligt identitetsskydd.

Hantera privilegierade användare effektivt och säkert

Identifiera, begränsa och övervaka åtkomstbehörighet för priviligierade identiteter. Skydda dina administratörskonton genom att begränsa åtkomsten till kritiska åtgärder med hjälp av just-in-time-baserad, tidsbunden och rollbaserad åtkomstkontroll.

Styr identitetslivscykeln

Se till att rätt användare har rätt åtkomst till rätt resurser genom att använda intelligent, molnbaserad identitetsstyrning. Övervaka och granska åtkomsten till alla resurser samtidigt som du hanterar medarbetarnas produktivitet.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kom igång