Hoppa över navigering

Azure Active Directory-säkerhet och -styrning

Skydda användarautentiseringsuppgifter och hantera dina digitala identiteter

Skydda användare och styr åtkomst

För att skydda fjärrarbete krävs stark autentisering och kontroll av åtkomst till resurser baserat på riskbedömningar i realtid. Skydda dina användare, styr åtkomst med intelligenta principer, övervaka hot kontinuerligt och vidta rätt åtgärder. Använd maskininlärning i realtid och heuristiska signaler för att skydda automatiskt mot identitetskapning innan du beviljar åtkomst till företagets resurser.

Stark multifaktorautentisering skyddar användarautentiseringsuppgifter

Kontextbaserade, anpassade principer beviljar, begränsar eller blockerar åtkomst

Maskininlärning i realtid skyddar mot användning av läckta eller stulna autentiseringsuppgifter och blockerar misstänkta inloggningsförsök

Identitetsstyrning kontrollerar åtkomsten till appar och data för alla användare, inklusive privilegierade användare, för olika hybridmiljöer

Säkerställ åtkomst till dina resurser

Verify users’ identities before granting access to your resources. Implement secure sign-on and multi-factor authentication to mitigate risk and help protect your users from 99.9 percent of cybersecurity attacks.

Komma igång med Noll förtroende

Enforce the core principle of Zero Trust—never trust, always verify. Set Conditional Access policies based on the user, location, device, and application to determine whether access should be allowed, limited, or blocked.

Tillämpa maskininlärning i realtid

Reduce noise and focus on finding real threats quickly. Implement real-time machine learning and knowledge based on analyzing trillions of signals daily. Get visibility into high-risk events and help make your environment more secure with unified identity protection.

Hantera privilegierade användare effektivt och säkert

Discover, restrict, and monitor access rights for privileged identities. Secure your admin accounts by limiting access to critical operations using just-in-time, time-bound, and role-based access control.

Styr identitetslivscykeln

Ensure that the right users have the right access to the right resources by using intelligent cloud identity governance. Monitor and audit access to all resources while managing employee productivity.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kom igång